Зміни в морфологічній будові слів

У процесі історичного розвитку всі елементи мови: звуки, значущі частини слів, слова, словосполучення, речення — зазнають певних змін.

Значущі частини слова в процесі історичного розвитку можуть змінювати свої функції, що приводить до зміни існуючого в слові співвідношення морфем або їх зовнішнього вигляду.

Найголовніші види змін морфологічної будови слова в українській та англійській мовах такі: опрощення, перерозклад і аналогія.

В історії мови спостерігаються зміни у співвідношенні морфем у словах, внаслідок чого утворюються нові морфеми. Нові морфеми в словах виникають на основі вже існуючих у мові елементів. Дві сусідні морфеми в слові можуть злитися в одне ціле. Так, наприклад, можуть утворитися нові корені в словах морфологічним сполученням кореня з суфіксом або сполученням кореня з префіксом. Таким чином спрощується будова слова.

1. Приклади на утворення нових коренів опрощенням між коренем і суфіксом: мил-о, діл-о, масл~о, рил-о, шил-о і т. ін.

У цих словах ми маємо тепер невивідні основи, тобто основи, які дорівнюють кореням. Проте колись тут досить виразно виділявся суфікс л, який завжди виступав при утворенні віддієслівних іменників із значенням знаряддя дії.

2. Приклади на утворення нових коренів опрощенням між коренем і префіксом: образ (пор. різати), намір, подушка, посуд, пояс, завтра.

Іноді внаслідок опрощення морфологічний склад слова стає невиразним, і слово не піддається розкладанню на морфеми. Так, наприклад, внаслідок опрощення стає неясним морфологічний склад таких слів: пам'ять, серце, сонце, взуття.

Сполучення морфем при утворенні нових коренів у таких випадках має морфологічний характер. Фонетично колишні морфеми часто повністю зберігаються, наприклад, у слові палець, але вони вже перестали сприйматися нами, як окремі морфеми.

Об'єднання морфем часто обумовлюється історією понять або речей, означуваних словом. Наприклад, те, що мішки стали виготовлятися не з шкір, а з тканини, спричинилося до того, що в слові мішок майже перестав усвідомлюватися корінь міш (міх) і сталося об'єднання кореня з суфіксом -ок-. Проте в слові мішечок корінь міш (міх) виділяється досить чітко.

Об'єднанню морфем сприяє переносне вживання слів.

Перерозкладом називається така зміна морфологічного складу слова, коли частина звуків береться від однієї морфеми, приєднується до іншої, внаслідок чого зазнають змін обидві морфеми. Так, наприклад, від прикметника ударний за допомогою суфікса -ик утворюється іменник ударник. Слово ударник при граматичному аналізі розкладається на удар-ник.

Таким чином, за рахунок скорочення основи розрісся суфікс. Так само з кінець+ ик — кінчик шляхом перерозкладу стало кін-чик. А звідси вже пішло вживання суфікса -чик як самостійного: хлоп-чик, стакан-чик, голуб-чик.

Іноді перерозклад сполучається з опрощенням. Це дуже утруднює морфологічний аналіз слів.

Морфологічна будова слова може змінюватися за аналогією (від грецьк. analogia — схожість, відповідність в певному відношенні).

Явище аналогії полягає в тому, що форми одного слова уподібнюються формам іншого слова з тим же граматичним значенням.

Так, у сучасній українській літературній мові однаково відмінюються іменники чоловічого роду типу син і типу раб. У цих . іменниках здавна збігалися деякі форми (напр., називний і знахідний однини), внаслідок цього почали змішуватися і несхожі форми цих іменників: колишня форма родового відмінка сину змінилася на форму сина за аналогією з формою родового відмінка однини раба і т. ін.

Нове про педагогіку:

Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес
Враховуючи незворотність Болонського процесу, ми маємо усвідомлювати, що для нашої системи вищої освіти він є дуже непростим. Нам важче, ніж будь-якій іншій країні, яка не має таких глибинних традиці ...

Загальне використання мультимедійних засобів навчання в навчальному процесі
Мультимедіа – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com