Історіографія дослідження

Дослідження сутності педагогічної діяльності та її цілей стало предметом аналізу багатьох педагогів і психологів (В.О. Сухомлинського, А.А. Радугина, М. Степаненкова, Б. Лихачова, С. Смирнов ).

В.О. Сухомлинський сутність педагогічної діяльності вбачає у вихованні творчої особистості. Першорядне завдання учителя, вважав він, полягає в тому, щоб відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці. "Розпізнати, виявити, розкрити, випестити, викохати в кожному учневі його неповторно-індивідуальний талант - значить підняти особистість на високий рівень розквіту людської гідності".

Професор А.А. Радугин як основну ціль навчального процесу визначає у принципі гуманізму, на його думку, кінцева мета виховання полягає в тому, щоб кожна людина могла стати повноцінним суб'єктом діяльності, пізнання і спілкування; вільним і самодіяльним, відповідальним за все, що відбувається в цьому світі. Професор М.К. Степаненков про ціль навчання пише: "Суспільство і його система освіти повинні дбати про те, щоб кожен студент, як майбутній працівник, фахівець будь-якої кваліфікації був людиною розумною, психологічно освіченою, практично і психологічно підготовленою до праці, соціально розвинененою, фізично здоровою і естетично вихованою".

Б.Т. Лихачов вважає, що крім загальнолюдських демократичних цілей та ідеалів виховання та навчання існують й інші, що мають негативний характер. Це цілі авторитарні, націоналістичні, релігійні, анархічно-руйнівні, монархічні, злочинно-романтичні, неофашистські. Аналізуючи їх, автор вважає, що вони породжують "розгубленість, скептицизм, індиферентність до загальнолюдських ідеалів, цинізм, відчуженість від справжньої культури".

Дослідник С. Смирнов висуває цілий ряд цілей: перша - створення умов, необхідних для максимально повного освоєння особистістю матеріальної культури і духовних цінностей, накопичених людством; друга - допомога вихованцю у розкритті його внутрішніх потенцій, в русі по шляху самореалізації; третя - стимулювання пізнання людиною самої себе, вироблення індивідуального стилю життя і діяльності.

Такий огляд суджень різних авторів про сутність та цілі педагогічної діяльності переконує, що питання є складним та суперечливим, тому потребує ґрунтовнішого аналізу розуміння суті та цілей педагогічної діяльності на сучасному етапі соціально-економічного та правового розвитку країни.

Нове про педагогіку:

Сутність процесу розвитку інтересу учнів
Зміни, що відбуваються в Україні потребують нового педагогічного бачення. Поставлені нові завдання навчання, виховання і розвитку особистості, яка при завершенні загальноосвітньої школи має бути твор ...

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст
Національна доктрина є державним документом, що визначає систему поглядів на стратегію та основні напрями розвитку освіти в Україні у першій чверті XXI ст. (2001). Відповідно до Національної доктрини ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com