Історичний огляд психологічних досліджень проблеми творчого мислення

Педагогіка і освіта » Шляхи та проблеми розвитку творчого мислення » Історичний огляд психологічних досліджень проблеми творчого мислення

Сторінка 2

Погляди вітчизняних психологів на проблему творчого мислення.

Одним з найбільших дослідників творчого мислення є Я.А. Пономарьов. В своїх працях він підкреслює принципову відмінність людського мислення від „мислення” машинного, тобто суб’єктивними вторинними моделями дійсності. Згідно його концепції первинних і вторинних об’єктних і суб’єктних моделей дійсності, які представляють собою різні структурні рівні взаємодії суб’єкта і об’єкта, для розв’язання творчих завдань. В першу чергу потрібна „здатність діяти в умі, яка відсутня у тварин.

Відмінні особливості творчої людини

Здатністю до творчого мислення в якійсь мірі володіє кожен. В дитинстві коли переважає образне мислення ця здатність часто проявляється в малюках, ліпленнях, в підлітковому віці багато хто пише вірші, а в зрілому вона, як правило, допомагає вирішувати прикладні завдання різного рівня. Але не кожну людину ми можемо назвати творчою. Творчою, як правило, називають людину, яка зробила наукове відкриття, геніальний винахід або витвір мистецтва, тобто та, яка зробила акт, який був високо оцінений більшістю, а також людину неординарну в своєму сприйнятті дійсності і реакції на неї. Під це визначення попадають люди з психічними відхиленнями. Але наявність духовної хвороби не виключає можливість виявлення високих творчих здібностей, що підтверджується прикладами Наполеона, Гоголя та інших. Довгий час здатність до інтелектуальної творчості досліджувались так, як показував здоровий глузд: чим вищий рівень розумових здібностей, тим більша творча віддача людини.

Основоположником творчої індивідуальності є Ф. Гальтон, який разом з Ч. Пірсоном заклав основи психометрії і психодіагностики. А вперше застосували психометричний метод для дослідження креативності Дж. Гілфорд і Е.П. Торренс. Вони провели ряд дослідів взаємозв’язку інтелекту і креативності з застосуванням тестів, де під креативністю розумілась перш за все здатність до дивергентного мислення. Вони зробили висновок, що більш високий рівень інтелекту має велику вірогідність того, що у досліджуваного будуть високі показники по тестам креативності.

Дж. Гілфорд виділив 4 основні якості креативності людини: оригінальність, нетривіальність, нестандартність викладених ідей і думок; здатність бачити об’єкт під новим кутом бачення, розширити використання; здатність змінити сприйняття об’єкта так щоб виділити основні сторони; здатність використовувати різні ідеї в непередбачуваній ситуації.

По Стенбергу творча людина повинна мати наступні індивідуальні якості: здатність йти на розумний ризик; готовність переборювати труднощі; толерантність до непередбачуваності; готовність протистояти думці оточуючих.

А. Олах вказує на наступні людські якості, які притаманні творчим людям: незалежність – індивідуальні стандарти головніші за стандарти групи;

відкритість розуму – готовність повірити своїм і чужим фантазіям; висока толерантність до невизначених і невирішених ситуацій; розвинене естетичне відчуття, прагнення до краси.

Окремі дослідники відводили головні ролі таким особливостям творчої індивідуальності, як терпіння і працездатність. Однак, найбільш вдале коротке формулювання самої істотної особливості творчої індивідуальності приведена В.Н. Дружиніним, який говорив, що у творчих людей нерідко дивним способом з’єднується зрілість мислення, глибокі знання, різні вміння, навики і своєрідні дитячі якості в поглядах на навколишню дійсність, в поведінці і вчинках.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Патріотизм, як інтегральна моральна якість
Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм. Патріотизм (грец. paths — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. Патріотизм як моральна якість має інте ...

Самостійна діяльність учнів підліткового віку в навчальній діяльності. Аналіз різних підходів. Структура самостійної діяльності
Фахівцями в цій галузі підкреслювалося, що учням важливо дати метод, дороговказну нитка для організації придбання знань, а це значить - озброїти їх вміннями та навичками наукової організації розумово ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com