Загальна характеристика мовного розвитку молодших школярів

Педагогіка і освіта » Вдосконалення мовної культури молодших школярів » Загальна характеристика мовного розвитку молодших школярів

Сторінка 2

Величезну роль в розвитку мови учнів грає оволодіння граматикою і орфографією. Спираючись на дослідження психологів А.Ф. Обухова пише: «Перш за все підвищуються вимоги до звукового аналізу слова: слуховий образ перетворюється на зрительно-руховий, тобто поелементно відтворюється. Дитині необхідно навчитися розрізняти вимову і написання . До кінця початкового навчання діти можуть вільно міняти час висловлюваного, особа, від імені якого ведеться виклад, скласти розповідь на задану тему по написаному плану або даній назві, можуть успішно використовувати основні граматичні конструкції».

Автор пише, що при навчанні аналізу складу слова, підбираючиоднокорінні, споріднені слова, змінюючи сенс слова шляхом підстановки різних приставок або включення суфіксів, діти освоюють лексику рідного мови, підбирають потрібні слова для виразу своїх думок і точного визначення якості предметів. У побудові пропозицій, в переказах і творах школярі освоюють правила орфографії і опановують синтаксисом.

«Розвиток мови у молодшого школяра виражається в тому, що у нього виробляється навик читання, т. е. достатньо швидке і правильне пізнавання букв і їх поєднань і перетворення побачених знаків у вимовні звуки, звукосполучення, тобто в слова. Свідомість читання виявляється в тому, що з'являються правильні інтонації, діти звертають увагу на знаки що стоять в кінці речення: крапку, знаки питання і окличного. Пізніше свідомість читання починає виявлятися у все тоншою інтонаційній його виразності».

Проте «розуміюче» читання дається не відразу. Тут особливо допомагає виразне читання вголос вчителем, а потім і самими учнями. Психолог П. Блонський указує на важливість процесу переходу від гучного читання до читання про себе. У результаті якого виявлено декілька форм мовної поведінки дітей:

1. Розгорнений шепіт – виразне і повне промовляння слів і фраз із зменшенням гучності.

2. Зредукований шепіт – промовляння окремих складів слова при гальмуванні інших.

3. Беззвучне ворушіння губ – дія інерції зовнішнього промовляння, але без участі голосу.

4. Невокалізоване здригання губ, що виникає, як правило, на початку читання і зникаюче після прочитання перших фраз.

5. Читання одними очима, що наближається за зовнішніми показниками до мовчазного читання старших дітей і дорослих.

Психолог И.Ю. Кулагина зв'язує розвиток мови молодших школярів і уміння читати і писати із зміною мислення і розуміння учнів. Від домінування наочно-дієвого і елементарного образного мислення, від бідного логічного роздуму школяр піднімається до словесно-логічного мислення на рівні конкретних понять. Відбувається засвоєння і активне використання мови як засоба мислення для вирішення різноманітних завдань. Розвиток йде успішніше, якщо дитини навчають вести міркування вголос, словами відтворювати хід думки і називати отриманий результат.

Восьмилітня дитина може використовувати один тип слів і граматики при спілкуванні з вчителем, інший – при спілкуванні з дорослим родичем, і третій – при спілкуванні із з своїми друзями, однолітками. Таким чином зі всього вищесказаного можна зробити висновок, що мова дітей в молодшому шкільному віці зазнає різних змін і всесторонньо розвивається під впливом учбового процесу. Розкривається всі функції мови, а це означає, що дитина вчиться планувати, висловлювати свої задуми мовними засобами, передбачати можливі реакції співбесідника, змінні умови спілкування, контролювати свою мовну діяльність.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Ігрова діяльність в процесі розвитку особистості дитини як педагогічна проблема
Для того, щоб зрозуміти будь-яке явище, необхідно детально розглянути, вивчити і проаналізувати історію його розвитку. Це стосується і гри. Без розуміння того, як гру розглядали колись, неможливе усв ...

Соціалізація і виховання підлітків у процесі туристично-краєзнавчої діяльності
Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у поза навчальний час. Таку роботу називають поза ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com