Корекційна спрямованість процесу навчання учнів з особливими потребами на уроках природознавства

Педагогіка і освіта » Корекційна спрямованість процесу навчання учнів з особливими потребами на уроках природознавства

Сторінка 3

На уроках проводять демонстраційні та фронтальні досліди. У першому випадку вчитель або учень демонструє дослід, який можна показати під час вивчення нової теми, повторення та закріплення матеріалу або опитування. У другому - вчитель дає завдання, а учні виконують.

Під час досліду слід обов'язково підтримувати тісний контакт з учнями, щоб вони не тільки зрозуміли зміст матеріалу, а й вчилися розповідати про те, що вони спостерігають. Важливо також у потрібну хвилину спрямувати увагу учнів на пізнання суті досліду.

Нерідко один дослід проводять кілька учнів – бригада з 3-4 осіб. Учитель комплектує групи так, щоб до складу кожної з них входили сильніші учні, які допомагатимуть в роботі слабшим.

Під час проведення лабораторних робіт учні роблять відповідні схематичні зарисовки, записи, констатують факти, висновки, описують сприйняте.

Програмою передбачено виконання різних практичних робіт, демонстрування вчителем дослідів, які виконують різну дидактичну роль: як ілюстрація до пояснення матеріалу, як перевірка того чи іншого припущення чи підведення учнів до певного висновку. Для проведення практичних робіт учитель повинен мати колекцію металів, скляний посуд, лабораторні штативи, спиртівки, затискачі, фарфорові чашки для випаровування та інше приладдя.

Під час проведення уроків природознавства можна використати фільми: «Кам'яне вугілля», «Залізна руда», «Використання людиною повітря», «Кисень у природі і його добування», «Властивості та застосування вуглекислого газу» та інші.

Ось для прикладу урок з курсу неживої природи на тему «Кам'яне вугілля».

Мета уроку: Ознайомити учнів із зовнішнім виглядом і властивостями кам'яного вугілля, а також з його добуванням і використанням.

Обладнання: Зразки кам'яного вугілля, торфу, дві склянки з водою, спиртівка, сірники, таблиці про видобування та використання кам'яного вугілля, фільм «Кам'яне вугілля».

Xід уроку: Учитель повторює уже засвоєний учнями матеріал про властивості торфу, порівнює їх з властивостями кам'яного вугілля, потім виявляє знання учнів про кам'яне вугілля, оскільки цей матеріал якоюсь мірою відомий їм з предметних уроків. Після цього він пропонує черговому роздати приблизно однакові кусочки кам'яного вугілля й торфу. Учні порівнюють їх, з'ясовують, що кам'яне вугілля твердіше, міцніше за торф, чорне, блискуче, поклавши на терези обидва кусочки, порівнюють їх за вагою, потім обидва кусочки опускають у склянку з водою. Учні повинні самостійно зробити висновки: «Кам'яне вугілля тоне, воно важче за воду, а торф плаває — він легший за воду». Щоб довести, що вугілля крихке, учитель повинен сам розбити частину його. Щоб показати учням, що кам'яне вугілля горить, учитель на спиртівці обпалює його на дротині. Вугілля горить яскравіше, ніж торф. Потім учитель показує зразки видів кам'яного вугілля, особливо звертаючи увагу учнів на антрацит; визначає його зовнішній вигляд, властивості, розповідає про його використання.

На основі спостережень, дослідів, практичних вправ учитель підводить учнів до висновку, що всі види кам'яного вугілля так само, як і торф, — паливні корисні копалини, розповідає, що кам'яне вугілля утворилося з дерев'янистих рослин мільйони років тому. У процесі викладу нового матеріалу корисно показати учням фільм «Кам'яне вугілля», з якого вони дізнаються про використання й видобування його. Слід знайти на карті основні райони видобування кам'яного вугілля і розповісти про роботу гірників. На закріплення можна запропонувати учням описати зовнішні ознаки, властивості кам'яного вугілля, способи його видобування та використання.

У процесі вивчення курсу «Нежива природа» учні спостерігають такі явища, як розчинення цукру, солі, переливання води, тому, ознайомлюючи з цими речовинами, учитель повинен давати їм можливість самостійно висловлювати свої міркування про хід та підсумки досліду.

Складні досліди, які потребують точного додержання правил безпеки, учитель повинен проводити сам, зокрема розширення води і повітря внаслідок нагрівання, стискування внаслідок охолодження, теплопровідність води і повітря, добування вуглекислого газу і кисню, випаровування солей з водяної витяжки ґрунту. В окремих випадках доцільно повторювати демонстрування складних дослідів з допомогою учнів.

Культурні та дикорослі рослини вивчають у VII кл. спеціальної школи. Навчаючи дітей природознавства, учитель повинен:

а) формувати правильне розуміння і відповідне ставлення до явищ природи;

б) сприяти загальному розвиткові учнів, зокрема корекції вад розумового розвитку;

в) вчити учнів розпізнавати найпоширеніші культурні та дикорослі рослини; рослини, що ростуть на городі, у полі, в саду;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Стосунки між учителем та учнями в процесі фізичного виховання
Формування та розвиток національної системи фізичного виховання школярів потребує нового змісту та пошуку ефективних форм, засобів та методів підготовки та підвищення кваліфікації вчителів. В її осно ...

Стан здійснення родинного виховання в гімназії
Ефективність родинного виховання залежить від багатьох факторів: цілеспрямованої діяльності педагогів на формування педагогічної культури сім’ї, єдності педагогічного впливу школи і родини у вихованн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com