Граматичні форми слова і граматичні категорії

Граматичними формами слова називаються ті видозміни одного і того ж слова, які, виражаючи одне і те ж поняття, один і той же лексичний зміст, або розрізняються додатковими смисловими відтінками, або виражають різні стосунки одного й того ж предмета, думки до інших предметів того ж речення.

У сучасній мові розрізняються два види форм. Одні форми виражають тільки граматичні значення (відмінок, число, рід — у іменників; особа, час, спосіб, стан, вид, число — у дієслів); при утворенні граматичних форм цього виду лексичне значення, як правило, лишається незмінним (пор. працюю, працюєш, працює; читаю,, читай, буду читати). Така зміна слова називається словозміною. Вона використовується в мові для вираження різних відношень між словами в реченні.

Інші форми використовуються при утворенні різних слів від одних і тих же коренів. Такі форми називаються формами словотворення Форми словотворення визначають структуру слова, спосіб його утворення. Розрізнення форм словотворення, як правило, завжди буває зв'язане з розрізненням лексичних значень слів.

Форми слова бувають синтетичні і аналітичні. У синтетичній формі лексичне і граматичне значення виражається в одному й тому ж слові; наприклад, у слові пишу виражене і лексичне значення, що належить даній дієслівній основі і спільне всім формам дієслова писати, і граматичне значення особи, числа і часу даного дієслова. В аналітичній же формі лексичне і граматичне значення виражаються роздільно в двох або навіть кількох словах: граматичне значення — у слові, що виконує роль допоміжного елемента, І в сполученні даної форми допоміжного елемента з певною формою смислового елемента, і лексичне — в слові, що визначає смисловий зміст цього словосполучення, наприклад: буду писати, будеш писати.

Граматична форма слова часто має не одне, а декілька граматичних значень. Напр., форма книжкою, крім значення орудного відмінка, має ще значення однини і жіночого роду; форма прочитають, крім значення майбутнього часу, має ще значення третьої особи множини, доконаного виду, дійсного способу. Всі ці граматичні значення разом з тими зовнішніми ознаками слова, які їх виражають, і становлять граматичну форму слова.

Загальне граматичне значення, що лежить в основі правил зміни слів і сполучень слів у реченні й характеризується специфічними морфологічними покажчиками, називається граматичною категорією. Наприклад, категорія відмінка виражає певні відношення між словами і має відповідні закінчення; категорія особи виражає відношення дії до однієї з трьох можливих осіб і має особові закінчення; категорія числа, як і категорія роду, є характерною ознакою кожної іменної частини мови.

Нове про педагогіку:

Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання учнів
Основою релігії давніх слов'ян, особливо тих, що жили на землях біля середнього Дніпра, був культ природи. В уявленні давньої людини все, що оточувало її, було живе, одухотворене, наділене магічною с ...

Виконання тематичної композиції молодшими школярами
Для успішного навчання дітей тематичного малювання в школі, правильного розвитку в них образного мислення і творчих здібностей вчителеві образотворчого мистецтва потрібно розуміти особливості дитячог ...

Навігація по сайту

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com