Загальна характеристика категорії числа іменників

Сторінка 2

1. Що означають парні чи складні предмети:

граблі мн. — rake од.

козли мн. — box од. ч.

2. Що позначають масу, речовину, матеріал:

дрова мн. — wood од.

дріжджі мн. — yeast од.

шпалери мн. — wallpaper од.

3. Що позначають складні дії, процеси, стани:

вибори мн. — election од.

піжмурки мн. — blind-man's-buff од.

похорони мн. — funeral од.

В англійській мові також є ряд іменників, в яких сема множини втратилась і залишилася тільки сема одиничності:

barracks — казарма

news — новина, звістка

works — завод

В англійській мові, як і в українській, є іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині.

Так, назви речовин, а також багато іменників, що виражають абстрактні поняття, вживаються тільки в однині: chatk крейда, silver срібло, peace мир, courage відвага та ін.

Деякі іменники в англійській мові вживаються тільки в однині, а відповідні їм іменники в українській мові мають форми однини й множини або навіть тільки множини, наприклад: advice nopaдat поради; knowledge знання; information інформація, відомості; news новина, новини; progress успіх, успіхи; money гроші.

До іменників, які в англійській мові вживаються лише в множині, належать, як і в українській мові, назви предметів, що складаються з двох рівних або подібних частин, наприклад: tongs обценьки, spectacles окуляри.» trousers штани, scissors ножиці та ін.

Тільки форму множини мають і деякі інші іменники, українські відповідники яких можуть вживатися в однині і множині, а деякі навіть тільки в однині, наприклад: goods товар, товари; clothes одяг; contents зміст; wages зарплата тощо.

Вище ми розглянули суму подібних і відмінних рис, що характеризують категорію числа в обох мовах.

Для повної порівняльно-типологічної характеристики цієї категорії нам необхідно з'ясувати, яке місце ця категорія займає в системі тієї чи іншої мови.

Звертаючись до української мови, ми легко можемо відмітити характерну для нього межу — наявність узгодження в числі, і не тільки в іменниках, а й в прикметниках, займенниках, дієсловах, порядкових числівниках, наприклад: Біля полудня з'являється безліч круглих високих хмар, золотисто-сірих, з ніжними білими краями. (І. С. Тургенєв)

Таким чином, ми можемо говорити про глибоке проникнення категорії числа у всі частини мови в українській мові.

Абсолютно іншу картину ми спостерігаємо в англійській мові, де категорія числа представлена тільки в системі іменника. Узгодження ж в числі ми знаходимо тільки у вказівному займеннику, де обидва займенники this — цей і that — той мають форми множини these — ці і those — mі, створюючі з іменниками атрибутивні словосполучення з узгодженням в числі:

this house — цей будинок,

these houses — ці будинки,

that house — той будинок,

those houses — ті будинки.

Вивчення категорії числа в обох мовах дозволяє зробити наступні висновки:

1. Категорія числа в англійській мові носить більш обмежений характер, ніж в українській мові.

2. В українській мові широко поширене узгодження в числі, в англійському ж воно практично відсутнє.

3. Вивчення категорії числа в українській мові через перераховані характеристики представляє великі труднощі для англійців, ніж вивчення цієї ж категорії в англійській мові українцями.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Урок як форма організації навчання
Основним підходом до організації системи навчання в сучасній школі залишається класно-урочна система, за якої провідною формою організації навчальної роботи є урок. У дидактиці під уроком розуміють о ...

Міжпредметні зв’язки курсу “Трактори та автомобілі” із забезпечуючими його природничими дисциплінами
Дієвим засобом підвищення якості навчання та необхідною умовою підготування сучасного фахівця являються міжпредметні зв’язки, які слід розуміти як відношення зв’язку між навчальними дисциплінами, які ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com