Використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт"

Педагогіка і освіта » Методика використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт" » Використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт"

Сторінка 2

Друга команда:

Заробітна плата – ціна за працю (за використання послуг праці) в одиницю часу (годину, день тощо).

Рентний дохід – дохід осіб, які забезпечують економіку земельними ресурсами.

Конкурс "Актори" (5 балів). Почерзі команди показують та відгадують пантоміми на тему "Домашнє господарство".

Конкурс "Економістів" (5 балів). Кожна команда пропонує свій найцікавіший та економічно вірний варіант накопичення доходу домашніми господарствами (це може бути заробітна плата і платня, доходи власників, прибуток корпорацій, процент, рента), а також пропонує своє трактування поняття "заощадження" (це частина доходу, що залишається після сплати податків, що не використовується).

Конкурс "Економічне лото" (5 балів). З різноманітних шматочків команди швидко складають картинку: перша команда – товар тривалого користування (автомобіль, меблі, побутове обладнання тощо), друга – товар короткострокового використання (продукти харчування, одежа тощо) і відповідають на питання:

Які товари тривалого, а які короткострокового використання?

Якими послугами користуються домогосподарства? (це житло, відпочинок, медичне обслуговування, освіта тощо)

Конкурс "Капітанів" (10 балів). Кожен з капітанів пропонує до уваги слухачів свою розповідь на тему "Місце та роль домашніх господарств в задоволені потреб людини".

Конкурс "Домашнє завдання" (10 балів). Виступи команд на загальну тему "Значення заробітної плати, ренти і процента як джерела доходу домогосподарств".

Запитання однієї команди другій з теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт".

Підсумки уроку (аналіз уроку, оцінювання учнів).

Як і кожне заняття, урок – КВК має ряд переваг і ряд недоліків.

До переваг слід віднести:

нетрадиційність заняття;

активізація творчої роботи учнів на уроці;

мотивування навчання через використання непрямого впливу на егоцентризм юнацького віку;

виховування почуття дружби, товаришування;

формування вмінь працювати в колективі, самостійно та відповідально готуватися до уроку;

підвищення зацікавленість до вивчення економіки тощо.

Серед недолік слід відмітити:

велика втрата часу;

відсутності серйозної пізнавальної праці;

невисока результативності тощо.

Тому при вивченні будь-якої економічної теми потрібно правильно чергувати нестандартні форми організації навчання з традиційними класними уроками.

Підвищення якості знань школярів і стимулювання їхнього інтересу до навчання – важливі задачі удосконалювання процесу навчання, а в зв'язку зі стандартизацією освіти вони набувають особливої актуальності. Їхнє рішення бачиться в даний час у збагаченні змісту, методів і організаційних форм навчання.

Таким чином, розглянувши роль курсу "Економіка" в системі загальної та економічної освіти, а також проаналізував особливості навчання у вивченні цього курсу учнями старшого шкільного віку і необхідність використання нестандартних форм організації учбового процесу при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт", в тому числі розробивши власний нетрадиційний урок з цієї теми із застосуванням методу кейс-стаді (Case Studies), який розрахований на підвищення творчої активності учнів 10 класу, збуджує їх мислення, вимагаючи пошуку оптимальних рішень, можна зробити наступні висновки:

Сьогодні в Україні головною метою загального навчання є широка економічна освіта населення, насамперед учнів загальноосвітніх шкіл.

Шкільний курс "Економіка" розрахований на учнів 10-11 класів, бо саме в цьому віці формується відповідальність людини, здатність зважувати свої вчинки, аналізувати свою діяльність, робити висновки тощо.

Впроваджуючи в практику загальноосвітніх закладів систему шкільної економічної освіти, потрібно враховувати не тільки необхідність підвищення рівня економічної грамотності учнів, а також враховувати різні вікові категорії та рівні пізнавальної активності з метою більш ефективного засвоєння матеріалу, що викладається. Тобто необхідно спиратися на психологічні аспекти вікового розвитку особистості, мотивуючи діяльність учнів за допомогою головних цінностей, які є провідними на даному етапі їх становлення.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів
Людина – частка природи. Потяг до всього живого закладений у ній від самого народження, та чи не найяскравіше виявляється в дитячому віці. Однак відчуття краси, розуміння природи не приходить саме со ...

Традиційні методи виховання то їх класифікація
Процес формування особистості об'єднує в собі такі компоненти: 1) вплив на свідомість вихованця через переконування і навіювання, збудження інтересу до певної норми; 2) показ взірця як моделі для нас ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com