Моделювання при вирішенні задач

Сторінка 2

Рішення будь-якої задачі - процес складної розумової діяльності. Щоб оволодіти ним, треба знати основні етапи рішення задачі і деякі прийоми їх виконання.

Діяльність по вирішенню завдання арифметичним методом включає наступні основні етапи:

1. Аналіз завдання.

2. Пошук плану рішення задачі.

3. Здійснення плану рішення задачі.

4. Перевірка рішення задачі.

У реальному процесі вирішення завдання названі етапи не мають чітких меж і не завжди виконуються однаково повно. Все залежить від рівня знань і умінь вирішального.

1. Аналіз завдання

Основне призначення цього етапу - зрозуміти в цілому ситуацію, описану в задачі; виділити умови і вимоги; назвати відомі і шукані об'єкти, виділити всі відносини (залежності) між ними. Роблячи аналіз завдання, виокремлюючи її умови, ми повинні співвідносити цей аналіз з вимогами завдання.

І таблиця, і схематичне креслення є допоміжними моделями завдання. Вони служать формою фіксації аналізу текстової задачі і є основним засобом пошуку плану її вирішення.

Після побудови допоміжної моделі необхідно перевірити:

1) чи всі об'єкти завдання показані на моделі;

2) чи всі відносини між об'єктами відображені;

3) чи всі числові дані наведені;

4) чи є питання (вимога) і чи правильно він вказує шукане?

2. Пошук і складання плану виконання завдання.

Призначення цього етапу: встановити зв'язок між даними і вихідними об'єктами, намітити послідовність дій. План рішення задачі - це лише ідея рішення, його задум.

Пошук плану рішення задачі є важким процесом. Одним з найбільш відомих прийомів пошуку плану виконання завдання арифметичним способом є розбір завдання по тексту або за її допоміжної моделі.

Розбір задачі проводиться у вигляді ланцюжка міркувань, яка може починатися від даних завдання, так і від її питань.

3. Здійснення плану рішення задачі

Призначення даного етапу - знайти відповідь на вимогу завдання,

виконавши всі дії відповідно до плану.

Для текстових завдань, що вирішуються арифметичним способом,

використовуються такі прийоми:

Запис з дій; (з поясненням, без пояснення, з питаннями)

Запис у вигляді виразу.

4. Перевірка рішення задачі

Призначення даного етапу - встановити правильність або помилковість виконання рішення.

Відомо кілька прийомів, які допомагають встановити, чи вірно вирішена задача:

1. Встановлення відповідності між результатом і умовами завдання.

Для цього знайдений результат вводиться в текст завдання і на основі міркувань встановлюється, чи не виникає при цьому протиріччя.

2. Рішення завдання іншим способом.

Детальніше зупинимося на моделюванні і використанні цього методу при роботі над текстовою задачею.

Навчання із застосуванням моделювання підвищує активність розумової діяльності учнів, допомагає зрозуміти завдання, самостійно знайти раціональний шлях вирішення, встановити потрібний спосіб перевірки, визначити умови, за яких задача має чи не має рішення. Модель дає можливість більш повно побачити залежність між даними і шуканими в задачі, представити задачу в цілому, допомагає узагальнити теоретичні знання. Постановка навчальної задачі становить мотиваційно-орієнтовний ланка - перша ланка навчальної діяльності. Другим (центральним) ланкою навчальної діяльності є виконавське, тобто такі навчальні дії для вирішення навчальної задачі:

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Основні граматичні поняття української мови, що вивчаються з морфології в 4-му класі початкової школи з російською мовою навчання
Програма з української мови для 4-го класу передбачає вивчення такого обсягу морфологічних понять. У 4 класі програмою передбачено для вивчення державної мови - 34 години, тобто 2 години на тиждень. ...

Розширення навчальних дисциплін
Об'єднання суміжних дисциплін в одну інтегровану, яка охоплює щонайменше 4 кредити (120 годин). Виключення з навчального плану дисциплін, які дублюють одна одну. Розробка кафедрами економічного факул ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com