Мета, завдання, зміст, форми, методи та засоби виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі

Педагогіка і освіта » Культура взаємин батьків і підлітків в сім’ї і школі » Мета, завдання, зміст, форми, методи та засоби виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі

Сторінка 2

Серед форм роботи з учнями переважали такі, які сприяли формуванню у них відповідних умінь і навичок культури взаємин, їхніх переконань, соціально-цінних мотивів; поглибленню їхньої здатності до самоаналізу й аналізу особистості іншої людини; оволодіння навичками саморегуляції емоцій і самоконтролю своєї поведінки; виховання особистісних якостей. Це: лекції-діалоги, розповіді-діалоги, дискусії, «круглі столи», ділові та рольові ігри, вправи-розмірковування, факультативи, відеофрагменти педагогічних ситуацій, творчі завдання, семінари-практикуми, тематичні вечори, відеолекторій, етично-дискусійна студія «Я так думаю…» та ін.

Наприклад, виконуючи вправу «Нариси мого життя», підлітки протягом кожного тижня здійснювали аналіз своїх взаємин із батьками, учителями, однокласниками і визначені успіхи чи невдачі у ситуаціях міжособистісної взаємодії коротко й анонімно фіксували на аркушах паперу, які згодом потрапляли до спеціально створених для цього «Скриньки невдач» чи «Скриньки успіхів». Ці ситуації аналізувалися й обговорювалися, що створювало можливість одночасного вивчення і розв’язання проблем, які виникають у взаєминах підлітків, а також вироблення стратегії уникнення в подальшому неприємної ситуації.

Особлива увага надавалася формам, які сприяли б виявленню і формуванню у підлітків власної етичної позиції, переконань, спонукали до захисту своїх думок, дали можливість задовольнити потребу в дискутуванні. Розв’язанню даного завдання сприяла створена в школі етично-дискусійна студія «Я так думаю…». Функціональне навантаження цієї форми роботи полягало в організації дискусій, диспутів, діалогів, завданнями яких були: формування знань із питань соціального життя, в якому переплітаються людські взаємини; розвиток умінь здійснювати аналіз особистих проблем, пошук шляхів їх розв’язання; пізнання і глибоке розуміння людей, пробудження бажання і формування здатності до співпраці з ними. Серед тем, які обговорювалися з підлітками: «Батьки і діти: конфлікт чи взаєморозуміння поколінь», «Що таке людська чуйність?», «Шляхетність людини. У чому вона проявляється?» «Конфлікт – це народження істини чи загострення взаємин?» тощо.

У рамках виховання культури міжособистісних взаємин підлітків великого значення надавалося ігровій діяльності. Зокрема було проведено низку ділових ігор етичного спрямування, які за змістом передбачали відтворення реальності через ігрові моделі життєвих ситуацій, а також виявлення емоційно-морального ставлення підлітка до подій і до самого себе.

Використовуючи ділові та рольові ігри, педагоги ставили за мету надання учасникам гри інформації, яка стосується людських взаємин, аналіз і осмислення поставлених завдань, залучення до пошуку оптимальних стратегій розв’язання проблемної ситуації, навчання способам взаємодії. Так, з підлітками було проведено: семінар «Поведінка у взаєминах з іншими – дзеркало людської культури», спільні тематичні вечори «Дерево родоводу», «Родинний міст», лекцію-діалог «Імідж сучасної людини», розмову за «круглим столом», «Ти-Я-Ми: компроміс» тощо.

Проведені ігри надавали можливість діагностувати стан підлітків, навчати їх творчій взаємодії, вчити розробляти і будувати концепції взаємин, адаптуватися до різних обставин, уживатися в рольові позиції; аналізувати і знаходити вихід із проблемних ситуацій; набувати навичок комунікативної взаємодії з дорослими.

Підсумовуючи, зазначимо, що запорукою успішності виховання взаємин батьків і підлітків є напрацювання ефективних форм і методів роботи, які сприяють кращому взаєморозумінню між вчителями і батьками, дітьми і дорослими, формують єдину спільну шкільно-сімейну систему впливу на дитину.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Організація навчально-виховного процесу в групі дітей середнього дошкільного віку
Сітка занять на лютий у період 7.02.11 – 28.02.11 для середньої групи «Калинка» 1. Мовленнєве спілкування + худ. літ-ра. 2. Музичне заняття. 7.02.11 Понеділок 1. Тема: Твої улюбленці. Мета: закріпити ...

Використання ситуаційних вправ в інноваційних навчальних технологіях
Одним з ефективних методів викладання економічних дисциплін є ситуаційні вправи. Цей метод набув великої популярності в навчальних закладах країн Західної Європи та США. Метод навчання за допомогою с ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com