Методи формування художніх інтересів учнів в процесі гурткової роботи

Педагогіка і освіта » Формування художніх інтересів учнів основної школи в процесі гурткової роботи » Методи формування художніх інтересів учнів в процесі гурткової роботи

Сторінка 6

Характерними особливостями формування інтересу є: новизна у змісті діяльності; функціональний зміст процесу діяльності; форми організації діяльності учнів.

Умовами формування інтересу є: розуміння того, що вивчається і його значення; наявність нового; емоційна привабливість; наявність оптимальної системи пізнавальних завдань творчих завдань; врахування потреб і запитів підлітків; врахування їх індивідуальних та фізіологічних особливостей.

На вихованні інтересів позначаються:

глибоке знання вчителями свого предмета і любов до нього, прагнення до постійного вдосконалення педагогічної майстерності;

висока ефективність кожного позаурочного заняття, раціональна його побудова, використання наочних посібників;

цілеспрямованість занять, уміння вчителя зосередити увагу учнів на головному. Залучення всіх учнів до роботи шляхом створення проблемно пошукових ситуацій, запровадження дослідницького підходу до роботи та іншими прийомами. Створення атмосфери справжньої захопленості даним видом діяльності;

творча спрямованість діяльності з урахуванням особистого досвіду учнів;

індивідуалізація підходу до дітей і диференціація вимог до них;

піклування вчителя про успіхи кожного учня. Створення моделі педагогічної структури особистості;

різноманітність позакласних занять.

Здійснений аналіз наукових джерел, дозволив розкрити деякі аспекти формування художніх інтересів учнів та визначити дане питання одним із актуальних в процесі художньо - естетичного виховання учнів загальноосвітньої школи.

В цьому посібнику було з'ясовано педагогічні умови ефективного використання декоративного мистецтва у формуванні художніх інтересів учнів.

Художній інтерес спрямований на художню діяльність у різних видах мистецтва, на засвоєння прекрасного в мистецтві, формує естетичне ставлення до нього, він сприяє всебічному розвитку особистості, її творчої уяви, здатності співпереживати, розвитку естетичних почуттів та смаків. Художній інтерес реалізується в чотирьох видах діяльності: сприймання художнього твору, набуття знань в галузі мистецтва, виконавській творчості та продуктивній діяльності, а естетичний інтерес формується в будь - якому виді діяльності.

Художній інтерес формується у взаємодії з пізнавальним інтересом, залежить від широти, особливої спрямованості та його рівня; він виникає на основі сформованого рівня пізнавального інтересу, може випереджати його в розвитку, або відставати від нього, але завжди пов'язаний з процесом пізнання, підпорядковуючись йому.

Для подальшого підвищення інтересу до навчання треба постійно активізувати пізнавальну діяльність учнів. А для цього необхідно раціонально застосовувати комплекс навчальних методів, урізноманітнювати структуру занять, продумувати їх планування, вміло організовувати самостійну роботу школярів не тільки з підручником, а й з іншими джерелами знань.

Вивчення можливостей використання народознавчого матеріалу в позакласній роботі переконала нас в тому, що залучення школярів до активної самостійно-пізнавальної діяльності, до вирішення творчих завдань значно підвищує рівень сформованості духовного світу особистості, формування національної культури, національної самосвідомості та виховання любові до рідного краю, порівняно з проведеннями традиційних уроків, які не дають таких позитивних результатів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Нове про педагогіку:

Самостійні заняття школярів фізичними вправами
Результати аналізу передової практики шкіл та численних наукових досліджень свідчать, що процес формування в учнів потреби у фізичному самовдосконаленні складається з ряду взаємопов’язаних напрямів : ...

Помилка як порушення норм літературної мови
Літературна мова – це вища форма загальнонародної національної мови. Відшліфована майстрами слова, літературна мова характеризується наявністю сталих норм, які є обов'язковими для всіх її носіїв. Нор ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com