Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі

Педагогіка і освіта » Індивідуальні, групові і фронтальні форми на уроках біології в 8 класі » Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі

Сторінка 1

Найважливішими умовами всебічного і гармонійного розвитку кожного школяра є, з одного боку, організація навчального процесу, яка сприяє формуванню справжніх колективів, в які включений цей школяр, а з другого – виховання у нього колективістської спрямованості і адекватної самооцінки.

Принцип колективізму означає, по-перше, що центральною, головною формою організації і проведення навчального процесу є групова форма навчальної роботи учнів у різних її видах і, по-друге, що саме така форма організації і проведення навчального процесу сприяє формуванню у кожного учня колективістської спрямованості.

Відомо, що основним джерелом розвитку і утвердження особистості школяра є новоявлені в системі його міжособистісних відносин, в групах, до яких він належить, суперечності між його потребою в персоналізації себе як особистості, що розвивається, і поставленими до нього вимогами цих груп у формі цілей, завдань, норм і умов спільного функціонування.

Отже, саме характер груп, в які входить школяр і які є для нього референтними, їх розвиток і спосіб функціонування виступають як основний чинник розвитку особистості школяра в цих групах.

Тут під групою розуміється реальна спільність людей, що конкретно існує в певному просторі і часі, об’єднана спілкуванням і якоюсь загальною діяльністю.

В умовах шкільного життя ми зустрічаємося лише з малими групами, нечисленними за своїм складом. Мінімальний обсяг малої групи – дві особи. Така група називається діадою або простіше – парою. Але групи розрізняються не тільки і не стільки за своїм обсягом, скільки за такими характеристиками, як групові цілі, групові інтереси, групові потреби, групові норми, групові цінності, групові думки, групові очікування.

«Для індивіда, що входить до групи, – пише АГ.М. Алексюк, – усвідомлення належності до неї здійснюється передусім через прийняття цих характеристик, тобто через усвідомлення факту деякої психічної спільності з іншими членами певної соціальної групи».

Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернативна існуючим традиційним формам навчання.

В їх основу покладено ідеї Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Пестамоцці, Дж. Дьюї про вільний розвиток і виховання дитини. Й.Г. Песталоцці стверджував, що вміле поєднання індивідуальної і групової організації навчальної діяльності допомагає успішному навчанню дітей, а їх активність і самодіяльність підвищують ефективність уроку.

Всі недоліки фронтальної та індивідуальної діяльності вдало компенсує групова.

Груповим є навчання, коли учні працюють разом у парах чи невеликих групах, спільно вирішують проблему, аналізують спільну тему або приходять до порозуміння заради створення нових ідей, нових комбінацій або чогось зовсім нового.

Групова форма організації навчальної діяльності передбачає створення невеликих за складом груп у межах одного класу. Вирішення конкретних навчальних завдань здійснюється завдяки спільним зусиллям членів групи. Групи можуть бути стабільними чи тимчасовими, однорідними чи різнорідними. Найбільш ефективними, як свідчать дослідження, є групи чисельністю 4-5 учнів, які мають різну успішність.

При груповій формі роботи навчальна діяльність не ізолює учнів один від одного, не обмежує їх спілкування, взаємодопомогу і співробітництво, а навпаки, створює можливості для об'єднання зусиль діяти погоджено і злагоджено, спільно відповідати за результати виконання навчального завдання. Водночас завдання в групі виконуються таким способом, що дозволяє враховувати й оцінювати індивідуальний внесок кожного члена групи.

Контакти й обмін думками в групі істотно стимулюють розвиток мислення учнів, сприяють розвитку і вдосконаленню їх мовлення, поповненню знань, розширенню індивідуального досвіду.

Найбільш ефективною групова форма організації навчання є на етапах закріплення, поглиблення і систематизації знань. Вона дозволяє учням за короткий час актуалізувати теоретичні знання, оперативно перевірити засвоєння навчального матеріалу кожним членом групи, здійснити систематизацію знань.

Групова навчальна діяльність учнів може бути:

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Жанрові риси філософсько-релігійної драми у п’єсі П. Кальдерона "Життя - це сон"
Кальдерон - одна з центральних фігур у європейській художній культурі XVII століття. Він був видатним сином великого століття, в якому завершився Ренесанс і розвивалося бароко. XVII століття було сво ...

Реалізація соціально-педагогічної програми «В тебе є вибір»
З метою отримання діагностичного матеріалу було проведено попереднє анкетування. Діагностика й спостереження за учасниками проводились під час дотренінгового й післятренінгового спілкування та за доп ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com