Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання

Педагогіка і освіта » Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання

Сторінка 2

Читання ІМ як вид мовленнєвої діяльності і як опосередкована форма спілкування є, на думку багатьох дослідників, найнеобхіднішим для більшості людей. Можливість безпосереднього спілкування з носіями мови мають, як правило, порівняно не багато, можливість читати ІМ – практично всі. На нашу думку, найоптимальнішою базою для формування СКК та зокрема процес читання і результат його – вилучення інформації – мають величезне значення у комунікативно-суспільній діяльності людей. Ця форма письмового спілкування забезпечує передачу досвіду, накопиченого людством в різних сферах життя, розвиває інтелект, загострює почуття, тобто навчає, розвиває, виховує. Словом, читання формує якості найбільш розвиненої і соціально-цінної людини. Кличнікова вважає, що навчання читання на ІМ повинно спиратися на закономірності оволодіння цим процесом мовленнєвої діяльності.

Психологічні характеристики читання на початковому етапі, можна визначити, що читання має кілька ланок, а саме: фізичну ланку читання (текст, як деякий фізичний об'єкт, являє собою послідовність графем (букв)); фізіологічну ланку читання (букви є ніби пусковим механізмом, під дією якого починається фізіологічний процес збудження в органах зору і закінчується складними фізіологічними явищами в корі головного мозку); перцептивну ланку читання. Механізми читання включають в себе чотири етапи процесу читання: рух очей при читанні; сприйняття букв та слів при читанні; мовленнєво-руховий аналізатор в процесі читання; внутрішнє мовлення та читання.

Згідно з лінгвістичними особливостями, читання характеризується розширенням лексичного запасу, закріпленням граматичного матеріалу, засвоєнням структурних одиниць мови, укріпленням асоціацій між буквами та звуками, формуванням зоро-графічних та слухомоторних зв’язків, синтагматичному членуванню речення, встановлення смислових зв’язків між компонентами речення і цілими реченнями тексту, розумінням змісту навчальних текстів, розумінням значення слів.

Вивчення вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку дозволяє окреслити загальні вимоги до організації навчання ІМ на даному етапі навчання у ЗНЗ в цілому, та навчанні читання зокрема. Унаочнення, гра, драматизація, швидка зміна видів діяльності, використання методу фізичної реакції є запорукою ефективного навчання ІМ на початковому етапі навчання.

Процес формування СКК проходить три етапи:

На першому етапі закріплюються вже відомі позитивні знання про країну, мова якої вивчається.

На другому етапі суттєво збільшується запас даних знань.

Н третьому етапі усуваються неадекватності знання про країну, так звані стереотипи свідомості та формується позитивне ставлення до країни, мова якої вивчається.

Ознайомлення з новою культурою потребує використання лінгвокраїнознавчих коментарів. Мається на увазі: змістовий коментарій стійких мовленнєвих формул, фонової лексики, прислів’їв; історичний коментарій, який є характерний для дитячого фольклору: пісні, бечівки, лічилки, віршики; загально-поведінковий коментарій, який дає уявлення про комунікативні дії в найбільш типових ситуаціях спілкування з носіями мови: в гостях, в школі, при розмові по телефону тощо.

Засвоєння нової СК інформації передують такі форми роботи як: сюжетно-рольова основа уроку; вмотивоване використання методів психолого-педагогічної розрядки; використання різноманітних допоміжних засобів, в тому числі адитивних та аудіовізуальних.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Вивчення параметрів діяльності вчителя
Вивчення параметрів діяльності педагога, який атестується, здійснюється за такою пам’яткою, яка, на наш погляд, відповідає цілісному сприйняттю педагогічного процесу закладу: • чи реалізує і модерніз ...

Функції сім’ї у збереженні та зміцненні здоров’я
Завдання із зміцнення здоров'я вирішуються у процесі фізичного виховання на основі вдосконалення властивих кожній людині фізичних якостей, особливо тих, розвиток яких призводить до піднесення загальн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com