Методика проведення занять

Для успішного рішення навчально-виховних задач велике значення має правильний вибір та застосування ефективних методів в/н. Ці методи використовуються у навчальних майстернях, лабораторіях і в умовах виробничих підприємств. Методи в/н – це основні способи спільної діяльності майстра з учнями, завдяки яким учні оволодівають знаннями, уміннями і навиками, розвивають творчі здібності, розумові та фізичні сили.

При вивченні уроку «Види робіт з інформаційній мережі Internet » використовуються слідучі методи: словесні, наочні та практичні. Методи класифікують в залежності від джерел інформації: слово, почуттєвий образ, практична діяльність. Метод усного викладання (словесний):

Розповідь – розповідна форма переказування учбового матеріалу. Використовується в тих випадках, коли вивчаємий матеріал має в основному описуємий характер і логічну стрункість.

Пояснення – усне викладання учбового матеріалу, яке має характер міркування і доказу.

Лекція - цілісне і послідовне викладання матеріалу по великим принципіально важливим питанням учбових програм.

Бесіда – питально відповідальний метод організації учбового процесу.

Наочні методи:

1. Демонстрація наочних посібників – це спосіб ознайомлення з предметами, явищами, процесами. Функції: джерела знань, допомога до словесних методів.

2. Показ виконання трудових прийомів – за його допомогою в учнів формується точний і конкретний образ трудових дій.

3. Самостійне спостереження.

4. Виробничі екскурсії.

Практичні методи – під час виконання НВЗ у учнів формується професійні навики та вміння.

8.1 Вступне інструктування

Головна мета – вдосконалити і закріпити знання, навики та вміння учнів при виконанні трудових прийомів та операцій при роботі зі всесвітньою мережею Internet. Якісне виконання навчально-виробничих робіт.

Виховувати акуратність та увагу в роботі, бережне ставлення до обладнання.

Розвиток самостійності, самоконтролю, пам`яті при виконанні учнями робіт.

Поточний інструктаж. Головна мета – формування в учнів умінь та навиків. Основним завданням є беспосередне направлення і коректування діяльності учнів у процесі виконання ними навчальних завдань.

Врави – це цілеспрямоване, свідоме багатоповторення дій для формування навиків та вмінь, організоване майстром в/н у визначеній системі та послідовності.

Основні способи проведення поточного інструктування:

- Майстер спостерігає за вправами учнів зі свого робочого місця і дає тому чи іншому учневі необхідні вказівки, підходячи до нього.

- Майстер планомірно обходить всіх учнів спостерігаючи за кожним і інструктує їх в процесі навчально виховних заходів. Такі обходи називаються цільові – вони являються основною організаційною формою поточного інструктажу.

- Майстер підходить до учня коли він його кличе.

- Учні самі підходять до майстра і він інструктує їх на своєму робочому місці.

Заключний інструктаж: дозволяє майстру підвести підсумки навчання за даний урок. Допомогти учням побачити успіхи та недоліки в своїй праці, показати на скільки оволоділи даною професією.

Нове про педагогіку:

Проблема навчання гри молодших школярів в баскетбол
Здавна освіта і виховання розглядалися в рамках теорії фізичного виховання як точки дотику між педагогікою і грою. Педагогіка пов'язує гру з процесом виховання, освіти, навчання, розвитку особистості ...

Вивчення творчої діяльності вчителя адміністрацією школи під час атестації
Адміністрацією школи, шкільними методичними об’єднаннями та методичною радою розроблена технологічна карта вивчення творчої діяльності вчителя під час атестації. 10-бальна система оцінювання І. Науко ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com