Засоби та етапи формування інтересу в учнів

Сторінка 3

1) чуттєвий інтерес;

2) суб'єктивний інтерес;

3) об'єктивний інтерес;

4) постійний інтерес;

5) логічний інтерес.

З 6-7 і до 10 років триває стадія об'єктивного інтересу. Тут уже речі починають цікавити дитину за їх дійсною цінністю, а не за відношенням їх до суб'єктивного стану. На перший план виступає практична придатність речей. Дитина все більшого значення надає об'єктивному змісту своєї діяльності і оцінює речі з точки зору їх сприяння її практичній діяльності. Так, наприклад, в цей час діти лазять по деревах не для того, щоб випробовувати свої сили або наслідувати старших, а для того, щоб нарвати плодів, оглянути місцевість, зняти пташине гніздо. На цій стадії інтереси швидко міняються, переходять з одного об'єкта на інший. Залежно від навчально-виховних умов дитячі Інтереси зазнають чималих змін. Переломним моментом в розвитку інтересів є молодший шкільний вік. Тут якісно нові зміни в інтересах дітей особливо рельєфно виступають.

Вирішальну роль у цих змінах відіграє школа. Школа, в роботу якої діти включаються, далі формує і розвиває весь психічний склад дитини, її свідомість в цілому, а тим самим і її інтереси. Тут вони вперше починають набувати чіткого, систематичного, організованого характеру. Систематично навчаючи учнів основам наук, розвиваючи їх мислення, втягуючи їх в громадсько-політичну роботу, ближче зв'язуючи їх з суспільно-політичним життям, організовуючи їх самодіяльність, розширюючи їх кругозір, школа, з одного боку утворює фундамент для виникнення і розвитку різноманітних інтересів, а з другого боку безпосередньо формує нові, багатогранні інтереси Застосування інтересу в навчально-виховній роботі не тільки не заважає вихованню і розвитку здібності до зусиль учнів, а, навпаки, сприяє цьому, якщо тільки не йти по-рабському за інтересами дітей, як того вимагає педоцентристська педагогіка.

Отже, розходження між прибічниками необхідності застосування інтересу в педагогічному процесі і прибічниками теорії зусиль полягає не в питанні, потрібно чи не потрібно звертати найсерйознішу увагу на виховання здатності до зусиль. Суть застосування інтересу в навчально-виховному процесі не зводиться до того, щоб зробити діяльність для дітей забавою, потішати їх, викликати у них приємне почуття, а вона полягає в створенні у дітей внутрішньої настанови, внутрішньої спонуки, готовності виконувати з приємністю те, що вони повинні робити, що їм необхідно здійснювати.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Робота над текстом у зв’язку з вивченням лексико-граматичного матеріалу
Формування у молодших школярів мовленнєвих умінь слід здійснювати в зв’язку із опорою на вивчення лексико-граматичного матеріалу, зокрема із здатністю частин служити засобами зв’язності тексту. Для т ...

Модульно-рейтингова система навчання: досвід, можливості, перспектива
Розвиток системи підготовки кадрів для органів внутрішніх справ, яка останніми роками набула якісно нових рис, вимагає впровадження прогресивних методик підготовки спеціалістів, які б враховували ная ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com