Категорія визначеності-невизначеності

Сторінка 2

Реальною формою виразу цієї категорії служить відмінкова форма, або форма відмінка, що є морфемою і складається з певного звукоряду, яка разом з кореневою морфемою надає певного змісту слову. Сукупність відмінкових форм, що складають певну систему змін, утворює відміну.

Питання про категорію відмінка в англійській мові до теперішнього часу носить дискусійний характер. Залежно від підходу автора до цієї проблеми, англійська мова наділялася різним числом відмінків. Так, М. Дейчбейн, вважав, що в англійській мові існує чотири відмінки: називний, родовий, давальний і знахідний. Проте таке трактування проблеми відмінка представляється невірною, оскільки під відмінком розуміється словоформа, в якій є відповідна відмінкова морфема, у випадку англійської мови -'s.

Майже загальноприйнятою вважається точка зору, згідно якої у складі іменників є клас слів, що змінюються по двох відмінках, — називному і присвійному, оформленому морфемою 's. Це клас іменників, що позначають живі предмети та іменники семантичного поля «час».

Таким чином, з точка зору типологічної характеристики категорії відмінка в іменнику ми можемо відзначити, що в англійській мові всі іменники діляться на два класи: слова, що позначають предмети неживі, такі, що не мають категорії відмінка, і слова, що позначають предмети живі і час, що мають два відмінки, — загальний і присвійний. Семи присвійного відмінка наступні: предметність, які позначають живі предмети, присвійність, суб’єктність і об’єктність.

Категорія числа в англійській мові носить більш обмежений характер, ніж в українській мові. В українській мові широко поширене узгодження в числі, в англійському ж воно практично відсутнє. Вивчення категорії числа в українській мові через перераховані характеристики представляє великі труднощі для англійців, ніж вивчення цієї ж категорії в англійській мові українцями.

Категорія роду у складі трьох родів — чоловічого, жіночого і середнього — складає типологічну межу української мови, систематично виявляючись в різних сторонах структури мови, знаходячи скрізь свій послідовний формальний вираз.

Категорія граматичного роду — чоловічий, жіночий, середній — була колись властива іменникам староанглійського періоду. Проте історичний розвиток морфологічної структури англійської мови привів до того, що категорія граматичного роду, позбавлена морфологічних засобів виразу, перестала існувати. На зміну їй приходить нова категорія, яку проф. В. Н. Ярцева назвала категорією активності — пасивності

Суть цієї нової граматичної категорії полягає у виділенні в системі іменників двох класів слів: активних іменників і пасивних іменників.

Категорія роду і категорія активності—пасивності неспіввідносні один з одним, окрім тих випадків, коли йдеться про іменники, що позначають людей.

Категорія визначеності-невизначеності має своє морфологічне оформлення. Найчастіше вона буває виражена артиклем. Ця категорія має граматикалізований характер в англійській мові: це визначений артикль the і невизначений артикль а або an. Категорія визначеності-невизначеності характерна для англійської мови.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Засоби організації процесу навчання
Рівність доступу до якісної освіти будь-якого рівня, можливість закінчення навчання без жодних перешкод, пов’язаних із матеріальних чи соціальних становишем, забеспечення якості освіти – невід’ємні а ...

Традиційні методи навчання та їх класифікація
Метод навчання — це взаємопов'язана діяльність викладача та учнів, спрямована на засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток. У вузькому значенні метод ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com