Загальна характеристика категорії числа іменників

Сторінка 1

Іменники в англійській мові поділяються на злічувані (countable nouns) і незлічувані (uncountable nouns).

Злічувані іменники означають предмети, які можна полічити: a chair стілець, an engineer інженер, a question запитання.

Незлічувані іменники — це назви речовин і багатьох абстрактних понять, які не піддаються лічбі: water вода, milk молоко, freedom свобода, friendship дружба та ін.

Злічувані іменники вживаються в однині (the singular) і множині (the plural). Незлічувані іменники множини не мають.

Як в англійській, так і в українській мові існує граматична категорія числа. Ця категорія виражає кількісні відносини, що існують в реальній дійсності, відображені в свідомості носіїв даної мови і такі, що мають морфологічний вираз у відповідних формах мови.

Категорія числа, що відображає кількісні відносини між реальними предметами, природно прив'язана до іменника.

В українській і в англійській мовах категорія числа представлена семами одиничності і множинності, що знаходять свій вираз у формах однини і множини.

Семи одиничності виражені в українській мові як матеріально вираженими морфемами (для іменників чоловічого роду -й, наприклад край, сарай і т. д., для іменників жіночого роду -а, -я, наприклад річка, зграя, для іменників середнього роду -о, -е, наприклад вікно, море), так і нульовими морфемами (для більшості іменників чоловічого роду, наприклад будинок, звір і т.д.).

Якщо ми візьмемо словоформи містом — містами, то легко можемо бачити, що в морфемі -ом представлені семи одиничності, наочності, відмінка, роду; у морфемі -ами представлені семы множинності, наочності, відмінка. Зіставляючи набір сем, ми бачимо, що в морфемі -ом представлена сема одиничності, а в морфемі -ами — сема множинності.

На відміну від української мови, сема одиничності в англійській мові представлена тільки нульовою морфемою, наприклад: town, play, foot і т.д.

Категорія множини в обох мовах представлена семою множинності. В українській мові сема множинності виражена морфемами –и, -і для іменників чоловічого і жіночого роду (мости, горіхи, картини, пісні і т. д.); морфемою -а, -а для іменників чоловічого і середнього роду ( міста, кільця, хмари і т. д.). Крім того, сема множинності входить разом з семами відмінка і роду в морфеми словоформ; місто — сема одиничності, наочності, відмінка, роду; міста — сема множинності, наочності, відмінка, роду. Таким чином, ми бачимо, що до складу морфеми -а входить сема множинності.

На відміну від української мови, сема множинності в англійській мові представлена морфемами числа –s [-s] i [-z], es [-iz] і в дуже обмеженому числі іменників чергуванням голосних (foot — feet, man — men і т. д.). Проте цей спосіб через свою обмеженість не може бути віднесений до типологічних ознак, що характеризують категорію числа в цій мові.

В обох мовах існує досить значна група іменників, у яких представлена тільки сема множинності, одержуючи свій вираз у відповідних морфемах числа, про які мовилося вище, і у формах узгодження прикметників, дієслів і займенників. Частина таких іменників співпадає в обох мовах. Це перш за все іменники, що позначають парні або складені предмети:

ножиці — scissors

трусики — trousers

ваги — scales

окуляри — spectacles

Частина таких іменників не співпадає, і в одній мові існують іменники в яких представлена тільки сема множини, а в іншій – іменники в яких є протиставлення сем одиничності – множина.

В українській мові до першої групи відносяться іменники:

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Підготовка майстра до занять
Підготовка майстра до вивчення даної теми, вимагає підготовлення матеріально-технічної бази та планування навчального процесу. Підготовка може бути за направленням: особиста, матеріально-технічна, ор ...

Особливості організації навчально-виховного процесу США
У вищій школі США прослідковується посилення функціональної диференціації вузів: з одного боку, престижні університети і деякі чотирирічні коледжі проводять кваліфіковані наукові дослідження, з іншог ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com