Виховання – це організований процес формування людини, як особистості

Педагогіка і освіта » Навчальний план для підготовки робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі" » Виховання – це організований процес формування людини, як особистості

Виховний процес – організоване, ціленаправлене керування вихованням учнів. Призначення – формування особистості людини, всебічно розвинутої, яка має бажання і вміє працювати, стійкої, естетично і фізично розвинутої.

Суспільно-корисна діяльність, як основа виховного процесу включає в себе і навчальну, і виробничу працю. Завдання виховного процесу:

- ознайомлення учнів з науковими основами сучасного виробництва;

- практична і психологічна підготовка учнів до праці;

- виховання культури праці;

- виховання працелюбності;

- виховання творчої активності у навчально-виробничій діяльності;

- виховання старанності;

- самостійності, сміливості, ініціативності та наполегливості;

- відповідальності за результати своєї праці;

- формування творчої працелюбної особистості;

- формування індивідуальних здібностей і талантів;

- формування між особистісного спілкування;

- вміння долати труднощі та перешкоди на роботі.

Виховати активність у роботі. Виховування ініціативності при виконанні робіт та при прийнятті рішень.

Методи виховання – це шляхи, способи та засоби впливу вихователя на вихованця, спрямовані на формування поглядів, переконань, звичок поведінки

Методи стимулювання: змагання, заохочення, покарання – суспільна оцінка учня.

Метод створення виховних ситуацій. Вихователь спеціально ставить учня перед необхідністю проявляти та закріплювати позитивні якості. Для того щоб виховати працелюбність необхідно так організувати процес в/н учнів, щоб вони систематично брали участь у різних видах діяльності, несли відповідальність за її результати.

Під час розробки курсового проекту я навчилася розбивати тему на уроки, визначити навчальну, виховну та розвиваючу мету уроку. Ознайомилася з основними видами навчально-виробничих робіт та алгоритмом їх складання. Розробила матеріально-технічну базу, основні документи (плануюча та навчально-технічна документація) для вивчення теми «Види робіт з інформаційній мережі Internet » .

При розробленні курсової роботи я закріпила знання з предмету „Організація та методика виробничого навчання”.

Ознайомилася з етапами підготовки майстра до занять і виявила для себе, що це складний процес, який потребує чималих зусиль. Навчилася складати план уроку та конспект внутрішнього інструктажу та навчилася поєднувати методи навчання з часом їх використання, а саме при яких інструктажах. Виявила, що результат буде ефективнішим якщо використовувати методи в комплексі.

Я зрозуміла, що важливим є не тільки навчати, але й виховувати. Виховання проводиться в процесі виконання практичних вправ. Під час виховання потрібно зосереджувати увагу на формуванні самостійності учнів, розвивати любов до майбутньої професії, виховувати охайність, активізувати творчу активність учнів. Результати виховання будуть виділятися через певний час. Їх можна побачити спостерігаючи за учнями.

Нове про педагогіку:

Сутність і напрями процесу виховання
У цілісному педагогічному процесі важливе місце посідає процес виховання (виховний процес). Поняття "виховання" вживається у педагогічному значенні - як цілеспрямована виховна діяльність пе ...

Здоров'язберігаючі технології та сучасна система освіти
В умовах, коли освіта стала загальною, а професія викладача масовою, надіятися на індивідуальну майстерність педагога стає все складніше. Тому зараз педагоги та методисти ведуть активні пошуки дидакт ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com