Використання знань про реліктові види рослин на уроках біології

Педагогіка і освіта » Червона книга та Реліктові рослини Кам’янець-Подільського ботанічного саду » Використання знань про реліктові види рослин на уроках біології

Сторінка 2

Неабияке значення мають голонасінні в озелененні населених пунктів.

Крім того у різних народів вони мають певну символіку.

V. Узагальнення і систематизація знань (8 хв).

Усне опитування за запитаннями:

Чому гінкго називають "живим викопним"? Охарактеризуйте його.

Які рослини з відділу голонасінних називають хвойними, або шишконосними? Наведіть приклади.

Яке значення голонасінних у природі?

Де використовує людина голонасінні?

VІ. Підведення підсумків уроку (3 хв).

VІІ. Повідомлення домашнього завдання (2 хв)

Фрагмент уроку із загальної біології за 11 клас

Тема: Охорона видового різноманіття організмів.

Мета: Ознайомити учнів з видовим різноманіттям організмів, що потребують охорони, сформулювати основні поняття і терміни;

навчити учнів самостійно працювати із літературними джерелами, висловлювати власні думки;

виховувати бережливе ставлення до природних багатств.

Обладнання: Підручники, гербарні зразки рослин, зошити, ручки.

Тип уроку: Комбінований з елементами лабораторної роботи.

Хід уроку.

І. Організація класу (1 хв)

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності (1 хв)

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів (5 хв). Усне опитування за запитаннями:

Дайте визначення екології як науки?

Що розуміють під словами "охорона природи"?

Як уникнути глобальної екологічної кризи?

Як екологічні знання застосовує у своїй практичній діяльності?

IV. Повідомлення теми і мети уроку. (1 хв)

V. Вивчення нового матеріалу (20 хв)

Розповідь:

1. Які основні напрямки збереження видового різноманіття організмів?

Ми вже згадували, що збереження і поліпшення стану навколишнього природного середовища неможливе без збереження видового різноманіття організмів, які населяють нашу планету. Для цього потрібно всебічно вивчити видовий склад різних регіонів Землі, приділяючи особливу увагу тим видам, яким загрожує зникнення. На підставі цих досліджень розробляють основи раціонального використання видів, за якою їхні популяції могли б відновлювати свою чисельність. З метою збереження видового різноманіття, уряди різних країн приєдналися до розробленої МСОП Всесвітньої стратегії охорони природи. Її теоретичною базою є розуміння того, що кожний вид організмів є необхідним і унікальним компонентом біосфери.

Важливість охорони біологічного різноманіття підкреслює і ратифікована урядами різних країн "Конвенція про охорону біологічного різноманіття" (1997 р)

Для реалізації цих документів розроблено Національну програму збереження біологічного різноманіття України на 1998-2015 рр.

З прийняттям цих документів розпочато новий етап в охороні довкілля і його мешканців. Згідно з ним біологічне різноманіття України слід охороняти, як національне багатство; його збереження і раціональне використання є важливою умовою стабільного розвитку країн.

2. Що таке Червона книга?

Це список рідкісних і зникаючих видів організмів, що потребують охорони. Одночасно проводиться робота із складанням так званих Чорних списків видів, які зникли з нашої планети, починаючи з 1600 року.

3. Що таке Зелена книга України?

Книга, до якої заносять рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угрупування, які потребують особливого режиму їхнього використання.

4. Основні типи природних територій це: заповідники (природні та біосферні), національні природні парки, заказники.

VІ. Узагальнення і систематизація знань (13 хв)

Лабораторна робота.

Тема: Вивчення морфологічного критерію виду на прикладі реліктових рослин.

Обладнання і матеріали: Гербарні зразки рослин.

Хід роботи: Розглянути гербарні зразки кількох (2-3) видів рослин. Записати їхні наукові назви і охарактеризувати за особливостями зовнішньої будови (стебло, листки, плоди, насіння, квітки).

VІІ. Підведення підсумків уроку (3 хв)

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання (2 хв)

Фрагмент уроку з біології за 6 клас

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання
Індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання (далі за текстом — План) є робочим документом, який формується на основі навчального плану, затвердженого вченою радою університет ...

Психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів
У молодших школярів на уроках української мови провідними видами діяльності є аудіювання, говоріння, читання та письмо. Тому, розглядаючи розвиток мовлення школярів, слід звертати увагу саме на вищез ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com