Мета, завдання, зміст, форми, методи та засоби виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі

Педагогіка і освіта » Культура взаємин батьків і підлітків в сім’ї і школі » Мета, завдання, зміст, форми, методи та засоби виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі

Сторінка 2

Серед форм роботи з учнями переважали такі, які сприяли формуванню у них відповідних умінь і навичок культури взаємин, їхніх переконань, соціально-цінних мотивів; поглибленню їхньої здатності до самоаналізу й аналізу особистості іншої людини; оволодіння навичками саморегуляції емоцій і самоконтролю своєї поведінки; виховання особистісних якостей. Це: лекції-діалоги, розповіді-діалоги, дискусії, «круглі столи», ділові та рольові ігри, вправи-розмірковування, факультативи, відеофрагменти педагогічних ситуацій, творчі завдання, семінари-практикуми, тематичні вечори, відеолекторій, етично-дискусійна студія «Я так думаю…» та ін.

Наприклад, виконуючи вправу «Нариси мого життя», підлітки протягом кожного тижня здійснювали аналіз своїх взаємин із батьками, учителями, однокласниками і визначені успіхи чи невдачі у ситуаціях міжособистісної взаємодії коротко й анонімно фіксували на аркушах паперу, які згодом потрапляли до спеціально створених для цього «Скриньки невдач» чи «Скриньки успіхів». Ці ситуації аналізувалися й обговорювалися, що створювало можливість одночасного вивчення і розв’язання проблем, які виникають у взаєминах підлітків, а також вироблення стратегії уникнення в подальшому неприємної ситуації.

Особлива увага надавалася формам, які сприяли б виявленню і формуванню у підлітків власної етичної позиції, переконань, спонукали до захисту своїх думок, дали можливість задовольнити потребу в дискутуванні. Розв’язанню даного завдання сприяла створена в школі етично-дискусійна студія «Я так думаю…». Функціональне навантаження цієї форми роботи полягало в організації дискусій, диспутів, діалогів, завданнями яких були: формування знань із питань соціального життя, в якому переплітаються людські взаємини; розвиток умінь здійснювати аналіз особистих проблем, пошук шляхів їх розв’язання; пізнання і глибоке розуміння людей, пробудження бажання і формування здатності до співпраці з ними. Серед тем, які обговорювалися з підлітками: «Батьки і діти: конфлікт чи взаєморозуміння поколінь», «Що таке людська чуйність?», «Шляхетність людини. У чому вона проявляється?» «Конфлікт – це народження істини чи загострення взаємин?» тощо.

У рамках виховання культури міжособистісних взаємин підлітків великого значення надавалося ігровій діяльності. Зокрема було проведено низку ділових ігор етичного спрямування, які за змістом передбачали відтворення реальності через ігрові моделі життєвих ситуацій, а також виявлення емоційно-морального ставлення підлітка до подій і до самого себе.

Використовуючи ділові та рольові ігри, педагоги ставили за мету надання учасникам гри інформації, яка стосується людських взаємин, аналіз і осмислення поставлених завдань, залучення до пошуку оптимальних стратегій розв’язання проблемної ситуації, навчання способам взаємодії. Так, з підлітками було проведено: семінар «Поведінка у взаєминах з іншими – дзеркало людської культури», спільні тематичні вечори «Дерево родоводу», «Родинний міст», лекцію-діалог «Імідж сучасної людини», розмову за «круглим столом», «Ти-Я-Ми: компроміс» тощо.

Проведені ігри надавали можливість діагностувати стан підлітків, навчати їх творчій взаємодії, вчити розробляти і будувати концепції взаємин, адаптуватися до різних обставин, уживатися в рольові позиції; аналізувати і знаходити вихід із проблемних ситуацій; набувати навичок комунікативної взаємодії з дорослими.

Підсумовуючи, зазначимо, що запорукою успішності виховання взаємин батьків і підлітків є напрацювання ефективних форм і методів роботи, які сприяють кращому взаєморозумінню між вчителями і батьками, дітьми і дорослими, формують єдину спільну шкільно-сімейну систему впливу на дитину.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Очищення великої області
Щоб очистити велику область потрібно: 1. В наборі інструментів вибрати Выделение, виділити прямокутну область, або Выделение произвольной области, щоб виділити область будь-якої форми. 2. Виділіть об ...

Історія уявлення про ліс та лісову систему
Перше наукове визначення лісу на початку XX ст. дав Г.Ф. Морозов, розуміючи під лісом сукупність деревних рослин, які притерпіли зміни у своїй зовнішній формі та внутрішній будові під впливом одна на ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com