Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі

Педагогіка і освіта » Індивідуальні, групові і фронтальні форми на уроках біології в 8 класі » Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі

Сторінка 5

У більш загальному вигляді це положення було сформульоване ще Л.С. Виготським. Він вважав, що психічні функції (довільна увага, мислення, логічна пам’ять, воля та інші) формуються спочатку в колективно розподіленій спільній діяльності людей, а лише потім ці функції, інтеріоризуючись, перетворюються на форму індивідуальної діяльності. Він сформулював «загальний генетичний закон культурного розвитку в такому вигляді: всяка функція в культурному розвитку дитини з’являється на сцену двічі, в двох планах, спершу – соціальному, потім – психологічному, спершу між людьми, як категорія інтерпсихічна, потім усередині дитини, як категорія інтрапсихічна» (інтер – між, поза; інтра – всередину).

Роз’яснюючи цей закон, Л.С. Виготський писав: «Функції спершу складаються в групі у вигляді відносин дітей, потім стають психічними функціями особистості. Зокрема, раніше вважали, що кожна дитина здатна роздумувати, наводити доводи, доводити, шукати підстави для якого-небудь положення. Із зіткнення подібних роздумів народжується суперечка. Але справа фактично йде інакше. Дослідження показують, що з суперечки народжується міркування. До того ж самому приводить нас вивчення і всіх інших психічних функцій».

Це означає, що формування таких якостей особистості дитини, як мислення, увага, пам’ять, воля та інші, неможливе лише шляхом індивідуальної її діяльності; необхідна і спільна, групова діяльність дитини зі своїми однолітками і з дорослим – учителем. Більше того, спільна діяльність повинна передувати індивідуальній.

Отже, для того щоб навчальний процес набув характеру безпосередньо групової навчальної діяльності учнів, необхідно так його організувати, щоб:

кожен учень мав право і фактично брав участь у поставленні часткових цілей навчальної роботи або принаймні брав участь у їх обговоренні, якщо вони задаються ззовні;

кожен учень мав право і фактично брав участь у контролі, оцінці і обліку виконуваної спільно діяльності і роботи кожного учасника цієї діяльності;

робота кожного учня повинна бути передусім адресована не вчителеві, а всім іншим учням класу;

учитель у цьому випадку повинен виступати і як ненав’язливий організатор і керівник навчальної діяльності учнів, і як член цього класного колективу, що виконує особливі функції в груповій діяльності (поставлення загальних цілей навчання, забезпечення потрібною інформацією і т. д.), має при цьому і особливі права (зокрема, право на остаточну оцінку та ін.).

Природно, що така організація навчального процесу можлива лише у тому випадку, коли в класі склався справжній колектив учнів або ж є тенденція до цього.

Незважаючи на зазначені позитивні характеристики групової діяльності, абсолютизувати її, підміняти нею індивідуальну чи фронтальну роботу було б великою помилкою. Висвітлений порівняльний аналіз дидактичних можливостей фронтальної, індивідуальної та групової діяльності розкриває сильні й слабкі сторони кожної з них і показує, що в реальному навчальному процесі вони не можуть функціонувати ізольовано одна від одної.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Нове про педагогіку:

Здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів
Перелічити види касових та розрахункових операцій, що виконують працівники даного банку. Зобразити документообіг таких операцій у вигляді схеми з поясненнями, зокрема - з наведенням бухгалтерських пр ...

Модульно-рейтингова система навчання: досвід, можливості, перспектива
Розвиток системи підготовки кадрів для органів внутрішніх справ, яка останніми роками набула якісно нових рис, вимагає впровадження прогресивних методик підготовки спеціалістів, які б враховували ная ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com