Загальна структура діяльності за рішенням задачі

Педагогіка і освіта » Моделювання у процесі розв'язування задач » Загальна структура діяльності за рішенням задачі

Сторінка 2

Хотілося б підкреслити, що вся проведена робота не дасть позитивного результату, якщо ми не врахуємо важливі психологічні аспекти, пов'язані з будь-яким видом тестування людей. Вчені-психологи вважають, що успішне проходження геста більшою мірою відображає рівень стресостійкості випробуваного-готовність концентрувати увагу і пам'ять і точно діяти в умовах дефіциту часу. Враховуючи це, необхідно забезпечити психологічний супровід учнів у процесі підготовки до складання єдиного державного іспиту формуючи відповідні психотехнічні навички саморегуляції і самоконтролю. При цьому основну частину роботи слід проводити не прямо напередодні іспитів, а значно раніше, відпрацьовуючи окремі деталі при здачі заліків та в інших випадках, не настільки емоційно напружених. Психотехнічні навички здачі - іспитів не тільки підвищують ефективність підготовки до іспитів, дозволяє більш успішно вести себе під час іспитів, але і взагалі сприяють розвитку навичок розумової роботи, вмінню мобілізувати себе у вирішальній ситуації, опановувати власними емоціями.

Більшість задач з фізики можна умовно розділити на якісні, кількісні, графічні, експериментальні. Рішення кожного виду завдань має свої особливості.

Для вирішення якісних завдань пропонується наступний алгоритм:

1 етап - уважно ознайомитися з умовою задачі;

2 етап - з'ясувати, які тіла взаємодіють;

3 етап - з'ясувати, про якому фізичному явищі або групі явищ йде мова;

4 етап - з'ясувати стан тіла при початкових умовах;

5 етап - з'ясувати, що відбувається з фізичними тілами в результаті дії фізичного явища (наприклад, зміна форми, об'єму або агрегатного стану, а також сили, що виникають при цьому);

6 етап - з'ясувати, як це позначається на взаємодіючих тілах;

7 етап - відповісти на питання завдання.

Для якісних завдань перераховані етапи умовні. Завдання другого типу - кількісні. Це завдання, в яких всі фізичні величини задані кількісно якимись числами. При цьому фізичні величини можуть бути як скалярними так і векторними.

Для успішного вирішення фізичних завдань цього типу необхідно виконання наступних етапів:

1 етап - записати коротко умову задачі у вигляді "Дано";

2 етап - перенести розмірність фізичних величин в си ¬ стему "СІ";

3 етап - виконати аналіз завдання (записати яке фізичне явище розглядається

в задачі, зробити малюнок, позначити на малюнку всі відомі і невідомі величини, записати рівняння, які описують фізичне явище, вивести з цих рівнянь шукану величину у вигляді розрахункової формули);

4 етап - зробити перевірку розмірності розрахункової формули;

5 етап - зробити обчислення за розрахунковою формулою;

6 етап - обміркувати отриманий результат (Чи може бути таке з точки зору здорового глузду?);

7 етап - записати відповідь задачі.

Графічні завдання.

До завданням цього типу відносяться такі, в яких всі або частина даних задані у вигляді графічних залежностей між ¬ ду ними. У вирішенні таких завдань можна виділити наступні етапи:

1 етап - прочитати уважно умову задачі;

2 етап - з'ясувати з наведеного графіка, між якими величинами представлена зв'язок; з'ясувати, яка фізична величина є незалежною, тобто аргументом; яка величина є залежною, тобто функцією; визначити по виду графіка, яка це залежність; з'ясувати, що потрібно - визначити функцію або аргумент; по можливості записати рівняння, яке описує наведений графік;

3 етап - відзначити на осі абсцис (або ординат) задане значення і відновити перпендикуляр до перетину з графіком. Опустити перпендикуляр з точки перетину на вісь ординат (або абсцис) і визначити значення шуканої величини;

4 етап - оцінити отриманий результат; записати відповідь.

Завдання четвертого типу - експериментальні. Це завдання, в яких для знаходження невідомої величини потрібно частина даних виміряти дослідним шляхом. Пропонується наступний порядок роботи:

1 етап - прочитати уважно умову задачі; чітко визначити мету роботи;

2 етап - визначити, яке явище, закон лежать в основі досвіду;

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Сучасна система освіти в Росії
Повну середню освіту в Росії можна одержати, вступивши в школу, гімназію, ліцей у шість років і закінчивши десять — одинадцять класів. Результат такого навчання — одержання атестату про повну середню ...

Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини
12 грудня 2008 року виповнюється 190 років від часу заснування Інституту шляхетних дівчат у Полтаві. Сторічна діяльність цього середнього навчального закладу для збіднілих дворянок на теренах Полтавщ ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com