Пріоритетні методи і засоби навчання

Сторінка 2

1 етап

- це формування лексичних та граматичних навичок з виробничої теми. Протягом цього етапу школярі засвоюють будову англійських речень, удосконалюють мовні навички, прослуховуючи та повторюючи фрази та речення записані на диску, водночас вони можуть бачити на екрані наскільки ефективно це в них виходить, бо одразу комп'ютер висвітлює „оцінки".

Під час цього етапу комп'ютер виступає в ролі терплячого репетитора, враховуючи індивідуальні особливості школяра, якому інколи потрібно багато разів повторити одну й ту саму фразу;

2 етап

— на цьому етапі проходить удосконалення мовних навичок та використання тих фраз та речень, які закріплювались на першому етапі, в діалозі з комп'ютером. Учень має вибрати один з трьох поданих комп'ютером варіантів з вірною відповіддю та вчасно відповісти на фразу, подану комп'ютером. Крім цього під час діалогу учня з комп'ютером екран висвітлює фотографії що стосуються теми діалогу;

3 етап

— це засвоєння матеріалу, розвиток умінь вживати лексичні та граматичні знання набуті під час попередніх двох етапів. Школярам пропонуються граматичні та лексичні завдання, наприклад: поставити слова в вірній послідовності, щоб було вірно побудоване речення; дібрати до запропонованих слів (які зустрічалися протягом двох попередніх етапів) антоніми чи синоніми; вставити за змістом слова у фрази або речення. Дуже подобається школярам різного віку завдання - „відгадай слово" - це завдання - кросворд англійською мовою.

Після проходження цих етапів школяр може побачити, наскільки успішно він працював протягом заняття подивившись результати уроку.

Використання навчальних комп'ютерних програм дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на комп'ютер, роблячи при цьому навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Але комп'ютер не замінює викладача, а тільки доповнює його, бо викладач постійно консультує учня.

Слід відмітити, що даний допоміжний метод навчання підходить на кожному етапі вивчення іноземної мови

Таким чином можна відмітити, що методичні підходи до навчання іноземної мови на різних етапах навчання мають відповідати віковим та психологічним особливостям школярів. Вчитель має використовувати ту чи іншу методику або засіб навчання, виходячи з того, який саме спосіб навчання буде найбільш ефективним у кожній конкретній ситуації і буде найбільш цікавим для учня, що є дуже важливо, виходячи з педагогічного досвіду викладачів-мовознавців.

В ході написання даної роботи ми дослідили психолого-педагогічні передумови навчання іноземній мові учнів різних вікових категорій. При цьому увага була приділена окремій віковій групі: школярам молодшого, середнього та старшого віку. Дана курсова робота також допомогла нам визначити основні методичні підходи до навчання іноземної мови на різних етапах навчання школярів.

Таким чином, дослідивши теоретичні та практичні аспекти теми, яку ми обрали для дослідження, ми прийшли до наступних висновків:

1. На самому початковому етапі вивчення іноземної мови учням молодшої школи варто спершу прищепити інтерес до іноземної країни, пробудити в них цікавість до вивчення культури, мови та звичаїв іншої країни. При цьому не варто забувати, що саме в цьому віці дитина найактивніше всмоктує в себе все нове і цікаве. На даному етапі вчителеві варто більше приділяти увагу ігровим та креативним формам навчання іноземної мови для того, щоб дитина поступово переходила процес адаптації від ігрової форми до серйозного навчання.

2. Проведене нами дослідження дає змогу стверджувати, що в основній школі учнів необхідно навчити орієнтуватися в основних мовних ситуаціях, в яких людина може опинитися, висловлювати на початковому рівні свої думки. Можна сказати, що саме на даному етапі закладаються основні мовні навички, дитина освоює не лише лексичну, але й граматичну структуру іноземної мови, намагається сама будувати висловлювання у відповідності до вивченого теоретичного та практичного матеріалу.

3. При викладанні іноземної мови старшокласникам слід звертати увагу на те, що більшість учнів налаштовані на вступ до вищих навчальних закладів. Це треба враховувати при їхній підготовці, при «шліфуванні» їхніх знань з іноземної мови. Вагому увагу також варто приділяти можливій спеціалізації певних уроків, ускладненню лексичного матеріалу, який використовується на заняттях.

4. Проаналізована нами інформація свідчить про те, що навчання мовної системи починається на самому ранньому етапі вивчення мови і поступово переростає до рівня викладання іншомовного мовлення. Учні спочатку вивчають окремі звуки, лексеми. Потім щабель зростає і переходить до рівня словосполучень і речень, а згодом і до текстів, постійно вдосконалюючись. Основним завданням вчителя в цій роботі згладити переходи між цими рівнями і зробити навчання для учнів максимально комфортним і плідним.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження
Після розробки програми вона була направлена на експертизу спеціалістам. До складу експертної групи ввійшли: Черновол-Ткаченко Р.І. – к.п.н., професор, завідувач кафедри наукових основ управління та ...

Видатні педагоги про роль рухливих ігор у всебічному вихованні дітей дошкільного віку
В сучасній оцінці навчання дітей дошкільного віку підкреслюється значущість використання ігрового методу та прийомів, що роблять навчання більш цікавим створюють передумови для підвищення довільної у ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com