Перевірка ефективності розробленої методики та обробка її результатів

Педагогіка і освіта » Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів » Перевірка ефективності розробленої методики та обробка її результатів

Сторінка 4

Таким чином, можна цілком перелічити усі вимоги до посилення міжпредметних зв’язків у викладання фахових дисциплін у системі ПТНЗ:

1) Здійснення тісного зв’язку навчання з життям, із працею. Особливо важливі в цілому відношенні зусилля, спрямовані на підбір і введення в навчальну практику підготовки трактористів – машиністів між предметних зв’язків як один з дидактичних засобів навчання різних, реальних предметів, технічних деталей і виробів, а також виробничих креслень. Використання їх важливе для поліпшення постановки викладання і підготовки фахівців. При цьому увагу варто направити на систему добору і розташування конкретного технічного матеріалу в залежності від виробничого оточення і видів підготовки.

2) Прагнення до широкого використання міжпредметних зв’язків у навчанні. Великі можливості удосконалювання підготовки трактористів – машиністів закладені у вивченні, творчій переробці і використанні всього гарного здобутку по використанню і підсиленню міжпредметних зв’язків, що є в досвіді роботи викладачів і майстрів ПТНЗ.

3) Формування і розвиток у учнів раціональних прийомів роботи, і виховання елементів загальної трудової культури.

4) Визначення і включення в процес навчання нових видів пізнавальних задач, що містять міжпредметні зв’язки і сприяють розвитку творчих здібностей учнів. Пізнавальна діяльність при розв’язку таких задач пов’язана зі значною активізацією розумової діяльності учнів. У цьому криються великі можливості зазначених задач для розвитку творчих здібностей учнів, а також їхньої готовності до практичної діяльності.

Важливі також пошуки й інші шляхи розвитку технічного мислення і творчих здібностей учнів, зокрема збагачення навчального процесу дидактично обґрунтованими сполученнями традиційних і нових типів завдань, що містять міжпредметні зв’язки з метою підвищення ефективності підготовки трактористів-машиністів.

5) Розробка змісту, форм і методів здійснення політехнічного навчання. Велику цінність для політехнічної підготовки учнів мають екскурсії, які виконуються за спеціальним планом у зв’язку з досліджуваним програмовим матеріалом, перегляд кінофільмів, виготовлення динамічних і інших навчальних посібників у процесі підготовки.

Розгляд та впровадження усіх перерахованих вимог показує, що в галузі пошуків і розробки шляхів подальшого посилення міжпредметних зв’язків виконується для удосконалення навчального процесу по підготовці трактористів-машиністів у системі ПТНЗ.

Контрольний зріз знань та вмінь, який був виконаний під час проведення експерименту, що успішність знань в експериментальному класі підвищилась з 83% до 95%, а якість з 35% до 57%, в контрольному класі ці показники слідуючі: успішність – з 79% до 85%, а якість з 39% до 51%.

Кількісні показники вміння виконувати ремонтні роботи в слюсарних майстернях в контрольному і експериментальному класах занесені в слідуючу таблицю:

Правильно виконані ремонтні роботи.

Неправильно виконані ремонтні роботи.

Експериментальний клас.

14

1

Контрольний клас.

5

10

Загальна кількість учнів ПТНЗ.

30

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Поняття принципу навчання в дидактиці
Закономірності навчання достатньо обґрунтовані у науковому відношенні, то вони повинні виступати в якості вихідних вимог до організації навчального процесу. Ці вимоги в педагогіці прийнято називати д ...

Уміння —діяльність учня
У навчанні виокремлюють його зовнішній та внутрішній боки. Зовнішній — це той, що можна безпосередньо спостерігати: виклад учителем матеріалу, його бесіда з учнями, різного роду вказівки до завдань с ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com