Експериментальне дослідження ефективності формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови » Експериментальне дослідження ефективності формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови

Сторінка 2

Штампи.

До стилістичних узвичаєно відносити й мовні похибки, пов’язані з порушенням загальних норм комунікативного правильного мовлення:

Немилозвучність вислову та інші недоліки звукового оформлення тексту.

Нагромадження одних і тих самих частин мови, здебільшого іменників.

Вживання великих, важких для сприймання речень.

В учнівських роботах немало й недоліків у побудові тексту. Намір розповісти про щось не завжди реалізується з достатньою точністю. Дещо залишається не висловленим або ж висловленим нечітко і непослідовно. Найчастіше трапляються такі недоліки:

Безсистемність викладу.

Дублювання змісту попередніх частин тексту.

Смислові розриви у викладах змісту.

Невдалі початкові і кінцеві частини тексту, логічно не пов’язані з основною частиною розповіді.

Незавершеність, необґрунтованість висловлених тверджень.

Відсутність смислового зв’язку між реченнями або абзацами.

Непослідовне розташування абзаців.

Поєднання а одному абзаці речень, що стосуються різних питань теми.

Зайві речення в середині надфразної єдності.

Відсутність у тексті абзацного поділу.

Безпідставне виділення абзаців.

Відсутність засобів зв’язку між елементами тексту.

Одноманітність засобів міжфразного зв’язку.

Вживання не зумовлених контекстом часово-видових дієслівних форм.

Розташування компонентів речень, яке суперечить вимогам контексту.

Слід відмітити, що в усному мовлення учнів, як непідготовленому, ситуативному таких недоліків більше, ніж у писемному.

Співвідношення помилок можна представити у таблиці. У відсотках ми визначили кількість учнів, в усному і писемному мовленні яких, трапляються різні типи помилок. До уваги бралися учні обох третіх класів: контрольного (15 учнів) і експериментального (17 учнів).

Таблиця 1

Типи помилок

Писемне мовлення

Усне мовлення

Контрольний клас

Експериментальний клас

Контрольний клас

Експериментальний клас

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

Лексичні

72%

11

78%

13

80%

12

81%

14

Граматичні

64%

9

70%

12

72%

11

74%

13

Стилістичні

68%

10

63%

11

72%

11

70%

12

Помилки у побудові тексту

84%

13

81%

14

88%

13

89%

15

Середні показники

72%

11

73%

13

78%

12

79%

14

Аналізуючи результати у даній таблиці, можна зробити висновок про низький рівень розвитку мовлення молодших школярів. Тому ми сподіваємось, що запропонована нами методика формування комунікативних умінь і навичок дасть позитивні результати.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Суть та значення домашньої навчальної роботи
До числа основних і стабільних видів позашкільних занять належить домашня самостійна робота учнів. Вона розглядається як складова частина процесу навчання. Головною метою її є: розширення і поглиблен ...

Особливості аналізу драматичних творів у школі
Суттєві відмінності між художніми творами за способом відображення у них людських характерів зумовлюють не лише поділ їх за родами, а й визначають істотну специфіку літературного аналізу. Для його ус ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com