Міжпредметні зв’язки при виконанні різних видів робіт при підготовці трактористів-машиністів

Педагогіка і освіта » Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів » Міжпредметні зв’язки при виконанні різних видів робіт при підготовці трактористів-машиністів

Сторінка 1

При підготовці трактористів-машиністів у ПТУ передбачено програмою такі види робіт: слюсарні; установка техніки на зберігання; ремонтні; індивідуального водіння тракторів, автомобілів, комбайнів; підготовка машинотракторних агрегатів до роботи.

Слюсарні роботи виконуються у слюсарній майстерні училища під керівництвом майстра виробничого навчання. Слюсарні роботи передбачають виготовлення слюсарно-монтажного інструменту, запасних деталей до машини, пристосувань для розбирання та складання тракторів і сільгоспмашин, ремонту обладнання і машин, виготовлення розрізів, макетів, моделей машин та т.ін. На всі ці роботи повинна бути розроблена інструкційно-технологічна документація. Для виконання цих робіт учні повинні вміти читати креслення: робочі, складальні, знати технічні вимоги до тих чи інших деталей і виробів. У цьому їм допоможе тісний зв’язок з кресленням.

При виготовленні інструментів учні повинні знати, які матеріали використовуються для виготовлення тих чи інших інструментів, їх властивості, тому без знань основ виробництва (технології конструкційних матеріалів) буде важко при виконанні цього виду робіт.

Виготовлення макетів моделей передбачає знання учнями цих понять, способів їх виготовлення і матеріалів, які будуть використані в процесі моделювання чи макетування. У цьому їм допоможуть знання основ моделювання, процесу конструювання виробів.

Становлення техніки на зберігання. Ці завдання виконуються в учбовому господарстві і пункті технічного обслуговування машини під керівництвом майстрів виробничого навчання.

Заняття по темі “Діагностування технічного стану тракторів та автомобілів”. Слід проводити в училищі при наявності відповідної учбово-методичної бази або на базі відповідних підприємств. При виконанні даної роботи треба враховувати чинники, які впливають на стан і зберігання автотракторного парку. Для цього учням потрібно знати, як впливають природні явища (дощ, сніг, вітер, сонце, тепло, холод) на метали. Тобто тут є широке поле для міжпредметних зв’язків із фізикою, хімією, технологією конструкційних матеріалів, екологією, ергономікою.

Ремонтні роботи виконуються в ремонтній майстерні училища або с/г підприємства під керівництвом майстрів виробничого навчання. При ремонті, який передбачає виготовлення, заміну деталей, мащення вузлів та деталей, налагодження механізмів і заміну їх частин. Без вміння читати креслення виготовити деталі буде важко, тому і тут можна показати значення вміння учнів читати креслення: робочі і складальні. Водіння тракторів, автомобілів і комбайнів виконується на спеціальних трактородромах та автодромах індивідуально під керівництвом майстра виробничого навчання. Для цього учні повинні знати правила дорожнього руху, вміти читати умовні позначення на дорожніх знаках. При проведенні занять майстер виробничого навчання особливо приділяє увагу вимогам безпечної роботи і пожежній безпеці, раціональній організації робочих місць, де показує значення вимог ергономіки до робочого місця. Виховує в учнів культуру праці, бережливе ставлення до техніки, технологічного обладнання, інструментам, дисципліну.

Все це пов’язано з предметами “Гігієна праці, виробнича санітарія і профілактика травматизму”, “Охорона оточуючого середовища”.

Таблиця 2.1. – Теоретичне навчання.

Дисципліни необхідні для підготовки тракториста-машиніста

Міжпредметні зв’язки

Професійно-технічний цикл

1.

Основи агрономії

Географія (грунт, зрошення, обробка грунтів), біологія (захист рослин, рослинництво, обробка рослин), хімія (добрива, хімічна обробка рослин)

2.

Організація і технологія виконання механізованих робіт

Фізика (фізичні явища), хімія (реакція згорання), креслення (складальні креслення, читання креслень)

3.

Трактори і автомобілі

Фізика (фізичні явища), хімія (реакція згорання), креслення (складальні креслення, читання)

4.

Сільгоспмашини

Хімія (добрива), креслення (читання креслень)

5.

Система технічного обслуговування і ремонту машин

Креслення (робочі, складальні креслення, читання і виконання), слюсарна, токарна справа

6.

Охорона праці

Ергономіка (психофізіологічні вимоги до інструментів знарядь праці)

7.

Основи керування автомобілем і безпека руху

Комп’ютерні програми

8.

Правила дорожнього руху

Комп’ютерні програми

9.

Електротехніка

Фізика (розділ “Електрика”)

10.

Автоматизація виробництва на основі ЕОМ

Інформатика, “програма Auto CAD”

11.

Технічне креслення

Креслення (читання креслень)

12.

Основи економічних знань

Основи економіки (бізнес-плани)

Виробниче навчання

1.

Навчання в учбових майстернях

Трудове навчання; профільне навчання: слюсар, ремонтник.

2.

Трактори

Фізика, хімія

3.

Сільськогосподарські машини

Агрономія

Дисципліни необхідні для підготовки тракториста-машиніста

Міжпредметні зв’язки

Професійно-технічний цикл

4.

Слюсарно-ремонтна справа

Трудове навчання; профільне навчання: слюсар, ремонтник; креслення (читання складальних і робочих креслень)

5.

Система технічного обслуговування сільгосптехніки

Деталі машин, ергономіка, вплив оточуючого середовища та конкретних умов на роботу і зберігання техніки

6.

Креслення

Основи проекційного креслення, види, розрізи, перерізи, складальні креслення, виготовлення деталей за кресленням і складних виробів

7.

Охорона праці

Ергономіка

8.

Основи ринкової економіки

Економіка

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Значення релігійного виховання
Наше суспільство, а особливо молодь, дедалі більше потребує прищеплення їм таких рис, як доброта, людяність, чуйність, терпіння, покора, відповідальність, порядність. Упродовж століть головним поклик ...

Суть та завдання трудового виховання школярів
Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці призводять до негараздів і для особистості, і для суспільства. З цього приво ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com