Категорія відмінку іменників

Сторінка 1

Під категорією відмінка розуміється граматична категорія, що представляє собою одиничність значення відношення позначеного предмету до інших предметів, дій, ознака і засобів його матеріального, мовного виразу.

Реальною формою виразу цієї категорії служить відмінкова форма, або форма відмінка, що є морфемою і складається з певного звукоряду, яка разом з кореневою морфемою надає певного змісту слову. Сукупність відмінкових форм, що складають певну систему змін, утворює відміну.

Кількість відмінків неоднакова в різних мовах, і цей факт може розглядатися як один з критеріїв типологічної характеристики морфологічної системи даної мови, оскільки наявність або відсутність відмінків пов'язана з наявністю, відсутністю або слабким розвитком прийменників. Так, наприклад, в англійській мові з її обмеженою системою відмінків число прийменників значне

В українській мові категорія відмінка представлена 6 відмінками — називним, родовим, давальним, знахідним, орудним і місцевим.

Розглядаючи значення кожного окремого відмінка як особливої граматичної категорії, ми бачимо, що воно має комплексний характер і складається з ряду дрібніших значень, які, проте, не можуть бути далі розкладені. Наприклад, як одне з таких значень можна назвати предметність, оскільки категорія відмінка властива іменникам, що позначають предмети і явища. Іншим значенням може бути названа приналежність іменника до певного граматичного роду. Третім значенням є вираз числа — однини або множини. Четвертим значенням можуть бути живі і неживі предмети, що одержують свій вираз в тій або іншій формі, і т.д.

Ці значения проф. Е.І. Шендельс називає семами. Отже, під поняттям сема розуміється мінімальний, далі неподільний елемент граматичного значення.

В українській мові категорія відмінка характеризується наявністю наступних сем: предметності, роду, числа, живі/неживі предмети. Крім сем, що характеризують значення відмінка взагалі, кожний з існуючих в українській мові відмінків характеризується власними, властивими тільки йому сем. Так, наприклад, для знахідного відмінка характерна сема «спрямованість дії». Однією з сем родового відмінка є сема «приналежність» і т.д.

Питання про категорію відмінка в англійській мові до теперішнього часу носить дискусійний характер. Залежно від підходу автора до цієї проблеми, англійська мова наділялася різним числом відмінків. Так, М. Дейчбейн, що допускав розуміння відмінка як поєднання прийменника з іменником в початковій формі, вважав, що в англійській мові існує чотири відмінки: називний, родовий, давальний і знахідний. Проте таке трактування проблеми відмінка представляється невірною, оскільки під відмінком розуміється словоформа, в якій є відповідна відмінкова морфема, у випадку англійської мови -'s.

Майже загальноприйнятою вважається точка зору, згідно якої у складі іменників є клас слів, що змінюються по двох відмінках, — називному і присвійному, оформленому морфемою 's. Це клас іменників, що позначають живі предмети та іменники семантичного поля «час».

Таким чином, з точка зору типологічної характеристики категорії відмінка в іменнику ми можемо відзначити, що в англійській мові всі іменники діляться на два класи: слова, що позначають предмети неживі, такі, що не мають категорії відмінка, і слова, що позначають предмети живі і час, що мають два відмінки, — загальний і присвійний. Семи присвійного відмінка наступні: предметність, які позначають живі предмети, присвійність, суб’єктність і об’єктність.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Особливості методики тестування
У запропонованій статті вміщено інформацію про вимоги до комплекту тестових завдань, розглянуто види тестів, вимоги щодо їх проведення, рекомендації з результатів тестування. Тестування дає педагогу ...

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні
Розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація і трансформація, зміна форм господарювання, впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують розробки принципово нових і ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com