Форми роботи з естетичного виховання у сучасній школі

Педагогіка і освіта » Естетичне виховання особистості » Форми роботи з естетичного виховання у сучасній школі

Сторінка 4

Дослідивши дану тему я дійшла таких висновків.

Найважливіше завдання етичного виховання – навчити вихованця бачити в красі навколишнього світу духовне благородство, доброту, сердечність та на основі цього утверджувати прекрасне в собі.

Однією з важливих умов багатства естетичних потреб, почуттів, переживань є глибокий інтелектуальний розвиток людини. Тому мета естетичного виховання – широке ознайомлення дитини з досягненнями світової культури, з культурними цінностями людства.

Сприймання краси – це основа естетичного виховання підростаючого покоління, через усі сфери духовного життя якого повинна проходити червоною ниткою думка: красу треба цінувати і берегти.

Естетичне виховання надає певної спрямованості пізнавальній і творчій діяльності, розвитку і задоволенню духовних запитів у процесі багатогранної діяльності, охоплює всі сфери духовного життя особистості, що формується. Естетичне виховання нерозривно пов’язане з формуванням особистості.

Людська культура найтонше виявляється в культурі почуттів. Багато з того, що вивчає людина, з часом забудеться, але всі культурні цінності, до яких доторкнулася людська думка, залишається слід у душі і насамперед, у почуттях і переживаннях.

Естетичне виховання здійснюється також в естетичному ставленні до праці. Необхідно прагнути, щоб кожен відчував красу творчості, щоб улюблена праця володіла серцем і душею.

Естетичне виховання тісно пов’язане з допитливістю та цікавістю. Прагнення до дослідницької потреби в красивій, інтелектуально насиченій праці. Думка найбільше одухотворяється почуттями тоді, коли в трудовому процесі беруть участь одноголосно розум і руки .

У вихованні естетичної культури дуже велике значення має взаємозв’язок естетичного сприймання й естетичної творчості. З процесом естетичного сприймання тісно пов’язані поняття, уявлення, судження – взагалі мислення, з одного боку, і переживання, емоції – з другого боку. Успіхи естетичного виховання залежать від того, наскільки глибоко розкривається природа прекрасного. Естетичні почуття пробуджує та краса , яка входить у життя людини як елемент її духовного світу. Ця краса залежить від активної діяльності, яка містить у собі працю і створення, думки і почуття, які сприймають, створюють і оцінюють її.

Чим глибше естетичне сприймання, тим більше зростає інтерес молоді до власного духовного світу, тим вища естетична і загальна культура людини, тонші її почуття, глибші переживання, яскравіше естетичне сприйняття навколишнього.

Естетичне сприймання навколишньої обстановки – справа, яка залежить від активної діяльності, спрямованої на естетичне освоєння дійсності. Естетичність обстановки досягається гармонією нерукотворного людиною, яка викликає почуття радості. Гармонія речей, які оточують дитину, створює загальний естетичний дух обстановки. Естетичний характер має й обстановка в кабінетах, майстернях, на дослідних ділянках. Значну роль у вихованні відіграє одяг і взагалі зовнішній вигляд учнів і вчителів. Найважливіша вимога до нього – простота й елегантність, при яких одяг підкреслював би естетичні риси індивідуальності дитини. Особлива увага повинна приділятися тому, що вінцем краси є відповідність зовнішньої елегантності внутрішньому благородству, зовнішньої скромності – внутрішній гідності.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Педагогічна технологія
Припустимо, є деяке уявлення про знання, уміння, ціннісні орієнтації, які повинні бути засвоєний учнем в кінці деякого періоду навчання. Їх відбір, тобто визначення змісту навчання і його глибини, не ...

Етапи переходу Палацу дитячої та юнацької творчості на інформаційний рівень взаємодій
На сучасному етапі розвитку Палац дитячої та юнацької творчості знаходиться на рівні традиційного існування. Тобто основи взаємодій в ньому є традиційними –знання та досвід передається традиційним сп ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com