Особливості організації навчального процесу у малочисельній початковій школі

Педагогіка і освіта » Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи » Особливості організації навчального процесу у малочисельній початковій школі

Сторінка 5

ІІІ. Для слабших учнів (працюють з вчителем).

Складають речення за зразком, використовують слова для довідки: я, ти, ми, ви, вони.

Тема уроку 3. Займенники першої особи однини і множини. Написання займенників із прийменниками. Усне продовження розповіді.

Вправа 49.

Списати словосполучення, вставлячи займенники першої особи у потрібному відмінку.

Упізнали (кого?) я, зустрілися (з ким?) з ми, передали (кому?) я, запросили (кого?) ми, біжить (за ким?) за я, чекали (на кого?) на ми.

І. Для сильніших учнів.

З двома словосполученнями (на вибір) скласти речення.

ІІ. Для середніх.

Виконуючи завдання, у разі потреби звернись до впр.45.

ІІІ. Слабші учні працюють під керівництвом вчителя за поданим зразком.

Зустрілися (з ким?) зі мною.

Тема уроку 4. Займенники другої особи однини і множини. Письмовий переказ за поданим початком тексту “Усі добрі люди - одна сім`я".

Слабші учні працюють за вправою 53.

Прочитайте слова ввічливості, що вживаються при звертанні, проханні, подяці. Випишіть вжиті в них форми займенників 2-ї особи. Складіть по одному реченні з висловлюваннями кожної групи і запишіть їх.

Сильніші учні працюють за вправою 54.

Випишіть форми займенників 2-ї особи, які вжито в тексті (Вашій, Вас). Поясніть їх написання з великої букви. Доберіть синоніми до слів: побачив, відповіла, глянула. З дібраними словами складіть речення і запишіть їх.

Тема уроку 5. Займенники третьої особи однини і множини. Складання письмового твору на тему “Моя співуча пір`їнка”.

Гра “Визнач особу займенників".

(Із використанням сигнальних карток (1), (2), (3).

Учитель зачитує займенники, а учні сигналізують, якої особи ці займенники.

Неправильні сигнали виправляють сильніші учні з допомогою вчителя.

Слова для гри.

Він, їм, ми, ними, воно, я, вона, мною, його, мені, ви,

вони, вас.

Таблиця 5. Способи індивідуалізації навчальної роботи при вивченні

теми “Дроби” (математика, 4 клас)

Назва теми уроку

Зміст уроку

1.

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про частини. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною.

Для сильних учнів № 644 (працюють самостійно).

Довжина шуканого відрізка 3см. Знайди довжину шуканого відрізка і накресли його.

Для слабших учнів № 643.

Розв’яжіть завдання за поданим зразком.

Завдання. Знайди від 90.

Розв’язання: 90: 5=18

Відповідь: від 90 дорівнює 18.

Знайди: від 620, від 480. Розв’язання запиши.

Закріплювальне повторення

Диференційована робота над задачею 645.

Для школи придбали 240 квитків у цирк та 420 квитків у театр. Четверту частину квитків у цирк і шосту частину квитків у театр віддали учням початкових класів. Скільки всього квитків віддали учням початкових класів?

І варіант (сильні учні).

Розв’язують задачу самостійно.

ІІ варіант (середні учні).

Розв’язують задачу за її коротким записом.

Придбали Віддали

У цирк 240 кв.

У театр 420 кв.

ІІІ варіант (слабші учні).

Працюють під керівництвом вчителя.

2.

Порівняння частин. Складені задачі, які містять знаходження частини числа.

Закріплювальне повторення

Задача 653.

У салоні штор було 450 м тканини. Першого дня продали п’яту частину тканини, а другого - третю частину того, що залишилося. Скільки метрів тканини продали другого дня?

Поясніть розв’язання задачі за поданим планом.

1) Скільки метрів тканини продали першого дня?

2) Скільки метрів тканини залишилося?

3) Скільки метрів тканини продали другого дня?

Запишіть розв’язання задачі з поясненням.

Для сильних учнів - додаткове запитання до задачі:

Скільки метрів тканини залишилося?

3.

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які містять знаходження частини числа.

Закріплювальне повторення

Завдання № 660.

Сильніші учні записують дроби самостійно, а інші - під керівництвом вчителя.

