Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

Педагогіка і освіта » Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

Сторінка 2

Під час навчання іноземних мов вибір навчальних програм практично без обмежень – лексико-граматичні тести, тексти, діалоги, пісні, відеофільми іноземними мовами, можливість прослухати диктора і себе та багато інше; – все це, з одного боку, дозволяє вивчати іноземні мови більш ефективно, а з іншого – формує професійну компетентність в майбутніх учителів, розвиваючи в них необхідні професійно-значущі якості, рефлексію, вміння працювати самостійно, веде до самовдосконалення, розкриваючи їх творчий потенціал, поширюючи кругозір, тощо.

Однак, слід зазначити, що будь-які технічні засоби навчання відіграють при навчанні іноземних мов важливу, але все ж таки допоміжну роль: вони розширюють дидактичні можливості викладача, але в ніякому разі не підмінюють його. Викладач завжди залишатиметься центральною ланкою системи навчання.

Нашим завданням було формування соціального, полікультурного, аутопсихологічного, когнітивно-технологічного та персонального компонентів професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, яке здійснювалось за допомогою комп`ютерного навчання. При цьому ми мали можливість імітувати природне спілкування під час діалогу “людина-машина”, чому сприяли такі фактори:

автентичність мовного матеріалу;

можливість правильно “розуміти” повідомлення, які закладені у програму, і адекватно реагувати на них;

ситуативне оформлення діалогу (створення умов, характерних для природної комунікативної ситуації);

широке використання комп`ютерних формул мовного етикету, в тому числі фраз з визначеним емоційним забарвленням;

персоніфікація комп`ютера через створення його ролі (рольова гра).

Під час дослідно-експериментальної роботи з використанням на заняттях з професійної науково-предметної підготовки комп`ютерного навчання студенти не пасивно сприймали інформацію, а активно взаємодіяли з комп`ютером як джерелом інформації та генератором завдань. Вони отримували від комп`ютера завдання, спрямовані на формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенцій, що складають іншомовну комунікативну компетенцію, виконували їх; тут же відбувався зворотний зв`язок у формі реакції на введене студентом повідомлення (у вигляді репліки, виставленого або не виставленого бала, оцінки), далі йшло виправлення помилки, перехід до наступного завдання. Все це вимагало від студентів експериментальної групи постійної активної діяльності, спрямованої не тільки на засвоєння матеріалу, але й на формування комунікативності, рефлексії, прагнення до самовдосконалення, сприяло вихованню пізнавальної активності студентів. Так, наприклад, після виконання граматичного тесту, студентам було запропоновано ще раз звернутися до теоретичного інформаційного довідника, який був у програмі, а після того, як вони перевірили свою роботу та виправили всі, на їхню думку, помилки, подивитися, які помилки знайшов комп`ютер. Така робота розвивала їх вміння самокорегування, самооцінки, змушувала свідомо підходити до теоретичного осмислення мовних явищ, у них формувалися навички застосовувати отримані теоретичні знання. на практиці У студентів експериментальної групи також формувався й персональний компонент професійної компетентності, а саме, такі важливі для вчителя якості, як педагогічне мислення, спостережливість, воля. Адаптивність комп`ютерного навчання дала нам змогу враховувати індивідуальні особливості студентів, такі, як здатність концентрувати увагу, швидкість сприйняття, особливості мислення, пам`яті, темперамент.

Під час дослідно-експериментальної роботи при вивченні студентами експериментальної групи дисциплін з циклу професійної науково-предметної підготовки використовувались елементи різних засобів НІТН, які наочно представлені в таблиці 2.13.

Таблиця 1

Засоби НІТН, які використовувалися на заняттях з циклу професійної науково-предметної підготовки

Навчальний предмет

Засоби НІТН

Ціль застосування

1

2

3

Практичний курс іноземної мови

1.Мультимедійний підручник

‘Learn to Speak English’

2. Робота в системі Інтернет з електронною поштою – листування зі студентами педагогічного коледжу країн, мова яких вивчається

Формування полікультурного, аутопсихологіч-ного, когнітивно-технологічного, персонального компонентів

Практична граматика

CD-ROM TOEFL (The Тest of English as a Foreign Language)

Формування когнітивно-технологічного

1

2

3

Практична фонетика

Мультимедійний курс «New Dynamic English»

Формування когнітивно-технологічного, персонального компонентів

Країнознавство Великобританії

1. Комп`ютерна програма ‘English Discoveries’

2.Робота в системі Інтернет на

сайті “English Language:

INTERNET RESOURCES’

Формування

полікультурного,когнітивно-технологічного, персонального компонентів

Країнознавство США

Робота в системі Інтернет

в електронних бібліотеках для збору інформації за методом „портфоліо”

Формування полікультурного, аутопсихологіч-ного, когнітивно-технологічного, персонального компонентів

Література країни, мова якої вивчається

Робота в системі Інтернет

в електронних бібліотеках.

Формування полікультурного, когнітивно-технологічного, персонального компонентів

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах
Процес розвитку національної самосвідомості громадян України у наш час набув особливого значення; він потребує глибокого вивчення. Нині, у час зростання національної самосвідомості етнокультурні проб ...

Характеристика реліктових видів рослин Кам’янець-Подільського ботанічного саду
Кам’янець-Подільський ботанічний сад у природо-заповідному фонді України становить загальнодержавне значення, охороняється законом і з 2004 року слугує базою для підготовки фахівців спеціальності сад ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com