Аналіз програми підготовки трактористів-машиністів щодо посилення міжпредметних зв’язків

Педагогіка і освіта » Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів » Аналіз програми підготовки трактористів-машиністів щодо посилення міжпредметних зв’язків

Сторінка 2

контролювати витрати пально-мастильних матеріалів на виконувану роботу;

самостійно виконувати сільськогосподарські роботи на гусеничних тракторах та колісних тракторах включно та на сільськогосподарських машинах;

комплектувати машинно-тракторні агрегати;

виконувати навантажувально-транспортні, транспортні та стаціонарні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів;

виконувати технічне обслуговування тракторів та сільськогосподарських машин;

визначати та усувати несправності тракторів, причіпних і навісних знарядь та інших сільськогосподарських машин, що з ними агрегатуються;

раціонально використовувати пально-мастильні та інші експлуатаційні матеріали, електроенергію і запасні частини;

готувати трактори та сільськогосподарські машин до зберігання;

виконувати роботи з додержанням вимог охорони праці та охорони навколишнього середовища.

Учень повинен знати

правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки;

будову, принцип дії, експлуатаційне регулювання гусеничних тракторів класу до 30 кН включно, колісних тракторів класу до 20 кН включно, технологічні регулювання сільськогосподарських машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії;

вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт;

ознаки та причини основних несправностей тракторів і сільськогосподарських машин та способи їх усунення;

систему технічного обслуговування та ремонту тракторів і сільськогосподарських машин;

особливості обслуговування машин при застосуванні хімічних засобів захисту рослин;

правила дорожнього руху і правила перевезення вантажів;

правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів і сільськогосподарських машин;

основи організації оплати праці та економічних відносин у сільськогосподарському виробництві;

правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин цієї категорії;

основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища під час виконання механізованих робіт4

основні відомості про призначення і властивості металів та їх сплавів, неметалевих матеріалів, що застосовуються при виготовленні та ремонті деталей машин;

основні властивості пально-мастильних металів;

способи і правила виконання слюсарних робіт;

зміст і правила оформлення первинних документів щодо обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа і т.ін.);

норми виробітку і витрати пально-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт;

шляхи зниження собівартості виконуваних робіт.

Рекомендується вивчати трактори і сільськогосподарські машини, які використовуються у конкретному регіоні.

Кількість годин, відведених на вивчення окремих тем програм, послідовність їх вивчення визначається з урахуванням, того що контингент учнів формується з числа випускників 9 класу шкіл області чи района.

Програмою передбачено індивідуальне керування тракторами поза сіткою годин. Вправи з керування тракторами слід відпрацьовувати, починаючи з другого тижня навчального процесу. Їх слід виконувати на спеціально обладнаному трактородромі у дні, передбачені розкладом для теоретичних занять під керівництвом майстра виробничого навчання.

Виробнича практика проводиться у господарствах, з яких направлені слухачі на навчання, після закінчення теоретичного і першого етапу виробничого навчання та індивідуальних занять з керування тракторами.

Програма виробничої практики складається майстром виробничого навчання згідно з кваліфікаційною характеристикою та обсягом механізованих сільськогосподарських робіт, що припадають на період виробничої практики.

Перед виїздом на виробничу практику проводиться перевірка знань, умінь та навичок учнів. Особам, які отримали позитивні оцінки, видаються тимчасові свідоцтва, що дають право самостійно під керівництвом досвідченого тракториста працювати на машинно-тракторних агрегатах протягом всього періоду виробничої практики.

Учні, які не отримали позитивних оцінок при перевірці знань і навичок, тимчасові свідоцтва не отримують і виробничу практику проходять у господарствах, у досвідчених трактористів.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Вдосконалення педагогічної техніки викладача
Теоретичний і практичний рівні опанування вихователем педагогічним досвідом людства становлять методологічну і технологічну основу його педагогічної діяльності та є важливою передумовою поступового п ...

Актуальності та важливість теми професійного самовизначення
Для введення учнів в атмосферу вибору професії мною була зроблена коротка промова про актуальність цієї теми та важливість правильного вибору направлення професійної діяльності. Вибір професії передб ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com