Практична реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні курсу “Трактори та автомобілі”

Педагогіка і освіта » Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів » Практична реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні курсу “Трактори та автомобілі”

Сторінка 1

Важливу роль в успішному вивченні пристрою і роботи механізмів і систем трактора й автомобіля відіграє реалізація зв'язків теоретичного навчання по предметі «Трактори й автомобілі» із загальноосвітніми предметами.

Ведуче місце в міжпредметних зв'язках викладання цього предмета з основами наук належить фізиці і хімії. Без використання знань по зазначених предметах не можна розкрити принципи пристрою і дії агрегатів, механізмів і систем трактора й автомобіля.

Однією з найважливіших умов успішної реалізації зв'язку предмета «Трактори й автомобілі» із загальноосвітніми предметами є знання викладачем змісту і часу вивчення основних розділів природно-математичних предметів, а також методів реалізації міжпредметних зв'язків.

При цьому викладач по тракторам та автомобілям повинний спиратися на знання учнів по загальноосвітніх предметах, придбаними під час навчання не тільки в ПТЗО, але й у дев’ятирічній школі.

Так, відповідно до програми по фізиці учні ПТНЗ одержують відомості про будову речовини, вивчають рух і сили, тиск рідин і газів (гідро - і аеростатика), роботу і потужність, енергію; теплові явища й електрику; механіку.

На заняттях з неорганічної хімії учні вивчають речовини (наприклад, кисень, кислоти, соли), їхній склад, будову, перетворення одних речовин в інші, ведучі хімічні теорії, знайомляться з основами хімічного виробництва, застосуванням хімії в народному господарстві, оволодівають уміннями спостерігати і пояснювати хімічні явища, звертатися з речовинами і виконувати хімічні реакції.

Зміст навчального матеріалу по фізиці і хімії, який необхідно використовувати при вивченні, трактора й автомобіля на теоретичних уроках, показане в додатку .

Аналіз таблиці показує, що фізика і хімія дають великі можливості для здійснення зв'язку з ними теоретичного навчання по предмету “Трактори й автомобілі”.

Вивчення по фізиці законів Паскаля, Архімеда, Ньютона, Ома, Джоуля-Ленца й інших, формування на уроках фізики понять: тертя, інерція, тиск, внутрішня енергія, швидкість і т.п., знання учнями механічних, теплових, електричних і других фізичних явищ створює базу для вивчення трактора й автомобіля на науковій основі.

Уміння тримати в порядку робоче місце, правильно користуватися інструментами і приладами, обертатися з кислотами, лугами, солями і їхніми розчинами, виконувати правила безпеки праці (чому учні навчилися при виконанні лабораторних робіт з фізики і хімії) використовуються учнями при виконанні робіт з роздатковим матеріалом по тракторам й автомобілям.

При роботі з плакатами, малюнками, кресленнями і схемами по тракторам й автомобілям учні використовують знання по кресленню — поняття про ескіз, робоче креслення деталей, складальному кресленні, призначенні перетинів і розрізів на кресленнях, умовному зображенні різьблення, а також уміння — читати і виконувати ескізи, креслення нескладних деталей і нескладні схеми.

Виконуючи виміри й обчислення на уроках по тракторам та автомобілям, учні спираються на знання й уміння по математиці. Наприклад, при визначенні робочого обсягу циліндра двигуна внутрішнього згоряння учні використовують знання з курсу математики при обчисленні довжини окружності, площі кругу, обсягу циліндра, а також уміння користуватися логарифмічною лінійкою (див. таблицю 3.1.).

Однією з ефективних умов для успішної реалізації зв'язку теоретичного навчання предмету «Трактори й автомобілі» із загальноосвітніми предметами є узгодження за часом вивчення взаємозалежних тим. У залежності від цього узгодження зв'язку між предметом «Трактори й автомобілі» і загальноосвітніми предметами можуть бути попередні (випереджальні) і наступні (перспективні).

При попередній зв'язку вивчення тим загальноосвітніх предметів випереджає відповідні теми предмета «Трактори й автомобілі». Так, що передує зв'язок мається між розділом фізики «Електродинаміка» (1 курс) і розділом предмета «Трактори й автомобілі. Електроустаткування тракторів, автомобілів і комбайнів». Завдяки такому зв'язку створюються необхідні умови для використання знань учнів по фізиці на теоретичних уроках по тракторам та автомобілям, поліпшується приступність і систематичність змісту досліджуваного матеріалу, учні свідомо сприймають і засвоюють пристрій, дія і несправності джерел і споживачів електричного струму.

При наступному зв'язку теми загальноосвітніх предметів вивчаються після проходження відповідних тим предмета «Трактори й автомобілі». Наприклад, наступний зв'язок здійснюється між темою хімії «Природні джерела вуглеводнів» (2 курс) і темою предмета «Трактори й автомобілі» «Системи живлення двигунів» (1 курс). Щоб учні засвоїли загальні відомості про дизельне паливо, викладач може коротко познайомити їх із процесами одержання пально-мастильних матеріалів з нафти. Після цього викладач звертає стягування учнів на те, що докладно це питання вони вивчають на уроках органічної хімії на 2 курсі. Однак такий наступний зв'язок між загальноосвітніми предметами і предметом «Трактори й автомобілі» дає можливість викладачам загальноосвітніх предметів краще використовувати практичний досвід учнів, придбаний ними на уроках по тракторам та автомобілям.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Современные проблемы технологического образования школьников
Обучение школьников в образовательной области «Технология», как и вся система образования, направлено на решение задач адаптации и социализации подрастающего поколения и теснейшим образом связано с п ...

Характеристика категоріального апарату досліджуваної проблеми
Поняття індивідуалізації та індивідуального підходу до навчання учнів виражають особливо складні явища педагогічного процесу. Часто характерним є те, що вони використовуються в різних, часом у невизн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com