Діагностика розвитку мови молодших

Сторінка 5

Далі тестується результат в таблиці, де наголошується оцінка результатів:

10 балів - В мові дитини зустрічаються не меншого десяти приведених в таблиці фрагментів мови;

8-9 балів - 8-9 фрагментів мови;

6-7 балів - 6-7 фрагментів мови;

4-5 балів - 4-5 фрагментів мови;

2-3 балів - 2-3 фрагменти мови;

0-1 балу - не більш за один фрагмент мови.

Висновки про рівень розвитку

10 балів - Дуже високий рівень розвитку мови; 8-9 балів – високий рівень; 4-7 балів - середній рівень; 2-3 балів - низький рівень; 0-1 балу - дуже низький рівень.

Проаналізувавши дані протоколу оцінки дослідження активного словарного запасу випробовуваних прийшли до наступних висновків:

20% випробовуваних з дуже високим рівнем розвитку мови.

60% – з високим рівнем розвитку мови.

20% – з середнім рівнем розвитку мови.

У мові учнів переважають іменники і дієслова (хлоп'ята, хлопчики, велосипед, ліпили, зламався), вони складають більше половини всіх слів. Крім того зустрічаються прикметники в початковій формі (сніжна, великий, маленький), займенники (він, вони, вона). У мові учнів ми відмітили багато прийменників (до, у, на, і ін.) і союзів, особливо часто уживається сполучний союз «і». Рідше зустрічається говір (дружно, весело добре і т.д.), числівники (один, двоє, троє) і прикметники в порівняльному ступеню (більше, менше, краще). У мові учнів абсолютно немає дієприкметників, дієприслівників і прикметників в чудовому ступені. Лише у трьох випробовуваних були присутні складні пропозиції і конструкції, а також був згаданий один оборот фразеологізму (протягнув руку допомоги).

Таким чином учні справилися з даним завданням, проте тут ми вже помічаємо деякі недоліки в розвитку мови учнів.

Результати визначення ригідності словарного запасу.

Для визначення ригідності словарного запасу досліджуваних нами що вчаться ми використовували тексти мовних зразків, тобто твори на тему «Що я люблю»

Написані учнями на початку навчального року.

По вищеописаній методиці в творах ми підрахували:

- Загальна кількість слів в мовному зразку.

- Кількість слів, які були спожиті тільки один раз.

Після цього визначили ригідність словарного запасу (вокабулятора) випробовуваних, тобто встановили індекс вокабулярної ригідності (ВР) по формулі: ВР = Р/О, де Р – кількість слів спожитих одного разу, а О – загальна кількість слів. Всі дані цього дослідження занесені в таблицю №5.

Таблиця №5. Результати визначення ригідності словарного запасу

Випробовувані учні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Р

27

51

28

38

38

18

41

46

26

О

63

96

51

87

102

54

70

102

58

ВР

0,43

0,53

0,55

0,44

0,37

0,33

0,59

0,45

0,45

З даних таблиці ми бачимо, що 3-е випробовуваних в своїх творах використовують більше 50% нових слів, коефіцієнт ригідності словарного запасу коливається у них від 0,53 до 0,59.

У творах 4-х учнів слів, що не повторюються, трохи менше 50%, коефіцієнт ригідності словарного запасу коливається у них від 0,43 до 0,45. І лише у 2-х учнів в творах слів, що не повторюються, близько 30% коефіцієнт ригідності словарного запасу коливається у них від 0,33 до 0,37. Проаналізувавши текстові зразки мови що вчаться ми відмітили, що загальне кількість слів коливається від 51 до 102. Проте більше використання слів не позначає кращого результату і меншого повторення одних і тих же слів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Формування правосвідомості та культури особистості
Формування духовного світу людини, особливо молодої, має актуальне значення для побудови незалежної Української держави з власним державним устроєм, соціальними відносинами і правовою системою. Після ...

Основні форми релігійного виховання у роботі сучасної школи
Процес формування духовності на основі християнських моральних цінностей значною мірою зумовлюється інтегрованим підходом до нього. Висунення інтегративності як провідної форми залучення дітей до хри ...

Навігація по сайту

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com