Діагностика розвитку мови молодших

Сторінка 5

Далі тестується результат в таблиці, де наголошується оцінка результатів:

10 балів - В мові дитини зустрічаються не меншого десяти приведених в таблиці фрагментів мови;

8-9 балів - 8-9 фрагментів мови;

6-7 балів - 6-7 фрагментів мови;

4-5 балів - 4-5 фрагментів мови;

2-3 балів - 2-3 фрагменти мови;

0-1 балу - не більш за один фрагмент мови.

Висновки про рівень розвитку

10 балів - Дуже високий рівень розвитку мови; 8-9 балів – високий рівень; 4-7 балів - середній рівень; 2-3 балів - низький рівень; 0-1 балу - дуже низький рівень.

Проаналізувавши дані протоколу оцінки дослідження активного словарного запасу випробовуваних прийшли до наступних висновків:

20% випробовуваних з дуже високим рівнем розвитку мови.

60% – з високим рівнем розвитку мови.

20% – з середнім рівнем розвитку мови.

У мові учнів переважають іменники і дієслова (хлоп'ята, хлопчики, велосипед, ліпили, зламався), вони складають більше половини всіх слів. Крім того зустрічаються прикметники в початковій формі (сніжна, великий, маленький), займенники (він, вони, вона). У мові учнів ми відмітили багато прийменників (до, у, на, і ін.) і союзів, особливо часто уживається сполучний союз «і». Рідше зустрічається говір (дружно, весело добре і т.д.), числівники (один, двоє, троє) і прикметники в порівняльному ступеню (більше, менше, краще). У мові учнів абсолютно немає дієприкметників, дієприслівників і прикметників в чудовому ступені. Лише у трьох випробовуваних були присутні складні пропозиції і конструкції, а також був згаданий один оборот фразеологізму (протягнув руку допомоги).

Таким чином учні справилися з даним завданням, проте тут ми вже помічаємо деякі недоліки в розвитку мови учнів.

Результати визначення ригідності словарного запасу.

Для визначення ригідності словарного запасу досліджуваних нами що вчаться ми використовували тексти мовних зразків, тобто твори на тему «Що я люблю»

Написані учнями на початку навчального року.

По вищеописаній методиці в творах ми підрахували:

- Загальна кількість слів в мовному зразку.

- Кількість слів, які були спожиті тільки один раз.

Після цього визначили ригідність словарного запасу (вокабулятора) випробовуваних, тобто встановили індекс вокабулярної ригідності (ВР) по формулі: ВР = Р/О, де Р – кількість слів спожитих одного разу, а О – загальна кількість слів. Всі дані цього дослідження занесені в таблицю №5.

Таблиця №5. Результати визначення ригідності словарного запасу

Випробовувані учні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Р

27

51

28

38

38

18

41

46

26

О

63

96

51

87

102

54

70

102

58

ВР

0,43

0,53

0,55

0,44

0,37

0,33

0,59

0,45

0,45

З даних таблиці ми бачимо, що 3-е випробовуваних в своїх творах використовують більше 50% нових слів, коефіцієнт ригідності словарного запасу коливається у них від 0,53 до 0,59.

У творах 4-х учнів слів, що не повторюються, трохи менше 50%, коефіцієнт ригідності словарного запасу коливається у них від 0,43 до 0,45. І лише у 2-х учнів в творах слів, що не повторюються, близько 30% коефіцієнт ригідності словарного запасу коливається у них від 0,33 до 0,37. Проаналізувавши текстові зразки мови що вчаться ми відмітили, що загальне кількість слів коливається від 51 до 102. Проте більше використання слів не позначає кращого результату і меншого повторення одних і тих же слів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Ступеневість вищої освіти
Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти. Виходячи зі структури вищої освіти, її перший ступінь передбачає отр ...

Аналіз програми з української мови для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей у добукварний період
«Програму з української мови для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей» розроблено з врахуванням особливостей психічного і фізичного розвитку, непідготовленост ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com