Методи формування художніх інтересів учнів в процесі гурткової роботи

Педагогіка і освіта » Формування художніх інтересів учнів основної школи в процесі гурткової роботи » Методи формування художніх інтересів учнів в процесі гурткової роботи

Сторінка 1

Ефективність процесу навчання залежить від психологічної підготовленості учнів до навчально-пізнавальної діяльності, яка передбачає: усвідомлення учнем мети навчання, що стимулює його навчально-пізнавальну діяльність; фізіологічну і психологічну готовність до навчання; бажання вчитися та активність у процесі навчання, вміння зосередитися на навчальній діяльності; належний рівень розвитку.

Вчитель повинен знати і враховувати під час уроку та занять в гуртках переконання учнів, їхнє ставлення до знань, глибину усвідомленості, світоглядні ідеї та риси характеру, які формуються у результаті навчання. Першочергове завдання педагога - навчити школярів мислити, виховувати в них прагнення до пізнання нового, до самостійного опанування знаннями. Така здатність формується і розвивається, коли вони мають змогу виявляти самостійність і активність.

Теоретичний аналіз наукової та методичної літератури дають змогу стверджувати, що однією з методичних вимог до реалізації процесу трудового навчання, дотримання якої дасть змогу підвищити ефективність виховного впливу уроків з трудового навчання на підростаюче покоління, є актуалізація змісту і оновлення форм організації урочного і позаурочного часу учнів. Ефективність цього процесу буде підвищуватись за умови здійснення кваліфікаційного відбору і систематизації матеріалів про народні трудові традиції, виділення основних світоглядних ідей у процесі трудового виховання учнів з використанням матеріалів народних традицій.

Сучасні умови нестабільності, ускладнюють роботу науковців та вчителів трудового навчання у напрямку впровадження прогресивних сучасних наукових розробок у практику трудового виховання підростаючого покоління, і взагалі, сучасний стан економіки повністю відповідає стану народної освіти. Одне з найактуальніших питань - нестача наукової, методичної та художньої літератури, зміст якої відповідав би проблемам оновлення національної освіти. Організація занять певним видом декоративно-прикладного мистецтва ставить на меті як навчання так і виховання.

Навчальна результативність занять визначається за наслідками оцінювання кінцевого продукту - одержаного виробу. У кожному виробі декоративно-прикладного мистецтва відображається рівень опанування технологічної і мистецької складових художньої обробки тканини.

До технологічної сторони процесу виготовлення виробу декоративно-прикладного мистецтва відноситься визначення функціональних параметрів виробу: призначення виробу, що надає вимоги до форми, розміри, знання властивостей тканини, що використовується для виготовлення виробу та майстерність обробки тканини.

Мистецька сторона предметної діяльності учнів в процесі трудового навчання полягає, насамперед, у визначенні художньої ідеї твору, тобто образу, який виникає в уяві дитини, тих думок і почуттів, які вона хоче передати оточуючим.

Важливим те, що технологічні і мистецькі сторони в процесі оздоблення виробу тісно переплітаються. Художній задум обов'язково співставляється з призначенням - основною функцією виробу. Адже не можна собі уявити, щоб при оздобленні, пошитті різних виробів, таких як, наприклад, вишита сорочка І рушник, виникали близькі художні образи.

Для того, щоб твори декоративного мистецтва викликали в свідомості дитини почуття естетичної насолоди, розуміння того, що майстер хотів виразити своїм виробом, сама дитина повинна мати певну підготовку в сфері народної культури.

Методи, які використовуються у практиці трудового навчання для формування художніх інтересів можна поєднати з методами, що існують в педагогічній теорії та практиці, але з урахуванням певних особливостей. Кожен із цих методів може бути використаний у різних формах: масовій, груповій, індивідуальній. При цьому засобом впливу цих методів може виступати як слово, так і дія. Використання будь-якого з методів передусім підпорядковане єдиній меті: розвитку художньо-творчих здібностей, які включають у себе розвиток творчого мислення, вміння у кожному конкретному випадку ставити передумову, обирати серед них проблему, розв'язувати її, робити висновки.

Саме художня творчість і розвиває у підлітка ці риси.

При вивченні розділу "Матеріалознавство", коли учні знайомляться із видами волокон, їх властивостями, використовувалась бесіда про обробку натуральних волокон нашими предками, яких традицій вони дотримувались, які способи обробки у них були, а також про властивості цих волокон. Також розповідали учням про традиційну народну технологію фарбування тканин, відбілювання виробів з волокон рослинного походження, зокрема, полотняних тканин.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Навчальний план закладу освіти
Основним документом, що відображає зміст навчання в конкретному освітньому закладі та навчальних закладах певного типу є навчальний план. Навчальний план - це нормативний документ, затверджений Мініс ...

Програмне забезпечення навчально—виховного процесу дошкільного віку
Основою для створення навчально-виховної програми для дітей дошкільного віку є Базовий компонент дошкільної освіти. Цей документ окреслює оптимально необхідні, однак достатні для дітей дошкільного ві ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com