Приклад проведення ділової гри на уроці економіки

Педагогіка і освіта » Ділова гра з прикладом » Приклад проведення ділової гри на уроці економіки

І етап.

По результатах жеребкування випало змагатися командам у таких парах: “Кібернетик” – “Професіонал” та “Спеціаліст” – “Менеджер” .

Конкурс №1. “Запитання – відповідь”. Для проведення цього конкурсу були використані такі питання:

Запитання та відповіді на конкурс №1 першого вибіркового туру:

Що таке economic та переклад цього слова на українську мову?

Як трактують американські вчені поняття economic ?

Як пов’язане поняття економіки з поняттям бізнесу?

Що таке бізнес в загальному розумінні слова? (Відповідь: Бізнес - це діяльність, спрямована на отримання прибутку шляхом-створення та реалізації певної продукції, робіт чи послуг. )

Чому поняття економіст та бізнесмен не тотожні?

Що таке підприємництво? (Відповідь: господарська діяльність підприємця, особливий творчий тип господарювання, якому притаманне новаторство та ризик у пошуку засобів досягнення мети)

Яка роль економіста у фірмі?

Хто такі молодші начальники? (Відповідь: Керівники низової ланки - молодші начальники - це організаційний рівень, що знаходиться безпосередньо над робітниками та іншими працівниками (не управлінцями), здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань і забезпечують інформацією керівників вищих ланок. Вони відповідальні за використання виділених їм ресурсів, сировини та обладнання).

Хто такі керівники вищої ланки? (Відповідь: Керівники вищої ланки - як правило, один або кілька людей - відповідальні за прийняття найважливіших рішень для організації у цілому. Робота вищого керівника не має чіткого завершення).

Хто такий власник? (Відповідь: Власник - суб'єкт власності, утримувач і розпорядник об'єктів власності (окрема особа, колектив, асоціація, держава)).

Що таке господарська діяльність підприємця? (Відповідь: Це підприємництво).

Наведіть синонім слова економіст.

Виграли такі команди “Кібернетик” (рахунок 4:2) та “Спеціаліст” (рахунок 4:3).

ІІ Етап.

Конкурс №2. “Запитання – відповідь”. Для проведення цього конкурсу були використані такі питання:

Запитання та відповіді на конкурс №2 другого вибіркового туру:

Що таке макроекономіка? (Відповідь: Макроекономіка - розділ економіки, що вивчає крупномасштабні економічні явища, зокрема такі, як інфляція, безробіття, економічне зростання чи занепад).

Яка роль фірми у мікроекономічних відносинах? (Відповідь: Фірма – є одним з основних об’єктів мікроекономічних відносин).

“Хто робить гроші”? (Відповідь: Бізнесмен).

Що таке підприємницька структура? (Відповідь: Підприємницька структура – склад суб’єктів ринкових відносин, до яких зараховують лише ті організаційно-господарські одиниці, чия мета полягає в отриманні прибутку як кінцевого результату діяльності).

Що таке організаційно-господарська одиниця? (Відповідь: Фірма).

Хто такі керівники на адміністративному рівні? (Відповідь: Керівники на адміністративному рівні займаються управлінням і координацією всередині організації, вони узгоджують різноманітні форми діяльності і зусилля різних підрозділів організації).

Хто такі керівники на інституційному рівні? (Відповідь: Керівники на інституційному рівні займаються в основному виробленням довгострокових (перспективних) планів, формулюванням завдань, адаптацією організації до різних змін, управлінням відносинами між організацією і зовнішнім середовищем, а також суспільством, у якому існує і функціонує дана організація).

Які є чотири основні підходи до управління? (Відповідь: 1) підхід з позицій виділення різних шкіл в управлінні, 2) процесний підхід, 3) системний підхід, 4) ситуаційний підхід).

Що таке система? (Відповідь: Система - це деяка цілісність, що складається з взаємозалежних частин, кожна з яких робить свій внесок у характеристики цілого.).

Усі організації є системами. Існують відкриті та закриті системи. Коротко охарактеризуйте ці системи. (Відповідь: Закрита система має визначені фіксовані межі, а її дії відносно незалежні від навколишнього середовища (наприклад, годинник). Відкрита система характеризується взаємодією з зовнішнім середовищем. ).

Виграла команда “Кібернетик” за рахунком 6:5, що свідчить про упорну боротьбу між командами.

Студенти, що грали в командах “Кібернетик” та “Спеціаліст” отримали оцінки 5 та 4 відповідно. Студенти команд “Менеджер” та “Професіонал” отримали плюси за старання, але вони не виявили необхідного рівня знань і тому будуть змушені виконати по додатковому самостійному завданню.

Ведучій також отримав шляхом голосування студентів та оцінки вчителя 5 балів за проведення гри.

Таким чином, ділова економічна гра “Брейн–ринг” дала позитивні результати та виявила досягнення та недоліки у вивченні матеріалу навчальної програми.

Офіційний запис протоколу про гру мав такий висновок:

Всі учні добре підготувалися й підібрали цікаві питання. За підсумками гри переможцем є команда “Кібернетик”, друге місце зайняла команда “Спеціаліст”, третє – “Менеджер” та четверте “Професіонал”. Але необхідно звернути увагу на більш чіткі й ґрунтовні відповіді таким учням (перелік), учням (перелік) необхідно повторити матеріал даної теми”.

Нове про педагогіку:

Історія педагогіки. Естетичне виховання у поглядах видатних педагогів
Всебічний гармонійний розвиток особистості не можна уявити без її естетичної вихованості. Естетичне виховання передбачає розвиток в людини почуттів прекрасного, формування вмінь і навичок творити кра ...

Роль сім’ї у вихованні
Аналізуючи ступені освітньо-виховної системи, першим завданням виховання Г. Ващенко визначає фізичний розвиток дитини. Природною вихователькою малої дитини є мати. Найкращі наслідки у вихованні дітей ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com