Методика підготовки лекційного заняття по темі “Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій”

Педагогіка і освіта » Методика підготовки і проведення лекції на тему: "Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій" » Методика підготовки лекційного заняття по темі “Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій”

Сторінка 3

Облік лізингових платежів розглянуто на прикладі І.

Приклад 1

Тов. "Поділля" за договором фінансового лізингу згідно з графіком 30 червня ц.р. нарахувало лізинговий платіж, який необхідно сплатити іноземному лізингодавцю у розмірі 12000 євро, зокрема 9000 євро - відшкодування вартості об'єкта лізингу, 3000 євро - винагорода (лізинговий відсоток). Податок на репатріацію доходів складає 15 % від суми винагороди. Його сплату було здійснено 8 липня ц.р.

Об'єкт лізингу використовується у господарській діяльності лізингоодержувача.

Курс НБУ на дату здійснення операцій

Дата

Курс НБУ, грн./євро

30.06

5,96

8.07

5,98

2. Облік консигнаційних операцій

Консигнація є різновидом комісійної торгівлі.

Консигнація (від лат. соп8і§паііоп - письмовий доказ) - різновид агентської комісійної угоди, відповідно до якої товари, що поставляються на експорт, після перетину кордону країни експортера поміщаються на склад тимчасового зберігання та поступово, в міру реалізації чергової партії, розмитнюються агентом-комісіонером та реалізуються на внутрішньому ринку країни імпортера.

Учасниками консигнаційних операцій є консигнант та консигнатор.

Консигнант - принципал, який віддає агенту (консигнатору) свої товари на консигнацію для реалізації за кордоном.

Консигнатор - особа, що одержує від консигнанта товари, продає їх зі свого складу, від свого імені за винагороду, яку консигнант сплачує консигнатору за договором консигнації.

Консигнатор може бути оптовим покупцем або промисловим агентом.

Оптовий покупець є представником тільки покупців, за дорученням яких на комісійній основі він купує товари у виробників або у їх представників.

Промисловий агент займається збутом на певній території товарів декількох підприємств-виробників, що не конкурують між собою.

Завданням промислового агента є одержання замовлень.

Розміщення ввезених на територію України консигнаційних товарів проводиться на спеціальні митні ліцензійні склади.

Митний ліцензійний склад - це митний режим, при якому ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без сплати мита та інших податків і без застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем з моменту початку їх митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межі митної території України.

Консигнаційна операція здійснюється на підставі договору консигнації.

Договір консигнації - це такий договір, за яким одна сторона (консигнатор) зобов'язується протягом певного часу (строку договору консигнації) за обумовлену винагороду продати від свого імені та за рахунок консигнанта доставлені на склад в країні консигнатора товари.

Обов'язковою нормою консигнаційної угоди є точне визначення номенклатури та кількості товару, який надходитиме за договором консигнації.

У консигнаційній угоді слід визначити термін консигнаційного продажу певної партії товару, а також термін виконання контракту, умови повернення консигнанту нереалізованого товару, порядок погашення збитків, пов'язаних з поверненням.

За консигнантом право власності на товар залишається до моменту його збуту.

Резидент України в консигнаційному договорі може виступати як у ролі консигнанта, так і в ролі консигнатора.

У консигнанта відвантажені товари за договором консигнації обліковуються на балансі до моменту їх реалізації і відображаються на рахунку 28 "Товари", субрахунку 283 "Товари на комісії".

Передача товарів на консигнацію оформляється записом: дебет 283 і кредит 281.

При одержанні повідомлення від консигнатора про продаж товарів вартість їх в обліку консигнанта відображається за цінами продажу по кредиту рахунка 702 "Дохід від реалізації товарів" і дебету 362 "Розрахунки з іноземними покупцями". Одночасно первісна вартість товарів списується по кредиту рахунка 283 і дебету рахунка 902 "Собівартість реалізованих товарів". Отримана виручка консигнатором перераховується на рахунок консигнанта і зараховується в дебет субрахунка 312 "Поточний рахунок в іноземній валюті" з одночасним відображенням по кредиту субрахунка 362.

У консигнатора товари, що надійшли від постачальника, обліковуються на позабалансовому рахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".

При реалізації товарів вони списуються з кредита позабалансового рахунка 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Роль громадських організацій на поширення освіти на поділлі наприкінці хіх початку ХХ століття
Досліджуваний період характеризується поступовим розширенням спектру громадського життя в містах. Одним із його проявів була багатогранна діяльність різноманітних товариств, які спрямовували свою роб ...

Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу
Піднесення ролі виховання засобами народної педагогіки дітей сьогодні є одним із головних завдань школи. Адже відомо, що високий рівень сформованості національної самосвідомості, системи національних ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com