Методика проведення занять

Для успішного рішення навчально-виховних задач велике значення має правильний вибір та застосування ефективних методів в/н. Ці методи використовуються у навчальних майстернях, лабораторіях і в умовах виробничих підприємств. Методи в/н – це основні способи спільної діяльності майстра з учнями, завдяки яким учні оволодівають знаннями, уміннями і навиками, розвивають творчі здібності, розумові та фізичні сили.

При вивченні уроку «Види робіт з інформаційній мережі Internet » використовуються слідучі методи: словесні, наочні та практичні. Методи класифікують в залежності від джерел інформації: слово, почуттєвий образ, практична діяльність. Метод усного викладання (словесний):

Розповідь – розповідна форма переказування учбового матеріалу. Використовується в тих випадках, коли вивчаємий матеріал має в основному описуємий характер і логічну стрункість.

Пояснення – усне викладання учбового матеріалу, яке має характер міркування і доказу.

Лекція - цілісне і послідовне викладання матеріалу по великим принципіально важливим питанням учбових програм.

Бесіда – питально відповідальний метод організації учбового процесу.

Наочні методи:

1. Демонстрація наочних посібників – це спосіб ознайомлення з предметами, явищами, процесами. Функції: джерела знань, допомога до словесних методів.

2. Показ виконання трудових прийомів – за його допомогою в учнів формується точний і конкретний образ трудових дій.

3. Самостійне спостереження.

4. Виробничі екскурсії.

Практичні методи – під час виконання НВЗ у учнів формується професійні навики та вміння.

8.1 Вступне інструктування

Головна мета – вдосконалити і закріпити знання, навики та вміння учнів при виконанні трудових прийомів та операцій при роботі зі всесвітньою мережею Internet. Якісне виконання навчально-виробничих робіт.

Виховувати акуратність та увагу в роботі, бережне ставлення до обладнання.

Розвиток самостійності, самоконтролю, пам`яті при виконанні учнями робіт.

Поточний інструктаж. Головна мета – формування в учнів умінь та навиків. Основним завданням є беспосередне направлення і коректування діяльності учнів у процесі виконання ними навчальних завдань.

Врави – це цілеспрямоване, свідоме багатоповторення дій для формування навиків та вмінь, організоване майстром в/н у визначеній системі та послідовності.

Основні способи проведення поточного інструктування:

- Майстер спостерігає за вправами учнів зі свого робочого місця і дає тому чи іншому учневі необхідні вказівки, підходячи до нього.

- Майстер планомірно обходить всіх учнів спостерігаючи за кожним і інструктує їх в процесі навчально виховних заходів. Такі обходи називаються цільові – вони являються основною організаційною формою поточного інструктажу.

- Майстер підходить до учня коли він його кличе.

- Учні самі підходять до майстра і він інструктує їх на своєму робочому місці.

Заключний інструктаж: дозволяє майстру підвести підсумки навчання за даний урок. Допомогти учням побачити успіхи та недоліки в своїй праці, показати на скільки оволоділи даною професією.

Нове про педагогіку:

Співробітництво вчителя й учня під час навчання іноземної мови
Робота учня - слухати вчителя і намагатися запам’ятати те, що йому говорять, не може забезпечити ні повноцінного формування особистості, ні найвищого щастя людини – радості від успіхів. Нова доба при ...

Сучасні програми подолання ЗНМ у дітей старшого дошкільного віку
Урядом України прийнято ряд державних програм, у яких відзначено, що “дошкільне виховання здійснюється у сім’ї, дошкільних дитячих закладах у взаємодії з сім’єю і має на меті забезпечення фізичного, ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com