Емпіричне дослідження зв’язку уяви та творчого мислення студентів 2-го курсу спеціальності „Психологія”

Педагогіка і освіта » Шляхи та проблеми розвитку творчого мислення » Емпіричне дослідження зв’язку уяви та творчого мислення студентів 2-го курсу спеціальності „Психологія”

Сторінка 1

В даній роботі проводилось емпіричне дослідження зв’язку уяви, творчого мислення та індивідуальних стилів мислення за допомогою таких методик:

1. Визначення рівня продуктивності уяви.

2. Виявлення індивідуальних стилів мислення.

Таб. 1. Шкала рівня продуктивності уяви

Кількість тлумачень картинок

Рівень продуктивності уяви

0 − 2

Низький

3 − 9

Середній

10 − 12

Високий

13 та більше

Дуже високий

1. В методиці на визначення рівня продуктивності уяви досліджуваним пропонується набір чорно-білих фотографій тесту Роршаха і пропонується дати якомога більше тлумачень зображуваного. Кількість тлумачень фіксується і дає змогу виявити рівень продуктивності уяви за такою шкалою.

2. Тест на виявлення індивідуальних стилів мислення призначений для того, щоб допомогти визначити характерний вам спосіб мислення. Досліджуваним пропонується опитувальник, який складається з 18 тверджень.

Індивідуальні стилі мислення можна визначити, підрахувавши суму відповідей у бланку-дешифратору і співставивши її з стилями мислення. Який стиль мислення набрав найбільшу суму балів, такий і притаманний досліджуваним. Автор виділяє такі стилі мислення:

1. Синтетичний стиль мислення проявляється в тому, щоб створювати щось нове, оригінальне, комбінувати несхожі, часто протилежні ідеї, погляди, реалізовувати уявні експерименти. Це теоретизований стиль мислення, такі люди люблять формулювати теорії і свої висновки будують на основі теорій, люблять помічати протиріччя в чужих міркуваннях і звертати на це увагу оточуючих людей, люблять загострити суперечності і спробувати знайти принципово нове рішення, інтегруюче протилежні погляди, вони схильні бачити світ, який постійно змінюється і люблять зміни часто заради самих змін.

2. Ідеалістичний стиль мислення проявляється в схильності до інтуїтивних, глобальних оцінок без здійснення детального аналізу проблем. Особливість Ідеалістів – підвищена цікавість до цілей, потреб, людських цінностей, моральним проблемам; вони враховують в своїх рішеннях суб’єктивні і соціальні фактори, легко сприймають різні ідеї та пропозиції.

3. Прагматичний стиль мислення опирається на безпосередній особистий досвід, на використання тих матеріалів і інформації, які легко доступні, прагнучи чим по швидше отримати конкретний результат, практичний виграш. Поведінка Прагматиків може здаватися поверхневою, безладною, але вони дотримуються установки, що події в цьому світі відбуваються неузгоджено, і все залежить від випадкових обставин.

4. Аналітичний стиль мислення орієнтований на систематичний і всебічний розгляд запитання або проблеми в тих аспектах, які задаються об’єктивними критеріями, схильний до логічної, методичної, ретельної манері вирішення проблем. Перш ніж прийняти рішення, аналітики розробляють детальний план і стараються зібрати чим по більше інформації, об’єктивних факторів, використовуючи і глибокі теорії.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Оптичний принцип запису та зчитування інформації
У лазерних дисководах CD-ROM і DVD-ROM використовується оптичний принцип запису і зчитування інформації. В процесі запису інформації на лазерні диски для створення ділянок поверхні з різними коефіціє ...

Визначення кваліфікаційних вимог фахівця
Для того, щоб отримати спеціальність «Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів» потрібно закінчити вищий навчальний заклад відповідного напрямку підготовки. По закінченню вищого нав ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com