Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі

Педагогіка і освіта » Індивідуальні, групові і фронтальні форми на уроках біології в 8 класі » Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі

Сторінка 4

Організовуючи групову навчальну діяльність на занятті, потрібно забезпечити активність кожного учня. Цього можна досягти, розподіливши запропоновані групі завдання на частини за кількістю учасників групи, коли кожен має виконати свою частину роботи і пояснити спосіб її виконання іншим, а також налагодивши систему обліку діяльності кожного учня в групі. Для цього після виконання запропонованого групі завдання діти на спеціальних картках відображають оцінку роботи всієї групи, а також дають оцінку роботі кожного учня в групі.

Для відображення діяльності роботи учням можна запропонувати такі питання:

1. Функціонування в групі:

Чи розв'язала група те, що повинна була розв'язати?

Як, на твою думку, чи були у групі труднощі?

Чи були розв'язані труднощі?

2. Ролі учасників:

Чи мав ти певну роль у групі? Яку?

Як ти вважаєш, ти її виконав?

Тобі було важко? Чому?

Чи був ти корисним у групі? У чому конкретно:

а) у пропозиції плану роботи;

б) у пошуку інформації;

в) у пропозиції розв'язування труднощів.

3. Робота індивідуальна (робота групова):

— Чи працював ти самостійно в той час, коли вся група працювала разом?

4. Оцінка:

Як ти визначиш те, що вивчив?

Як уже вказувалося, групова навчальна діяльність корисна на всіх етапах уроку, особливо під час перевірки домашнього завдання, закріплення знань, застосування їх на практиці, де допомога дорослого вже не потрібна і навіть шкодить, бо заважає становленню рефлексії, і водночас повністю самостійно дитина діяти не може.

Дослідження вчених з проблеми виявило, що групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності учнів, вирішує багато виховних і розвивальних завдань. Зокрема, це успішне, швидке занурення дитини у навчальну діяльність, формування самооцінки та саморегуляції, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи, формування в школярів позитивного ставлення до навчання, підготовка учнів до спілкування. На думку Н. Горбач, робота в малій групі відкриває широке "поле" вільної діяльності, тобто активності, зорієнтованої на інтереси учня в межах навчальної програми. Обмін думками із змісту уроку являє собою тренування логічного мислення в дитини і не має аналогів в інших ситуаціях .

В умовах школи своєрідність розвитку особистості в групі полягає в тому, що сама група тільки складається, формується, вона ще, як правило, не стабільна. Це і полегшує завдання вчителя щодо цілеспрямованого формування з цієї групи справжнього колективу. Але це і ускладнює роботу вчителя, бо формування особистості кожного учня найефективніше в процесі входження його в уже сформований справжній колектив.

На відміну від фронтальної і індивідуальної форм організації навчальної роботи учнів групова форма припускає не тільки загальну мету, але і взаємодію, взаємовідповідальність учасників спільної роботи.

Діяльність школярів є груповою, якщо:

– мета діяльності усвідомлюється як єдина, така, що потребує об’єднання зусиль всього колективу;

– організація діяльності припускає відомий розподіл праці;

– у процесі діяльності між членами групи утворюються відносини взаємної відповідальності і залежності;

– контроль над діяльністю частково здійснюється самими членами групи».

Є ще один, суто психологічний, аргумент на користь необхідності використання групової форми навчальної роботи учнями.

Річ у тім, що при індивідуальній і фронтальній формах навчальних занять учні спілкуються і взаємодіють лише з учителем. Спілкування, а тим більше взаємодія (кооперація) між учнями не тільки не передбачається, але навіть переслідується як порушення дисципліни і порядку. Тим часом, як показують психологічні дослідження, для плідного і повноцінного навчання учнів недостатньо одного спілкування і взаємодії лише з дорослим – учителем, не менш важливе і необхідне спілкування і кооперація учнів між собою без втручання вчителя.

Так, І.Д. Звєрєв встановила, що формування таких дій, як контроль і оцінка, відбувається успішніше в умовах кооперації з однолітками, ніж під час взаємодії з дорослими. Вона встановила, що «в умовах кооперації з однолітками уміння відокремлювати відоме від невідомого, тобто дія оцінки, формується ефективніше, ніж в умовах спільної діяльності з дорослим . Допомога дорослого, співпраця з ним не є достатньою умовою інтеріоризації ряду дій . Для їх формування необхідна також спільна дія з однолітками, відносно автономна від дорослого». Тому вона вважає, що «навчання на уроці необхідно будувати так, щоб для нього були характерні обидві форми кооперації: і співпраця дитини з учителем, і рівноправна взаємодія дітей один з одним».

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Сутність виховання, його мета. Завдання складових частин всебічного гармонійного розвитку особистості
Виховання — один із чинників, під впливом якого здійснюється ' розвиток дитини. Якщо середовище переважно стихійно впливає на розвиток людини, то виховання завжди є цілеспрямованим, тому його результ ...

Визначення рівня знань учнів на початок дослідної роботи у початкових класах
На початку дослідного навчання у ЗОШ № 151 міста Харкова, спільно з вчителями було проведено анкетування молодших школярів, опрацьовано особисті справи учнів 4 - Б класу, проведена творча робота на т ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com