Приклад проведення ділової гри на уроці економіки

Педагогіка і освіта » Ділова гра з прикладом » Приклад проведення ділової гри на уроці економіки

І етап.

По результатах жеребкування випало змагатися командам у таких парах: “Кібернетик” – “Професіонал” та “Спеціаліст” – “Менеджер” .

Конкурс №1. “Запитання – відповідь”. Для проведення цього конкурсу були використані такі питання:

Запитання та відповіді на конкурс №1 першого вибіркового туру:

Що таке economic та переклад цього слова на українську мову?

Як трактують американські вчені поняття economic ?

Як пов’язане поняття економіки з поняттям бізнесу?

Що таке бізнес в загальному розумінні слова? (Відповідь: Бізнес - це діяльність, спрямована на отримання прибутку шляхом-створення та реалізації певної продукції, робіт чи послуг. )

Чому поняття економіст та бізнесмен не тотожні?

Що таке підприємництво? (Відповідь: господарська діяльність підприємця, особливий творчий тип господарювання, якому притаманне новаторство та ризик у пошуку засобів досягнення мети)

Яка роль економіста у фірмі?

Хто такі молодші начальники? (Відповідь: Керівники низової ланки - молодші начальники - це організаційний рівень, що знаходиться безпосередньо над робітниками та іншими працівниками (не управлінцями), здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань і забезпечують інформацією керівників вищих ланок. Вони відповідальні за використання виділених їм ресурсів, сировини та обладнання).

Хто такі керівники вищої ланки? (Відповідь: Керівники вищої ланки - як правило, один або кілька людей - відповідальні за прийняття найважливіших рішень для організації у цілому. Робота вищого керівника не має чіткого завершення).

Хто такий власник? (Відповідь: Власник - суб'єкт власності, утримувач і розпорядник об'єктів власності (окрема особа, колектив, асоціація, держава)).

Що таке господарська діяльність підприємця? (Відповідь: Це підприємництво).

Наведіть синонім слова економіст.

Виграли такі команди “Кібернетик” (рахунок 4:2) та “Спеціаліст” (рахунок 4:3).

ІІ Етап.

Конкурс №2. “Запитання – відповідь”. Для проведення цього конкурсу були використані такі питання:

Запитання та відповіді на конкурс №2 другого вибіркового туру:

Що таке макроекономіка? (Відповідь: Макроекономіка - розділ економіки, що вивчає крупномасштабні економічні явища, зокрема такі, як інфляція, безробіття, економічне зростання чи занепад).

Яка роль фірми у мікроекономічних відносинах? (Відповідь: Фірма – є одним з основних об’єктів мікроекономічних відносин).

“Хто робить гроші”? (Відповідь: Бізнесмен).

Що таке підприємницька структура? (Відповідь: Підприємницька структура – склад суб’єктів ринкових відносин, до яких зараховують лише ті організаційно-господарські одиниці, чия мета полягає в отриманні прибутку як кінцевого результату діяльності).

Що таке організаційно-господарська одиниця? (Відповідь: Фірма).

Хто такі керівники на адміністративному рівні? (Відповідь: Керівники на адміністративному рівні займаються управлінням і координацією всередині організації, вони узгоджують різноманітні форми діяльності і зусилля різних підрозділів організації).

Хто такі керівники на інституційному рівні? (Відповідь: Керівники на інституційному рівні займаються в основному виробленням довгострокових (перспективних) планів, формулюванням завдань, адаптацією організації до різних змін, управлінням відносинами між організацією і зовнішнім середовищем, а також суспільством, у якому існує і функціонує дана організація).

Які є чотири основні підходи до управління? (Відповідь: 1) підхід з позицій виділення різних шкіл в управлінні, 2) процесний підхід, 3) системний підхід, 4) ситуаційний підхід).

Що таке система? (Відповідь: Система - це деяка цілісність, що складається з взаємозалежних частин, кожна з яких робить свій внесок у характеристики цілого.).

Усі організації є системами. Існують відкриті та закриті системи. Коротко охарактеризуйте ці системи. (Відповідь: Закрита система має визначені фіксовані межі, а її дії відносно незалежні від навколишнього середовища (наприклад, годинник). Відкрита система характеризується взаємодією з зовнішнім середовищем. ).

Виграла команда “Кібернетик” за рахунком 6:5, що свідчить про упорну боротьбу між командами.

Студенти, що грали в командах “Кібернетик” та “Спеціаліст” отримали оцінки 5 та 4 відповідно. Студенти команд “Менеджер” та “Професіонал” отримали плюси за старання, але вони не виявили необхідного рівня знань і тому будуть змушені виконати по додатковому самостійному завданню.

Ведучій також отримав шляхом голосування студентів та оцінки вчителя 5 балів за проведення гри.

Таким чином, ділова економічна гра “Брейн–ринг” дала позитивні результати та виявила досягнення та недоліки у вивченні матеріалу навчальної програми.

Офіційний запис протоколу про гру мав такий висновок:

Всі учні добре підготувалися й підібрали цікаві питання. За підсумками гри переможцем є команда “Кібернетик”, друге місце зайняла команда “Спеціаліст”, третє – “Менеджер” та четверте “Професіонал”. Але необхідно звернути увагу на більш чіткі й ґрунтовні відповіді таким учням (перелік), учням (перелік) необхідно повторити матеріал даної теми”.

Нове про педагогіку:

Особливості методики тестування
У запропонованій статті вміщено інформацію про вимоги до комплекту тестових завдань, розглянуто види тестів, вимоги щодо їх проведення, рекомендації з результатів тестування. Тестування дає педагогу ...

Вивчення новаторського досвіду екологічного виховання молодших школярів на уроках математики
Одним із завдань нашого дослідження було вивчення попереднього педагогічного досвіду формування екологічної культури молодших школярів на уроках математики. Учитель Л. Різник формує екологічну культу ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com