Діагностика розвитку мови молодших

Сторінка 6

Окрім цього в роботах присутні стилістичні і граматичні помилки подекуди обривки фраз і пропозицій. Слід зазначити, що досліджуваний нами твір вчаться писався на початку навчального року, а дослідження проводилося в кінці навчального року. Тому результати дослідження визначення понять, пасивного і активного запасу слів виявилися кращими, ніж визначення коефіцієнт ригідності словарного запасу. У зведеній таблиці №6 ми побачимо у кого з випробовуваних мову розвинена краще.

Таблиця №6. Зведена таблиця результатів дослідження.

Випробовувані учні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Визначення понять

9

9,5

10

8,5

8

7

10

8,5

9,5

9,5

Пасивний словарний запас

10

10

10

9

8

6,5

10

8

9

9

Активний словарний запас

8

9

10

8

7

6

10

8

9

9

Активний словарний запас

0,43

0,53

0,55

0,44

0,37

0,33

0,59

0,45

0,45

Дослідження показало, що у 20% випробовуваних (учні №3 і №7) дуже високий рівень розвитку мови, у 60% випробовуваних (учні №1, №2, №4, №8, №9, №10) відносно високий рівень розвитку мови і лише у 20% випробовуваних (учні №5и №6) середній рівень розвитку мови.

В даної роботі були розглянути особливості мовленого розвитку молодших школярів. Спілкування – одна з форм людської взаємодії, завдяки якій люди як фізично, так і духовно творять один одного. Все життя людини проходить в спілкуванні з іншими людьми. Мова є одним з обов'язкових і незамінних компонентів спілкування людей. Розвиток мови у дитини є процес оволодіння рідною мовою, умінням користуватися мовою як засобом пізнання що оточує, засвоєння досвіду накопиченого людством, як засобом пізнання самого себе і саморегуляції, як могутнім засобом спілкування і взаємодії людей. Величезний вплив в даному процесі надає учбова діяльність дітей і дія мови вчителя на учнях. Саме від вчителя залежить формування і успішне розвитку мови дітей в молодшому шкільному віці. На практиці вчитель постійно вирішує двоєдину задачу: як піднести знання, щоб учні найкращим чином зрозуміли та піднімати рівень розвитку мови учнів. Розвиток мови у учнів процес керований, який йде по дорозі розширення їх словарного запасу. Тому вчитель на всіх уроках повідомляючи новий матеріал, включає в нього і ті нові слова, які є поняттями. Розкриваючи при цьому їх значення, слід спиратися на вже словарний фонд, що склався, щоб раніше засвоєні слова не забувалися, а знов засвоювані – краще розумілися і зберігалися в пам'яті. Потрібно одночасно привчати що вчаться користуватися цими словами при рішенні конкретних учбових задач, оскільки пасивний запас є всього лише підмогою для пасивної мови, для розуміння, а активний запас слів допомагає висловлювати думку. Для цього слід давати можливість таким, що вчиться частіше висловлюватися, застосовувати активні форми ведення занять (бесіди, дискусії). Особливу увагу при цьому треба звертати на мовчазних, замкнутих учнів, на тих хто сумнівається в своїх знаннях, в здатності сказати щось цікаве, нове. Таким чином розвиток мови учнів – одна з найважливіших завдань діяльності вчителя.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Нове про педагогіку:

Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах
Сучасна освіта вимагає нових підходів до організації навчального процесу, в центрі якого повинна бути особистість – творча, мисляча, розкомплектована. Початкова школа теж поступово стає особистісно з ...

Загальна характеристика мовного розвитку молодших школярів
Зміст і форма мови людини залежать від його віку, ситуації досвіду, темпераменту, характеру, здібностей, інтересів, станів. З допомогою мови учні вивчають учбовий матеріал, спілкуються, впливають дру ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com