Методика підготовки лекційного заняття по темі “Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій”

Педагогіка і освіта » Методика підготовки і проведення лекції на тему: "Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій" » Методика підготовки лекційного заняття по темі “Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій”

Сторінка 2

Найпоширенішими видами лізингу за терміном угоди є фінансовий та оперативний.

Фінансовий лізинг - договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60 відсотків від вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладання договору.

Оперативний лізинг - це договір, у результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший строку, за який амортизується 90 відсотків від вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладання договору.

За формою виділяють зворотний, пайовий та міжнародний лізинг.

Міжнародний лізинг - це договір лізингу, що здійснюється суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.

Для міжнародного виду лізингу особливо важливі:

• вибір валюти контракту;

• оцінка ризику зміни курсу валюти;

• митний режим лізингоодержувача;

• податки на лізингодавця;

• захист права власності іноземного лізингодавця в країні лізингоодержувача.

Лізингоодержувач за користування об'єктом лізингу вносить платежі, передбачені умовами договору.

Розрахунки по операціях з міжнародного лізингу проводяться в іноземній валюті лише через уповноважені банківські установи.

Основними формами розрахунків з лізингових операцій є акредитив і банківський переказ.

Бухгалтерський облік в умовах фінансового лізингу у лізингоодержувача та лізингодавця розглянемо в табл.22.

Таблиця 22.

Облік операцій фінансового лізингу

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

У лізингоодержувача

1. Акцептовано рахунок – фактура іноземної фірми лізингодавця за імпортне обладнання, що отримається у фінансовий лізинг

152

531

2. Нараховано витрати з доставки обладнання

152

685

3. Списано лізингоодержувачем витрати з доставки обладнання

685

312

4. Нараховано мито і митні збори

152

642

5. Сплачено мито і митні збори

642

311

6. Нараховано ПДВ при ввезенні об’єкта лізингу

644

641

7. Введено в експлуатацію обладнання, одержане у фінансовий лізинг

10

152

8. Відображено частину довгострокової заборгованості, що підлягає погашенню в поточному році

531

611

9. Нараховано амортизацію об’єкта фінансового лізингу

23,91

131

У лізингодавця92,93

10. Сплачено витрати на придбання об’єкта фінансового лізингу

631

311

11. Оприбутковано об’єкт фінансового лізингу

104

631

12. Об’єкт фінансового лізингу переданий лізингоодержувачу за вартістю, яка складається зі справедливої вартості об’єкта та суми орендної ставки відсотка

161

104

13. Нараховано суму доходу за користування об’єктом фінансового лізингу, яка відноситься до звітного періоду

377

732

14. Отримано від лізингоодержувача суми справедливої вартості об’єкта

311

161

15. Отримано і зараховано на поточний рахунок суму орендної ставки відсотка звітного періоду

311

377

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Граматичні категорії іменника
Категорія роду. Граматична категорія роду є одна з визначальних, класифікаційних характеристик іменника як частини мови. Усі іменники, за незначними винятками, поділяються за граматичним родом на три ...

Форми організації занять із використанням історичного матеріалу
Одна із можливостей формування творчого мислення учнів – розвиток їх пізнавальних здібностей. Істотним педагогічним засобом, спрямованим на розвиток внутрішньої потреби інтелектуального зростання, є ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com