Загальна характеристика категорії числа іменників

Сторінка 1

Іменники в англійській мові поділяються на злічувані (countable nouns) і незлічувані (uncountable nouns).

Злічувані іменники означають предмети, які можна полічити: a chair стілець, an engineer інженер, a question запитання.

Незлічувані іменники — це назви речовин і багатьох абстрактних понять, які не піддаються лічбі: water вода, milk молоко, freedom свобода, friendship дружба та ін.

Злічувані іменники вживаються в однині (the singular) і множині (the plural). Незлічувані іменники множини не мають.

Як в англійській, так і в українській мові існує граматична категорія числа. Ця категорія виражає кількісні відносини, що існують в реальній дійсності, відображені в свідомості носіїв даної мови і такі, що мають морфологічний вираз у відповідних формах мови.

Категорія числа, що відображає кількісні відносини між реальними предметами, природно прив'язана до іменника.

В українській і в англійській мовах категорія числа представлена семами одиничності і множинності, що знаходять свій вираз у формах однини і множини.

Семи одиничності виражені в українській мові як матеріально вираженими морфемами (для іменників чоловічого роду -й, наприклад край, сарай і т. д., для іменників жіночого роду -а, -я, наприклад річка, зграя, для іменників середнього роду -о, -е, наприклад вікно, море), так і нульовими морфемами (для більшості іменників чоловічого роду, наприклад будинок, звір і т.д.).

Якщо ми візьмемо словоформи містом — містами, то легко можемо бачити, що в морфемі -ом представлені семи одиничності, наочності, відмінка, роду; у морфемі -ами представлені семы множинності, наочності, відмінка. Зіставляючи набір сем, ми бачимо, що в морфемі -ом представлена сема одиничності, а в морфемі -ами — сема множинності.

На відміну від української мови, сема одиничності в англійській мові представлена тільки нульовою морфемою, наприклад: town, play, foot і т.д.

Категорія множини в обох мовах представлена семою множинності. В українській мові сема множинності виражена морфемами –и, -і для іменників чоловічого і жіночого роду (мости, горіхи, картини, пісні і т. д.); морфемою -а, -а для іменників чоловічого і середнього роду ( міста, кільця, хмари і т. д.). Крім того, сема множинності входить разом з семами відмінка і роду в морфеми словоформ; місто — сема одиничності, наочності, відмінка, роду; міста — сема множинності, наочності, відмінка, роду. Таким чином, ми бачимо, що до складу морфеми -а входить сема множинності.

На відміну від української мови, сема множинності в англійській мові представлена морфемами числа –s [-s] i [-z], es [-iz] і в дуже обмеженому числі іменників чергуванням голосних (foot — feet, man — men і т. д.). Проте цей спосіб через свою обмеженість не може бути віднесений до типологічних ознак, що характеризують категорію числа в цій мові.

В обох мовах існує досить значна група іменників, у яких представлена тільки сема множинності, одержуючи свій вираз у відповідних морфемах числа, про які мовилося вище, і у формах узгодження прикметників, дієслів і займенників. Частина таких іменників співпадає в обох мовах. Це перш за все іменники, що позначають парні або складені предмети:

ножиці — scissors

трусики — trousers

ваги — scales

окуляри — spectacles

Частина таких іменників не співпадає, і в одній мові існують іменники в яких представлена тільки сема множини, а в іншій – іменники в яких є протиставлення сем одиничності – множина.

В українській мові до першої групи відносяться іменники:

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Групова та кооперативна форми організації діяльності учнів на уроці
Групова (фронтальна) форма організації навчальної діяльності учнів передбачає навчання однією людиною (здебільшого вчителем) групи учнів чи цілого класу. За такої організації навчальної діяльності кі ...

Аналіз психолого – педагогічної літератури в дослідженні теми
У науковій літературі дуже небагато робот про іграшки. А тих, які зачіпають педагогічний і психологічний аспекти іграшок, ще меньше. У 60-х роках XIX сторіччя Костянтин Дмитрович Ушинській (1824—1870 ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com