Використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт"

Педагогіка і освіта » Методика використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт" » Використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт"

Сторінка 1

Згідно з "Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 8-11 класи", основною формою проведення занять з економіки залишається урок. Особлива увага має приділятися роботі із пресою, довідковою літературою, а також аналізу ситуацій.

Поряд з цим значно широко повинні використовуватися ділові та ролеві ігри тощо. Це пов'язане з тим, що використання нестандартних форм організації навчання при вивчення будь-якої теми є одним із сучасних методів активізації роботи учнів старшого шкільного віку, підвищення ступеня засвоєння матеріалу, інтенсифікація всього навчального процесу. Значимість застосування посилюється тим, що з їхньою поміччю школярі отримують можливість перейти від абстрактного мислення до конкретного сприйняття дійсності, розвивати уміння використання отриманих теоретичних знань у своїй майбутній практичній діяльності. Вони емітують конкретну реальність, зв'язок і залежність між різноманітними процесами і явищами, дозволяють прищепити навички аналізу, оцінки дослідження економічних процесів; навчити їх приймати господарські рішення в конкретних ситуаціях у всіх сферах виробництва; виробити вміння осмислювання результатів роботи.

Викладаючи тему "Домашнє господарство як економічний суб’єкт", вчитель повинен роз'яснити слідуючі питання:

що являє собою домашнє господарство як суб'єкт ринкових відносин, форми включення його в кругообіг ресурсів, товарів, послуг і доходів у ринковій економіці;

домогосподарство як постачальник робочої сили, товарів та послуг для потреб суспільства;

домашнє господарство як сфера споживання;

структура сімейного бюджету: доходи та видатки, фактори, що вливають на добробут сім'ї;

основні форми економічних відносин домогосподарства з державою;

організаційні засади ефективного домашнього господарювання.

Після вивчення учні повинні знати:

місце і роль домашнього господарства в ринкових умовах;

що таке сімейний бюджет;

які основні форми економічних відносин домашнього господарства з державою.

Повинні вміти:

аналізувати основні джерела формування сімейного бюджету та структуру видатків сім'ї;

дати характеристику основних факторів, що впливають на добробут сім'ї.

Отже, на наш погляд, для більш ефективного засвоєння даної теми слід використати форму організації навчання як урок КВК

Виходячи з цього, враховуючи особливості навчання, творчої активності та мотивації учнів старшого шкільного віку, розроблено нестандартний урок з курсу "Економіка" для 10 класу за темою "Домашнє господарство як економічний суб’єкт".

Тема уроку: "Домашнє господарство як економічний суб’єкт".

Мета уроку:

Освітня. Закріпити матеріал (домашнє господарство як суб'єкт ринкових відносин, як постачальник ; робочої сили, товарів та послуг для потреб суспільства; домашнє господарство як сфера споживання; структура сімейного бюджету: доходи та видатки).

Розвиваюча. Розвинути економічне мислення, усну та письмову мову, здібність застосовувати знання в пошуках рішення проблемних ситуацій в умовах нових учбових задач.

Виховна. Виховати почуття дружби, товаришування, вміння працювати в колективі, самостійно та відповідально готуватися до уроку, підвищити зацікавленість до вивчення економіки.

Тип уроку: урок КВК.

Обладнання: правила гри, призи.

Правила гри (послідовність дій):

1. Команди формує вчитель.

2. Команди самостійно вибирають капітанів, назву, девіз, емблему.

3. Жеребкування визначає черговість виступу команд.

4. Якщо команда не знає відповіді або неправильно відповідає, то інша команда може відповісти та отримати бали.

Хід уроку:

Організаційний момент (Слово вчителя. Жеребкування (черговість виступу команд). Представлення команд.)

Привітання команд (назва, емблема, девіз) – 5 балів.

Конкурс "Розминка "(4 бали). Пояснити зміст тернів.

Перша команда:

Домашнє господарство – економічна одиниця, яка складається з одного чи більше осіб, яка забезпечує економіку ресурсами і використовує отримані за них кошти на купівлю товарів чи послуг, які задовольняють матеріальні потреби людини.

Процент – плата за використання грошей.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Взаємозв’язок педагогічного мислення вчителя і педагогічного спілкування
Однією із сфер вияву професійного мислення є процес пізнання вчителем особистості учня. Так, рівень когнітивної складності педагога визначає глибину розуміння іншої людини і точність інтерпретації та ...

Народний орнамент
Багато добутків народних майстрів виявляють собою зразки справжнього мистецтва, у яких форма, декор і зміст знаходяться в нерозривній єдності. Народ століттями відбирав у природі зроблені форми, раді ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com