Загальна характеристика категорії числа іменників

Сторінка 2

1. Що означають парні чи складні предмети:

граблі мн. — rake од.

козли мн. — box од. ч.

2. Що позначають масу, речовину, матеріал:

дрова мн. — wood од.

дріжджі мн. — yeast од.

шпалери мн. — wallpaper од.

3. Що позначають складні дії, процеси, стани:

вибори мн. — election од.

піжмурки мн. — blind-man's-buff од.

похорони мн. — funeral од.

В англійській мові також є ряд іменників, в яких сема множини втратилась і залишилася тільки сема одиничності:

barracks — казарма

news — новина, звістка

works — завод

В англійській мові, як і в українській, є іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині.

Так, назви речовин, а також багато іменників, що виражають абстрактні поняття, вживаються тільки в однині: chatk крейда, silver срібло, peace мир, courage відвага та ін.

Деякі іменники в англійській мові вживаються тільки в однині, а відповідні їм іменники в українській мові мають форми однини й множини або навіть тільки множини, наприклад: advice nopaдat поради; knowledge знання; information інформація, відомості; news новина, новини; progress успіх, успіхи; money гроші.

До іменників, які в англійській мові вживаються лише в множині, належать, як і в українській мові, назви предметів, що складаються з двох рівних або подібних частин, наприклад: tongs обценьки, spectacles окуляри.» trousers штани, scissors ножиці та ін.

Тільки форму множини мають і деякі інші іменники, українські відповідники яких можуть вживатися в однині і множині, а деякі навіть тільки в однині, наприклад: goods товар, товари; clothes одяг; contents зміст; wages зарплата тощо.

Вище ми розглянули суму подібних і відмінних рис, що характеризують категорію числа в обох мовах.

Для повної порівняльно-типологічної характеристики цієї категорії нам необхідно з'ясувати, яке місце ця категорія займає в системі тієї чи іншої мови.

Звертаючись до української мови, ми легко можемо відмітити характерну для нього межу — наявність узгодження в числі, і не тільки в іменниках, а й в прикметниках, займенниках, дієсловах, порядкових числівниках, наприклад: Біля полудня з'являється безліч круглих високих хмар, золотисто-сірих, з ніжними білими краями. (І. С. Тургенєв)

Таким чином, ми можемо говорити про глибоке проникнення категорії числа у всі частини мови в українській мові.

Абсолютно іншу картину ми спостерігаємо в англійській мові, де категорія числа представлена тільки в системі іменника. Узгодження ж в числі ми знаходимо тільки у вказівному займеннику, де обидва займенники this — цей і that — той мають форми множини these — ці і those — mі, створюючі з іменниками атрибутивні словосполучення з узгодженням в числі:

this house — цей будинок,

these houses — ці будинки,

that house — той будинок,

those houses — ті будинки.

Вивчення категорії числа в обох мовах дозволяє зробити наступні висновки:

1. Категорія числа в англійській мові носить більш обмежений характер, ніж в українській мові.

2. В українській мові широко поширене узгодження в числі, в англійському ж воно практично відсутнє.

3. Вивчення категорії числа в українській мові через перераховані характеристики представляє великі труднощі для англійців, ніж вивчення цієї ж категорії в англійській мові українцями.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Сучасні помічники вчителя
З появою в роботі вчителя комп’ютера та Інтернету значно підвищуються можливості сучасного педагога. З`являються нові теми, цікаві завдання та способи їх розв’язання, нові способи самореалізації, що ...

Модель індивідуалізації виховання юного спортсмена
Побудова зразкової моделі індивідуалізації виховання юного спортсмена включає наступні етапи: вивчення тренером особистості підлітка; проектування особистісних властивостей і якостей, здійснення груп ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com