Вивчення рівнів сформованості культури взаємин підлітків з батьками

Педагогіка і освіта » Культура взаємин батьків і підлітків в сім’ї і школі » Вивчення рівнів сформованості культури взаємин підлітків з батьками

Під час проведення педагогічного дослідження ми застосовували метод анкетування.

Аналіз вивчення рівнів сформованості культури взаємин підлітків з батьками на базі гімназії №1 м. Березне Рівненської області щодо процесу виховання культури взаємин підлітків з батьками дає підстави для виділення ряду недоліків: відсутність цілеспрямованої роботи щодо виховання культури взаємин підлітків з батьками; епізодичний характер проведення різних організаційно-виховних форм із даної тематики; подання інформації про культуру взаємин у формі моралізаторства, повчань.

До основних критеріїв та показників, за якими виявлявся рівень сформованості культури взаємин підлітків з батьками ми віднесли: знання моральних норм, цінностей культури взаємин, уміння емоційно правильно оцінювати явища, вчинки, поведінкові акти як власні, так і батьків, навички саморегуляції поведінки, характер мотивів дій як власних, так і батьків.

На основі означених критеріїв та показників ми виокремили три рівні сформованості культури взаємин підлітків з батьками.

До високого рівня сформованості були віднесені підлітки, яким властиві чіткі, повні знання моральних норм, цінностей культури взаємин. Вони керуються ними у своїй поведінці, виявляють високий рівень самоконтролю у взаєминах. Їм властивий творчий характер поведінки у взаєминах, єдність внутрішньої й зовнішньої вихованості, стійкість моральних переконань. Підлітки з повагою ставляться до дорослих, виявляють прихильність і емоційне ставлення до батьків (ЕГ – 7,7%).

Середній рівень властивий підліткам, які усвідомлюють норми людських взаємин, мають розвинені моральні якості, виявляють культуру спілкування у взаєминах, оскільки від того почуваються комфортно, зручно. Навички самоконтролю у їхній поведінці розвинені недостатньо, позитивне ставлення до батьків, учителів виявляється лише в окремих ситуаціях (ЕГ – 30,8%).

До низького рівня ми віднесли підлітків, яі мають недостатні знання про норми, цінності взаємин, їм властиві нестійка поведінка, нездатність контролювати свої дії. У взаєминах з іншими вони виявляють байдужість, егоїстичність, агресію (ЕГ – 61,5%).

Рівні сформованості культури взаємин підлітків з батьками

Рівень сформованості культури взаємин підлітків з батьками

ЕГ

К-ть

%

Високий

2

7,7

Середній

8

30,8

Низький

16

61,5

Дані проведеного нами дослідження дали змогу сформулювати висновок про необхідність поглибленої роботи педагогічного колективу в напрямі оволодіння підлітками знаннями про основні правила та принципи культури батьківсько-дитячих взаємин, збагачення учнями досвіду культури взаємин з батьками.

За результатами проведеного дослідження був розроблений соціально-педагогічний проект метою якого є підвищення рівня культури міжособистісних взаємин підлітків та їх батьків, а також підготували методичні поради для батьків, у чиїх сім'ях виховуються підлітки щодо налагодження взаєморозуміння та підвищення культури взаємовідносин з ними.

Отже, далі ми розглянемо соціальний проект «Разом – до взаєморозуміння», який спрямований на підвищення рівня культури взаємин батьків і підлітків в умовах співпраці школи і сім’ї.

Нове про педагогіку:

Методичні рекомендації проведення занять з обслуговуючої праці
Трудове навчання створює основу для практичних дій школярів, застосування знань на практиці, розвитку творчих нахилів. І це цілком можливо, якщо знання, які здобувають учні, орієнтовані не на формаль ...

Особливості організації навчально-виховного процесу у ВНЗ МВС Великобританії
Система вищої освіти у Великобританії - одна з найстарших. Структура вузів найбільш уніфікована, основною одиницею являється коледж, що поділяється на факультети і кафедри. В дидактиці вищої школи Ве ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com