Організація навчальної діяльності учнів на уроці біології

Педагогіка і освіта » Індивідуальні, групові і фронтальні форми на уроках біології в 8 класі » Організація навчальної діяльності учнів на уроці біології

Сторінка 2

Індивідуальна форма роботи використовується на всіх етапах уроку, для вирішення різних дидактичних завдань: засвоєння нових знань і їх закріплення, формування і закріплення умінь і навичок, для повторення і узагальнення пройденого матеріалу. Вона переважає у виконанні домашніх робіт, самостійних і контрольних завдань в класі.

При індивідуальній роботі кожен учень працює самостійно. Темп його роботи визначається ступенем цілеспрямованості, розвитку інтересів. Темп роботи залежить також від навчальних можливостей, підготовленості учнів.

Навчальна діяльність школярів, безперечно, є суспільно і особистісно-значущою для кожного учня. Але ця об’єктивна якість навчальної діяльності знаходиться як би в потенції, маючи лише певні можливості, і може не виявитися і не бути усвідомленою учасниками цієї діяльності, якщо вона організована способом і формою проведення, які не відповідають цій якості.

При індивідуальній формі організації навчального процесу суспільна значущість навчальної діяльності прихована від учня. І.В. Мороз правильно відмітив, що «учнів, особливо в підлітковому і юнацькому віці, аніскільки не хвилюють такі переконливі, з погляду вчителя, доводи, як «треба вчитися добре, треба виконувати свій учнівський обов’язок, ваша праця – це учіння» тощо.

Та і особистісна значущість навчальної діяльності внаслідок вікових особливостей учнів ними часто не усвідомлюється. Адже для учня заклики типу «треба вчитися, щоб підготувати себе до життя, до праці» є переважно порожньою абстракцією, бо він хоче і повинен жити не тільки в майбутньому, невідомому, туманному, дорослому житті, але і сьогодні, зараз. І коли учень працює індивідуально, особливо якщо ця робота не дає йому емоційного задоволення, то він мимоволі замислюється: а для чого мені треба вчитися, та ще й добре? І вельми часто він не знаходить правильної відповіді. Адже не випадково учні на питання: «Для чого ти вчишся в школі?» – переважно вимовляють завчені слова, виходячи зі свого уявлення про те, яку відповідь від них чекають.

Фронтальна форма організації навчального процесу також мало сприяє виявленню і усвідомленню учнями суспільної і особистісної значущості своєї навчальної діяльності, бо і в цьому разі учень виступає як об’єкт, а не суб’єкт навчальної діяльності. Т. Руснак так характеризує фронтальну форму організації навчального процесу: «Так звана фронтальна форма організації занять на уроці містить лише мінімальні дози колективності: зазвичай учні працюють при цьому поряд, але не разом. Кожен індивідуально сприймає пояснення вчителя, індивідуально пише такий же диктант, як і сусіди, розв’язує таку ж задачу, як і всі інші. Є загальна мета, але немає групової роботи – складання зусиль для її досягнення».

Переваги цієї форми організації навчальної роботи в тому, що вона дозволяє кожному учневі поглиблювати і закріплювати знання, виробляти необхідні вміння, навички, досвід пізнавальної творчої діяльності.Проте ця форма організації має й недолік: учень ізольовано сприймає, осмислює і засвоює навчальний матеріал, його зусилля майже не узгоджуються із зусиллями інших, а результат цих зусиль, його оцінка стосуються і цікавлять лише учня та вчителя. Цей недолік компенсує групова форма діяльності учнів.

Сьогодні всіма визнається необхідність широкого використання різних групових форм організації навчальної роботи учнів. При цьому передбачається органічне поєднання групових форм з індивідуальними і фронтальними. Якраз це питання залишається найменш розробленим і найбільш складним. Адже очевидно, що групові форми не можуть бути єдиними в навчальній роботі учнів; більше того, вони не можуть бути переважаючими за часом і місцем у навчальному процесі. Індивідуальна і фронтальна форми занять, поза сумнівом, повинні посідати за часом найбільше місце в навчальному процесі. Як же тоді поєднувати ці три основні форми навчальної роботи, маючи на увазі, що найважливіші якості особистості школярів формуються під час їх групової роботи?

Принципове вирішення цього питання дав уперше психолог Р.Р. Кравцов. Він установив, що навчальна діяльність молодших підлітків набуває якісно іншого вигляду порівняно із зазвичай спостережуваною в цих класах, якщо вона здійснюється як спілкування за змістом групової діяльності, тобто якщо вона носить характер безпосередньо групової діяльності, всі учасники якої мають право і здатні на оцінку і поставлення цілей здійснюваної певним колективом діяльності.

Для того, щоб діяльність набула характеру безпосередньо групової, недостатньо, щоб вона була спільною, збігалася у просторі та часі, наприклад фронтальною, бо в цьому разі власною діяльністю якого-небудь її учасника є тільки реально виконувана ним ланка спільної діяльності. Діяльність же інших учасників належить тільки їм, і певний учасник не може розглядати і відчувати результати їх діяльності як свій результат, привласнити їх собі.

Щоб діяльність набула характеру безпосередньо групової, між її учасниками повинні встановитися такі взаємини, при яких ланки і компоненти діяльності, здійснювані іншими членами колективу, належали б кожному її учасникові, відчувалися і розглядалися б як свої власні. Це відбувається тоді, коли всі учасники спільної діяльності є повноправними її суб’єктами, що мають право і здатні на поставлення цілей здійснюваної ними діяльності і на оцінку її результатів.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Концептуальні основи проблемного навчання
Концепція проблемного навчання, як і будь-яка інша педагогічна концепція, при її формулюванні неминуче розкриває суб'єктивні особливості свідомості, переваги педагога або дослідника. Саме тому в педа ...

Знайомство учнів з життєвим і творчим шляхом І.Я. Франка
27 серпня 1856 р. – народився у с. Нагуєвичі Дрогобицького повіту у Східній Галичині (тепер Львівська обл.). Про дитячі роки писав в оповіданнях У кузні, Малий Мирон, Під оборогом. 1862-1864 – навчан ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com