Характеристика методів перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок студентів

Педагогіка і освіта » Контроль знань студентів. Тестовий контроль » Характеристика методів перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок студентів

Сторінка 2

Цей метод дозволяє більш економно використовувати навчальний час. При цьому значно легше добитися єдності вимог, індивідуалізувати їх. Крім того, письмові роботи дають можливість виявити уміння логічно, послідовно висловлювати свої думки на папері. Варто також вказати, що письмові контрольні роботи студентів дозволяють більш повно реалізувати діагностичну функцію: можна з вищою об'єктивністю оцінити результати навчання студентів, ніж при усному опитуванні.

При письмових роботах, по-перше, виховну функцію контролю знижує відсутність живого контакту викладача зі студентами, цілеспрямованих впливів на зміст навчальної праці. По-друге, успіхи, помилки чи неточності студента, зафіксовані її контрольній роботі, ніби "віддаляються" від нього па час до повідомлення результатів, що не так мобільно сприяє корекції знань, як при усному опитуванні. Зокрема, корективи в знання студентів викладач вносить опосередковано, відзначаючи в письмових роботах позитивні надбання, помилки чи неточності, які не завжди усвідомлюються студентами при самостійному аналізі. По-третє, письмовий контроль трудомісткий, він вимагає клопіткої роботи викладача як з підготовки індивідуальних завдань, так і з забезпечення самостійного їх виконання студентами.

Таким чином, письмові контрольні роботи не можуть замінити усного контролю знань, викладачеві необхідно доцільно поєднувати ці методи.

У вищих навчальних закладах графічна перевірка як метод контролю знань використовується з метою виявлення вмінь та навичок узагальнювати, класифікувати вивчений матеріал, формування просторової уяви, креслярських вмінь. Завдяки тому, що кожен студент викопує своє індивідуальне завдання, цей метод контролю сприяє розвитку пізнавальної самостійності, наполегливості, вихованню сумлінності, відповідальності у тих, хто навчається. Оцінювання графічної роботи проходить у співбесіді з викладачем, де студент захищає виконану роботу, а викладач вказує на позитивні та негативні аспекти креслень та виставляє оцінку в журнал.

Метод практичного контролю застосовують для перевірки практичної підготовки студентів. Перевірка практичних умінь та павичок здійснюється через контрольні завдання, які вимагають виконання студентами певних дій, операцій, процесів. У практичні завдання часто вводять запитання, які вимагають теоретичного обґрунтування робіт, які виконуються.

Практичний контроль знань дозволяє перевірити уміння і павички студентів виконувати певні трудові операції, здійснювати вимірювання за допомогою приладів, наладку і регулювання механізмів, улаштування тощо.

З метою підвищення об'єктивності оцінки знань, умінь та навичок, застосовується тестовий метод контролю. Саме тест є найвідомішим і науково обґрунтованим методом педагогічного вимірювання.

У педагогічній практиці при вивченні спеціальних профілюючих дисциплін, що є завершальним етапом професійної підготовки, розрізняють тести, які застосовуються для контролю та оцінювання засвоєння змісту окремої навчальної дисципліни або окремої її частини (модуля), і тести, що визначають підготовленість студентів, і є пробою па визначення кваліфікації випускника. Кваліфікаційний тест має бути, як правило, комплексним, 'тобто охоплювати вміння та знання з кількох основних навчальних дисциплін, які реалізують кваліфікаційні вимоги, визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Дитячий фольклор - один з видів пісенної творчості
Дитячий фольклор - багатожанрова система, що складається із прозових, речитативних, пісенних та ігрових творів. До дитячого фольклору зараховують як творчість самих дітей, так і твори, що виконуються ...

Методика роботи над портретом і автопортретом
Проблема формування естетичного ставлення учнів початкових класів до творів портретного жанру визначається загальнометодичними чинниками функціонування відповідного жанру образотворчого мистецтва як ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com