Загальна структура діяльності за рішенням задачі

Педагогіка і освіта » Моделювання у процесі розв'язування задач » Загальна структура діяльності за рішенням задачі

Сторінка 3

3 етап - продумати схему досвіду; визначити перелік приладів і допоміжних предметів або обладнання для проведення експерименту; продумати послідовність проведення експерименту; в разі необхідності розробити таблицю для реєстрації результатів експерименту;

4 етап - виконати експеримент і результати записати в таблицю;

5 етап - зробити необхідні розрахунки, якщо це потрібно згідно з умовою задачі;

6 етап - обміркувати отримані результати і записати відповідь.

Приватні алгоритми для вирішення завдань з кінематики і динаміці мають наступний вигляд.

Алгоритм розв'язання задач з кінематики:

1 етап - уважно прочитати завдання і проаналізувати її умова, тобто з'ясувати характер руху, згадати рівняння, що описують цей рух;

2 етап - виписати чисельні значення заданих величин; висловити всі

величини в одиницях "СІ";

3 етап - зробити схематичне креслення (траєкторію руху, вектори швидкості, прискорення, переміщення і т.д.);

4 етап - вибрати систему координат (при цьому слід вибрати таку систему, щоб рівняння були нескладними);

5 етап - скласти для даного руху основні рівняння, які відображають

математичну зв'язок між зображеними на схемі фізичними величинами; число рівнянь має дорівнювати числу невідомих величин;

6 етап - вирішити складену систему рівнянь у загальному вигляді, в буквених позначеннях, тобто отримати розрахункову формулу;

7 етап - вибрати систему одиниць виміру ("СІ"), підставити в розрахункову формулу замість літер найменування одиниць, зробити дії з найменуваннями та перевірити, чи виходить про результат одиниця виміру шуканої величини;

8 етап - висловити всі задані величини в обраній системі одиниць; підставити в розрахункові формули і обчислити значення шуканих величин;

9 етап - проаналізувати рішення і сформулювати відповідь.

Порівняння послідовності вирішення завдань по динаміці і кінематиці дає можливість побачити, що деякі пункти є загальними для обох алгоритмів, це допомагає краще їх запам'ятати і більш успішно застосовувати при вирішенні завдань.

Алгоритм розв'язання задач з динаміки:

1 етап - уважно прочитати умову задачі і з'ясувати характер руху;

2 етап - записати умову задачі, висловивши всі величини в одиницях "СІ";

3 етап - зробити креслення із зазначенням все сил, що діють на тіло, вектори прискорень і системи координат;

4 етап - записати рівняння другого закону Ньютона у векторному вигляді;

5 етап - записати основне рівняння динаміки (рівняння другого закону Ньютона) у проекціях на осі координат з урахуванням напрямку осей координат і векторів;

6 етап - знайти всі величини, що входять в ці рівняння; підставити в рівняння;

7 етап - вирішити завдання в загальному вигляді, тобто вирішити рівняння або систему рівнянь щодо невідомої величини;

8 етап - перевірити розмірність;

9 етап - отримати чисельний результат і співвіднести його з реальними значеннями величин.

Алгоритм розв'язання задач на теплові явища:

1 етап - уважно прочитати умову задачі, з'ясувати, скільки тіл бере участь у теплообміні і які фізичні процеси відбуваються (наприклад, нагрівання або охолодження, плавлення або кристалізація, пароутворення або конденсація);

2 етап - коротко записати умову задачі, доповнюючи необхідними табличними величинами; всі величини виразити в системі "СІ";

3 етап - записати рівняння теплового балансу з урахуванням знака кількості теплоти (якщо тіло отримує енергію, то ставлять знак "+", якщо тіло віддає - знак "-");

4 етап - записати необхідні формули для розрахунку кількості теплоти;

5 етап - записати отримане рівняння в загальному вигляді відносно шуканих величин;

Вибір правильної методики виконання будь-якої роботи дуже часто є запорукою успіху. Рішення задач з фізики не є виключенням з цього правила.

Звичайно, не існує універсальної методики вирішення завдань, якій потрібно неустанно слідувати. Але все ж, ось приблизний алгоритм, якому слід автор даного сайту при вирішенні задач.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Характеристика функціонального стану сенсорних систем дітей
Ряд фахівців в галузі фізіології, фізичного виховання і спорту вважають, що формування і вдосконалення рухових навиків неможливе без участі сенсорних систем. Багато дослідників вказують, що залежно в ...

Планування навчального предмету
Одиницею планування, відображеною в навчальних планах будь-яких типів, є навчальний предмет. Навчальний предмет (навчальна дисципліна) є дидактично обґрунтованою системою наукових знань, практичних в ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com