; ; ; ; .

Закріплювальне повторення

Задача 662.

У магазин привезли 2т 4 ц крупів. Третину крупів придбав ресторан, а решту розфасували у пакети, по 4 кг у кожний. Скільки вийшло пакетів з крупами?

Перш ніж працювати над задачею здійсніть такі перетворення:

2 т 4 ц = ц

16 ц = кг

Сильні учні працюють самостійно.

Всі решта отримують диференційовані картки.

Закінчіть розв’язання задачі. Запишіть у зошит розв’язання з поясненням.

1) 24: 3 = 8 (ц) -

2) 24 - 8 = 16 (ц) -

3)

4.

Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа.

Розв’яжіть задачу (завдання аналогічне № 668).

Довжина відрізка АВ 10 см. Чому дорівнює цього відрізка?

Для сильніших учнів додаткове завдання:

Побудуйте ці відрізки.

Закріплювальне повторення

Розв’яжіть приклади № 670 користуючись зразком поданим у №669.

Знайди від 28;

від 3864;

від 1575.

5.

Задачі на знаходження дробу від числа. Знаходження значень виразів із буквою, що повторюється двічі.

Закріплювальне повторення

Завдання для диференційованого опитування учнів.

Картка 1 (сильним учням).

Учні мали обкопати 240 дерев. Першого дня вони обкопали всіх дерев. Другого дня - того, що обкопали першого дня, а третього дня - тієї кількості дерев що обкопали на перший і другий день разом. Скільки дерев обкопали учні третього дня? (Відповідь 32 дерева).

Картка 2 (для решти учнів).

Учні мали обкопати 120 дерев. Першого дня вони обкопали всіх дерев, другого - всіх дерев. Скільки дерев обкопали учні за 2 дні? (Відповідь 100 дерев).

Слабшим учням пропонується план розв’язання задачі.

1) Скільки дерев обкопали першого дня?

2) Скільки дерев обкопали другого дня?

3) Скільки дерев обкопали за два дні?

Удосконалювальне повторення

Знаходження значення вразу з коментуванням (№ 676).

Обчисли (b•7 - b: 34) •3, якщо b =884.

6.

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня.

Закріплювальне повторення

Задача 682

Побудуй прямокутник зі сторонами 10 см і 2 см.

Чому дорівнює його периметра і його площі?

Сильні учні працюють самостійно.

Решта під керівництвом вчителя складають план розв’язання задачі, далі працюють самостійно.

Закріплювальне повторення

Задача 686.

Довжина садиби 100 м, а ширина - на 60 м менша.

площі садиби займають будівлі, двір і сад. А решту - город. Яку площу займає город?

Розв’язування задачі за зробленим на дошці малюнком.

100 м

На 60 м менша

?

Слабшим учням, як допомога, подається план розв’язання задачі (на картках).

План

1) Яка ширина садиби?

2) Яка площа садиби?

3) Яку площу займають будівлі, двір і сад?

4) Яка площа городу?

Для сильних учнів додаткове завдання:

Поясніть розв’язання задачі таким способом.

Розв’язання

1) 100 - 60 = 40 (м)

2) 100 • 40 = 4000 (м)

3) 4000: 8 • 3 = 1500 (м)

4) 4000 - 1500 = 2500 (м)

7.

Узагальнення і систематизація знань учнів. самостійна робота.

Удосконалювальне повторення

Обчислення виразів з коментуванням за поданим зразком.

Зразок.

8 • 7 • 5 = (8 • 5) • 7 = 40 • 7 = 280

15 • (7 • 6) =

2 • 3 • 25 • 3 =

(49 • 25) • 4 =

5 • 7 • 2 • 9 =

34 • (5 • 2) =

Так

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Особливості оволодіння граматичною будовою мови в онтогенезі і при дизонтогенезе
Ряд авторів (Алексеева М.М., Яшина В.И., Лепская Н.И., Арушанова А.Г., Фомічева М.Ф.) розглядали проблеми розвитку граматичної будови мови дітей з нормою мовного розвитку. Основним джерелом розвитку ...

Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
Підтримка Україною положень Болонської декларації поставила перед вітчизняною вищою освітою ряд завдань: введення двоциклового навчання; запровадження кредитної системи; формування системи контролю я ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com