Граматичні форми слова і граматичні категорії

Граматичними формами слова називаються ті видозміни одного і того ж слова, які, виражаючи одне і те ж поняття, один і той же лексичний зміст, або розрізняються додатковими смисловими відтінками, або виражають різні стосунки одного й того ж предмета, думки до інших предметів того ж речення.

У сучасній мові розрізняються два види форм. Одні форми виражають тільки граматичні значення (відмінок, число, рід — у іменників; особа, час, спосіб, стан, вид, число — у дієслів); при утворенні граматичних форм цього виду лексичне значення, як правило, лишається незмінним (пор. працюю, працюєш, працює; читаю,, читай, буду читати). Така зміна слова називається словозміною. Вона використовується в мові для вираження різних відношень між словами в реченні.

Інші форми використовуються при утворенні різних слів від одних і тих же коренів. Такі форми називаються формами словотворення Форми словотворення визначають структуру слова, спосіб його утворення. Розрізнення форм словотворення, як правило, завжди буває зв'язане з розрізненням лексичних значень слів.

Форми слова бувають синтетичні і аналітичні. У синтетичній формі лексичне і граматичне значення виражається в одному й тому ж слові; наприклад, у слові пишу виражене і лексичне значення, що належить даній дієслівній основі і спільне всім формам дієслова писати, і граматичне значення особи, числа і часу даного дієслова. В аналітичній же формі лексичне і граматичне значення виражаються роздільно в двох або навіть кількох словах: граматичне значення — у слові, що виконує роль допоміжного елемента, І в сполученні даної форми допоміжного елемента з певною формою смислового елемента, і лексичне — в слові, що визначає смисловий зміст цього словосполучення, наприклад: буду писати, будеш писати.

Граматична форма слова часто має не одне, а декілька граматичних значень. Напр., форма книжкою, крім значення орудного відмінка, має ще значення однини і жіночого роду; форма прочитають, крім значення майбутнього часу, має ще значення третьої особи множини, доконаного виду, дійсного способу. Всі ці граматичні значення разом з тими зовнішніми ознаками слова, які їх виражають, і становлять граматичну форму слова.

Загальне граматичне значення, що лежить в основі правил зміни слів і сполучень слів у реченні й характеризується специфічними морфологічними покажчиками, називається граматичною категорією. Наприклад, категорія відмінка виражає певні відношення між словами і має відповідні закінчення; категорія особи виражає відношення дії до однієї з трьох можливих осіб і має особові закінчення; категорія числа, як і категорія роду, є характерною ознакою кожної іменної частини мови.

Нове про педагогіку:

Український національний костюм на уроках математики
Задумаймося, що може бути спільного між вивченням українського національного костюма та уроками математики в початкових класах. Мабуть, нічого - скажете Ви. Але це тільки на перший погляд. Як показал ...

Можливості комп’ютера як засобу навчання
Значної ефективності можна досягти, використовуючи персональний комп'ютер для контролю якості засвоєння знань, оскільки традиційний контроль за характером своєї організації здебільшого не забезпечує ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com