Характеристика методів перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок студентів

Педагогіка і освіта » Контроль знань студентів. Тестовий контроль » Характеристика методів перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок студентів

Сторінка 1

Здійснення безперервного, комплексного контролю, де в системі поєднані види, методи, форми перевірки та оцінювання навчальних досягнень студентів є важливою дидактичною умовою організації контролю навчання. Для реалізації згаданої умови слід охарактеризувати методи перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок студентів, оскільки системний підхід передбачає комплексне їх застосування.

Спостереження за навчальною діяльністю студентів с дуже важливим методом контролю, оскільки він дозволяє викладачеві отримати різнобічну інформацію про пізнавальні можливості студентів, про їх відношення до оволодіння знаннями. Результати спостереження не фіксуються в офіційних документах, однак вони сприяють корекції навчання студентів, роблять його більш Індивідуалізованим. Спостерігаючи за навчальною роботою студентів па - заняттях, викладач складає уявлення про те, наскільки ґрунтовно проходить їх самостійна підготовка, в якій мірі в них розвинута пізнавальна самостійність. Значну роль при цьому відіграють індивідуальні консультації, на яких, в довірливій бесіді, педагог не тільки виявляє негативні фактори, а й здійснює профілактичні заходи щодо попередження неуспішності.

У традиційній системі перевірки та оцінювання навчальних досягнень студентів усне опитування є одним з найпоширеніших методів контролю. Сутність цього методу полягає в постановці перед студентами запитань за змістом навчального матеріалу та оцінюванні їх відповідей. За своїм характером усне опитування може бути індивідуальним і фронтальним, простим і складним.

При простій контрольній бесіді студенти дають відповіді на запитання, які стосуються фактологічного, конкретного матеріалу. Таке опитування розраховане па пам'ять студентів і передує складній контрольній бесіді, яка передбачає застосування студентами мислених операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо), умінь встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. У цьому випадку студенту пропонують "порівняти", "проаналізувати", "пояснити", "обґрунтувати" тощо.

Якщо студенти ґрунтовно володіють навчальним матеріалом, вміють порівнювати, узагальнювати, аналізувати факти, явища, процеси, які вивчаються,. - в подальшому доцільно запропонувати їм вирішити виробничо-технологічні ситуації. Такс опитування дозволяє не тільки виявити вміння студентів застосовувати набуті знання-на практиці, переносити їх в іншу галузь, а й добре активізує аудиторію, стимулює до творчого пошуку. При цьому можна застосувати як індивідуальну, так і групову форму навчальної роботи.

Запитання формулюються чітко і зрозуміло, поступово ускладнюється їх зміст. Інша важлива дидактична умова правильного усного опитування - надання можливості студенту повністю відповісти на запитання. Якщо він при відповіді допускає помилки чи неточності, викладач дає можливість виправити їх, інколи для цього задає додаткові запитання. Важливо пам'ятати про спосіб звертання педагога до студентів, який завжди повинен бути доброзичливим і тактовним.

Застосування усного опитування сприяє повторенню, систематизації і узагальненню вивченого раніше матеріалу. Цей метод можна використовувати для перевірки знань з будь-якого навчального предмета.

Письмовий контроль у порівнянні з усним опитуванням мас переваги в тому, що у викладача є можливість одночасно перевірити знання, уміння, та павички студентів однієї чи декількох труп.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Роль міжпредметних зв’язків у навчальному процесі професійної школи
В наш час розвиток науки та техніки привело до корінних змін у взаємозв’язку науки та виробництва, наука стає безпосередньою виробничою силою. Знання різних галузей не являються тепер ізольованими, в ...

Взаємозв’язок виховного процесу батьків та логопеда
Робота логопеда з родиною , що виховує дитину з порушенням мовленнєвого розвитку, має на меті надати кваліфіковану підтримку батькам; допомогти близьким дорослим створити комфортне сімейне середовище ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com