Моделювання при вирішенні задач

Сторінка 3

1) перетворення умов предметної завдання з метою виявлення в ній основного відносини;

2) моделювання виділеного в ній відносини в предметній, графічній або буквеної формі;

3) перетворення моделі відношення для вивчення його властивостей;

4) побудова системи приватних завдань, що вирішуються загальним способом.

"Щоб навчити школярів самостійно і творчо вчитися, потрібно включати їх у спеціально організовану діяльність, зробити господарями цієї діяльності. Одним із способів включення учнів в активну діяльність у процесі вирішення завдань і є моделювання.

Уміння вирішувати завдання - один з основних показників рівня математичного розвитку, глибини засвоєння навчального матеріалу".

"Одна з основних причин допускаються помилок у вирішенні текстових завдань - неправильна організація первинного сприйняття учнями умови задачі і її аналізу, що проводяться без належної опори на життєву ситуацію, відбиту в задачі, без її графічного моделювання".

У 5 класі, як правило, у процесі аналізу використовуються різні види короткої записи або готові схеми, а створення моделі завдання на очах учнів або самими учнями у процесі вирішення завдань використовується вкрай рідко. Вчителі при фронтальному аналізі і рішенні завдання нерідко обмежуються правильними відповідями двох-трьох учнів, а інші записують за ними готові рішення без глибокого їх розуміння.

"Для усунення зазначених недоліків слід, перш за все, рішуче поліпшити методику організації первинного сприйняття й аналізу задачі, щоб забезпечити усвідомлений і доказовий вибір арифметичної дії всіма учнями". Головне для кожного учня на цьому етапі - зрозуміти задачу, тобто усвідомити, про що ця задача, що в ній відомо, що потрібно довідатися, як зв'язані між собою дані, які відносини між даними і шуканими і т.п. Для цього, де можливо, слід застосовувати метод моделювання ситуації, відображеної в задачі.

"Використовуваний в науці метод моделювання полягає в тому, що для дослідження будь-якого явища або об'єкта вибирають або будують інший об'єкт, в якомусь відношенні подібний досліджуваного; побудований або вибраний об'єкт вивчають і з його допомогою вирішують дослідницькі завдання, а потім результат рішення цих завдань переносять на первинне явище або об'єкт. "

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Виховання громадянина – одне з актуальних завдань сучасного дошкільного навчального закладу
Громадянська освіта, виховання існує в будь-якому суспільстві, в умовах будь-якої держави. На різних етапах історичного розвитку підходи до цієї проблеми неоднакові і залежать значною мірою від конкр ...

Роль батьків у розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це наш сльози, це наша провина перед іншими людьми, перед усією країною. А.С. Макаренко молодший школяр пізна ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com