Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі

Педагогіка і освіта » Індивідуальні, групові і фронтальні форми на уроках біології в 8 класі » Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі

Сторінка 5

У більш загальному вигляді це положення було сформульоване ще Л.С. Виготським. Він вважав, що психічні функції (довільна увага, мислення, логічна пам’ять, воля та інші) формуються спочатку в колективно розподіленій спільній діяльності людей, а лише потім ці функції, інтеріоризуючись, перетворюються на форму індивідуальної діяльності. Він сформулював «загальний генетичний закон культурного розвитку в такому вигляді: всяка функція в культурному розвитку дитини з’являється на сцену двічі, в двох планах, спершу – соціальному, потім – психологічному, спершу між людьми, як категорія інтерпсихічна, потім усередині дитини, як категорія інтрапсихічна» (інтер – між, поза; інтра – всередину).

Роз’яснюючи цей закон, Л.С. Виготський писав: «Функції спершу складаються в групі у вигляді відносин дітей, потім стають психічними функціями особистості. Зокрема, раніше вважали, що кожна дитина здатна роздумувати, наводити доводи, доводити, шукати підстави для якого-небудь положення. Із зіткнення подібних роздумів народжується суперечка. Але справа фактично йде інакше. Дослідження показують, що з суперечки народжується міркування. До того ж самому приводить нас вивчення і всіх інших психічних функцій».

Це означає, що формування таких якостей особистості дитини, як мислення, увага, пам’ять, воля та інші, неможливе лише шляхом індивідуальної її діяльності; необхідна і спільна, групова діяльність дитини зі своїми однолітками і з дорослим – учителем. Більше того, спільна діяльність повинна передувати індивідуальній.

Отже, для того щоб навчальний процес набув характеру безпосередньо групової навчальної діяльності учнів, необхідно так його організувати, щоб:

кожен учень мав право і фактично брав участь у поставленні часткових цілей навчальної роботи або принаймні брав участь у їх обговоренні, якщо вони задаються ззовні;

кожен учень мав право і фактично брав участь у контролі, оцінці і обліку виконуваної спільно діяльності і роботи кожного учасника цієї діяльності;

робота кожного учня повинна бути передусім адресована не вчителеві, а всім іншим учням класу;

учитель у цьому випадку повинен виступати і як ненав’язливий організатор і керівник навчальної діяльності учнів, і як член цього класного колективу, що виконує особливі функції в груповій діяльності (поставлення загальних цілей навчання, забезпечення потрібною інформацією і т. д.), має при цьому і особливі права (зокрема, право на остаточну оцінку та ін.).

Природно, що така організація навчального процесу можлива лише у тому випадку, коли в класі склався справжній колектив учнів або ж є тенденція до цього.

Незважаючи на зазначені позитивні характеристики групової діяльності, абсолютизувати її, підміняти нею індивідуальну чи фронтальну роботу було б великою помилкою. Висвітлений порівняльний аналіз дидактичних можливостей фронтальної, індивідуальної та групової діяльності розкриває сильні й слабкі сторони кожної з них і показує, що в реальному навчальному процесі вони не можуть функціонувати ізольовано одна від одної.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Нове про педагогіку:

Інтегрований урок російської мови, математики, читання
Тема: Систематизація знань по російській мові, математиці, читанню. Мета: закріпити навики рахунку в межах 10, уміння вирішувати завдання на різницеве порівняння, закріпити знання словарних слів, умі ...

Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності
Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності (ООД) включає вибір типу навчання, його структурних елементів, а також методів і прийомів їхньої реалізації. Відомо три типи навчання ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com