Роль декоративного мистецтва у формуванні художньо-естетичних інтересів учнів

Педагогіка і освіта » Формування художніх інтересів учнів основної школи в процесі гурткової роботи » Роль декоративного мистецтва у формуванні художньо-естетичних інтересів учнів

Сторінка 2

Вивчення декоративного мистецтва передбачає послідовне розв'язання художньо-пластичних, виразних, технічних та психологічних завдань в таких напрямах:

1. Мистецтво як мова, специфіка образотворчої мови, що ґрунтується на таких вихідних поняттях, як художній образ, виражальні та зображальні образотворчі засоби, форма, колір, простір, композиція.

2. Мистецтво як творчість - розвиток асоціативно-образного мислення, художньо-творчої уяви, мистецького бачення, здатності створення художнього образу та вміння його сприймати у творах мистецтва.

В системі позакласної роботи велика увага приділяється різним формам естетичного виховання. У школярів виявляється велике прагнення до творчості в області декоративного мистецтва.

Вчителям та вихователям важливо широко використовувати в цілях естетичного виховання дітей декоративне мистецтво. В наш час в багатьох школах організовують виставки дитячих робіт на різну тематику, що заохочує дітей до занять декоративним мистецтвом і творчого підходу до теми заняття.

З кожним роком декоративне мистецтво все сміливіше входить в життя дітей. І педагоги і учні розуміють: прекрасне - добрий помічник у процесі виховання дитини. Твори декоративного мистецтва допомагаючи пізнавати життя людини і природи, розвивають не тільки зорове сприйняття, але і фантазію. Так, різними засобами виражається краса життя, природи, виражаються високі думки, почуття. Твори декоративного мистецтва кличуть ' до боротьби за прекрасне, відіграють велику роль в повсякденному житті. Талант розуміти і тонко відчувати прекрасне в декоративному мистецтві, а у деяких дітей і талант створювати прекрасне в кераміці, у вишивці, плетінні, паперопластиці, малюванні починає формуватися в процесі особистої творчої діяльності, в процесі ознайомлення з декоративним мистецтвом.

Народний досвід естетичного виховання засвідчує, що діти набувають мистецьких умінь, смаків у практичній діяльності, продовжуючи творчі традиції батьків, дідів і прадідів. Оволодіваючи мистецтвом, діти засвоюють народну духовність, ідейність, моральність, естетик. Важлива закономірність виховання в тому, що як окрема творча особистість, так і масова творчість молоді найуспішніше формується на основі практичного оволодіння різноманітними жанрами народного і професійного мистецтва. Мистецтво, як могутній засіб виховання, цінне тим, що воно концентровано в естетичній формі, матеріалізує непомітний для ока і часто незбагненний для розуму національний дух - вищий прояв творчого генія народу, що проявляється в усній, музичній, руховій ритмічній, візуальній творчості, а в сфері народного мистецтва.

Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури. Передача всіх культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів завжди гарантувала вічність життя нації. Передача трудового досвіду від батька до сина, від матері до дочки стала однією із засад народного виховання, а сама праця розглядалася як головний засіб виховання підростаючого покоління. "Сила їх (засобів) - у поєднанні впливу на розум, свідомість і на почуття. Саме це і забезпечує необхідну підготовку підростаючого покоління до праці".

Любов до природи розкриває почуття прекрасного, створює умови творчого мислення, фантазії та абстрагування. В процесі спілкування з природою студенти вчаться знаходити майбутні сюжети своїх творчих робіт. Загальновідомо, що кожна людина сприймає природу та її явища в контексті особистісного бачення. Дивлячись на одну і ту ж річ, кожен бачить у ній свій образ, свій початок думки, власний сюжет, закінчений твір і його оригінальність по завершенні роботи.

З раннього дитинства діти повинні вчитися бачити та сприймати красу навколишнього середовища, вміти милуватися природою, розвивати емоційність почуттів, відчувати її, що в подальшому буде втілюватися в твори мистецтва. Крім того, загальновідомо, що любов до природи не сумісна з егоїзмом, бездушністю, жорстокістю.

Отже, процес духовного збагачення особистості, її естетичного формування відбувається не лише засобами мистецтва, але й під впливом активної трудової діяльності людини. Праця нерозривно пов'язана з глибокими духовними перетвореннями, творчими пошуками, здобутками і втратами. В праці розкривається духовне багатство людини, реалізується її прагнення творити "за законами краси", формуються естетичні потреби.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Уточнення і розвиток слухового сприймання, розвиток мовленнєвого та фонематичного слуху, умінь в області звукового аналізу
Формування слухового сприймання розумово відсталої дитини починається з розвитку умінь розрізняти немовленнєві звуки оточуючого світу, порівнювати звуки, що відтворюють предмети, зі звуками мовлення ...

Виховний захід "Закон і ми"
Мета: Ознайомити учнів схильних до правопорушень, з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження сер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com