Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання

Педагогіка і освіта » Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання

Сторінка 3

Враховуючи програмні вимоги до навчання читання у початковій школі, психологічні особливості розвитку дітей цього віку та методичні рекомендації щодо навчання читання, особливу увагу, на нашу думку, потрібно приділяти СК моделям поведінки, які є найоптимальнішими для формування СКК в учнів початкової школи.

Зважаючи на зазначені етапи та підходи до навчання читання, беручи до уваги за зразок алгоритм запропонований у навчально-методичному посібнику «Диференційований підхід у навчанні на уроках ІМ у початковій школі», пропонуємо власний алгоритм розвитку СКК в процесі навчання читання.

Даний алгоритм включає в себе ряд етапів

Етапи

Мета

Вправи

Підготовчий етап

Визначити цінність запропонованого матеріалу з точки зору соціокультурного компонента, відповідно до теми, програмних вимог та вікових особливостей учнів.

 

Дотекстовий етап

Активізувати життєвий та мовленнєвий досвід учнів за допомогою запропонованих завдань. Формувати вміння антиципації (змістової, мовної, соціокультурної). Сформулювати СК завдання, які передують читанню тексту.

Вправи рецептивного та репродуктивного та рецептивно-репродуктивного характеру:

Content anticipation

– Look & say

– Look at the picture & say

– Listen & find out

– Look & match

– Think & decide

– Listen & answer

– Look & guess

– Listen & point out

– Look & show

Language anticipation

– What do you usually say when

– Match column A to column B and write down

– Think up and name 4 words connected with

– Look at the photos and read a set of words below

– Fill in the table

– Read and state the wood

–Read and explain what people mean

– Suggest

– Choose from the box and distribute

– Look and identify

C. Sociocultural anticipation

– Look at the picture & give your reasons

– Discus with your friends

– What do you usually say if

– Group up with your friend and decide

– Say what you know about

– Listen to pieces of music and say

– Look and try to guess

– Ask your partner

– Fill in the gaps

– Fill in the chart and speak

– Listen and clap your hands

– Listen and snap your fingers

Sociocultural component

– Listen to the girl’s talks about…

– Read the information about holidays in Great Britain and compare

– Look through the carols and try to guess

– Draw the symbol of … and try to remember

– Listen to the descriptions.

Prediction

– Look at the picture and the words. Guess what the text is about

– Listen to the song & guess what the text is about

– Use the first letter of every word to decode the title of the text

– Do the puzzle & guess what the text is about.

Текстовий етап

Забезпечити перевірку розуміння тексту, активізувати мовний, мовленнєвий і СК матеріал на базі прочитаного, розширити знання учнів про СК явище.

Вправи рецептивного та рецептивно-репродуктивного характеру:

– Read and say

– Read and point out

– Read and say which of the following statements are true or false

– Fill out the words with the suitable words from the text

– Read and give the definition of

– Read out of the text about

– Complete the sentences using the information from the text

– Read and underline

– Read and chose

– Read and mark

– Read and write out

– Read and show

Післятекстовий етап

Вдосконалити всі форми усного мовлення – монологічного, діалогічного, групового. Розвивати СК вміння учнів на основі прочитаного тексту.

Вправи репродуктивного і продуктивного характеру:

– Mix up with other pupils and speak about

– Talk to your British friend about

– Find the correct answers to the questions

– Imagine and make a story

– Imagine and talk

– Look at the picture and role play

– Speak about with

– Draw the picture and ask your friend about

– Listen to the song and illustrate your story with the song

– Use and find out more about

– Compare

– Write about

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Кооперативне навчання
Кооперативна (групова) навчальна діяльність—це форма (модель) організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. Така модель легко й ефективно поєднується з традиційними ...

Особливості мовленнєвого етикету
Протягом століть і навіть протягом лише ХХ ст. реєстр слів-звертань офіційного вжитку мінявся. На сьогодні повернуто в ділове мовлення звертання пане, добродію, поруч із поширеними товаришу, товаришк ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com