Способи організації самостійної роботи

Сторінка 6

У таблицях 4-7 подані теми уроків та відповідні завдання самостійної роботи, які ми використовували на цих уроках.

Таблиця 4

Завдання для самостійної роботи у процесі вивчення розділу

“Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток” (математика, 2 клас)

Тема уроку

Завдання для самостійної роботи

1

Усне додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок) (№№ 478-487).

взаємоперевірка домашнього завдання;

опрацювання правила;

самостійне закріплення вивченого матеріалу.

№ 481. Розглянь записи і прочитай пояснення.

28 + 59 = 

20+8 50+9

20 + 50 = 70 8 + 9 = 17 70 + 17 = 87

Пояснення: 20 і 50 – сімдесят, 8 і 9 – сімнадцять, 70 додати 17, буде 87.

№ 482. Розглянь записи і поясни розв’язання.

35 + 48 = 30 + 5 + 40 + 8 = 70 + 13 = 83

Розгляд і аналіз прикладів (розклад чисел на зручні доданки). Розв’язування прикладів за зразком.

2

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв’язування прикладів і задач (№№ 488-494).

робота з картками для письмового опитування (приклади і задачі на застосування правила усного додавання і віднімання із переходом через десяток);

опрацювання прикладів і задач за зразком. Вирази виду 17+18;

№ 489. 17 + 18, 10 + 14, 18 + 19, 10 + 15

№ 490.

диференційована самостійна робота над №№ 491, 493.

Щоб виготовити розчин для укладання цегли, взяли 13 кг цементу, а піску – на 39 кг більше. Скільки всього кілограмів цементу і піску витратили?

У майстерні було 18 котушок сірих ниток, білих – на 26 більше, ніж сірих, а чорних – на 37 більше, ніж білих. Скільки котушок чорних ниток було в майстерні?

Перша група учнів виконує обидві задачі самостійно (до одної, на вибір, придумує обернену). Друга група виконує задачу після пояснення вчителя, другу задачу – за зразком. У задачах учні мають розв’язати вирази виду 18+26.

18+26=(10+8)+(20+6)=30+14=44;

формулювання підсумку уроку.

3

Усне додавання виду 38 + 4. Розв’язування задач двома способами (№№ 495-503).

пошук і розв’язання прикладів, які відповідають темі уроку (із загальної кількості написаних на дошці);

розв’язування задачі за зразком;

диференційоване розв’язання задач двома способами. Задача: В автобусі їхали 20 пасажирів. На зупинці до салону зайшли ще 6 жінок і 7 чоловіків. Скільки пасажирів стало в автобусі? Першим способом учні почергово додають пасажирів, які зайшли (20+607=33). Другим способом учні шукають, скільки пасажирів зайшли на зупинці (6+7=13), а потім додають їх до тих, що їхали (20+13=33). Обчислення виконується шляхом розкладання на зручні доданки.

4

Усне додавання виду 76 + 4. Розв’язування задач на дві дії (№№ 504-511).

пошук і розв’язання прикладів, які відповідають темі уроку (із загальної кількості написаних на дошці);

розв’язування задачі за зразком;

самостійне розв’язання задачі (диференційовано № 507).

У діжку можна налити 16 відер води, а в бочку – на 4 відра більше. Скільки відер води можна налити у дві такі бочки?

Учні виконують розв’язання задачі, використовуючи вираз 16+4. Далі учні подвоюють значення шляхом додавання того ж числа (20-20=40).

5

Усне додавання виду 38 + 52. Розв’язування задач на зустрічний рух (№№ 512-520).

взаємоперевірка домашнього завдання;

опрацювання правила;

розв’язування задачі за зразком;

самостійне розв’язання задачі (№ 519).

Учні самостійно читають умову задачі та розглядають малюнок до неї. Згодом діти шукають, на скільки зменшилась відстань між лисенятами (35+35=70). Далі, від загальної відстані віднімають ту, яка вийшла в першій дії (100-70=30);

формулювання підсумку уроку.

6

Усне віднімання виду 40-8. Розв’язування задач на порівняння числа із сумою чисел (№№ 521-529).

опрацювання правила;

розв’язування прикладів (№ 524).

Знайди відповіді, коментуючи розв’язування.

50 – 4, 70 – 7, 90 – 2, 100 – 5

Із поданих прикладів учні записують лише ті, у яких відповідь менша за 40;

самостійне розв’язання задач.

№ 526. За допомогою шкали лінійки знайди різниці.

10 – 3 30 – 3

Учні самостійно вимірюють відрізки та знаходять різниці, розв’язуючи вирази виду 30-3.

№ 527. Від будинку до ферми можна пройти навпростець або через міст. На скільки метрів коротша пряма дорога, ніж через міст?

Учні самостійно читають умову задачі та розглядають малюнок до неї. Згодом діти шукають, яка відстань від будинку до ферми через міст (45+50=90). Відповідаючи на запитання задачі, учні знаходять на скільки метрів коротша дорога навпростець (90-60=30)

7

Закріплення обчислень виду

40-8.

Порівняння виразу та числа.

Складання задачі за поданим виразом (№№ 530-536).

робота з картками (приклади виду 40-8);

завдання на порівняння виразу та числа (№ 531). Учні виконують порівняння виразу та числа виду 40-5  35. Серед всіх виразів діти записують лише ті, в яких поставили знак ">";

розв’язування задачі за зразком;

самостійне розв’язання задачі за поданим виразом (№ 535).

Склади задачу за виразом: 40-(23+7).

8

Усне віднімання виду 53-8.

Творча робота над задачами (№№ 537-544).

самоперевірка домашнього завдання;

робота з картками (завдання на порівняння виразу та числа);

опрацювання правила;

творча робота над задачею за зразком (№ 543).

Брат, сестра і тато обкопували в саду дерева. Брат обкопав 7 дерев, сестра – 6, а тато – 20.

Ознайомившись із умовою задачі, учні відповідають на питання: "Про що дізнаємось, якщо обчислимо вирази?" (7+6, 20–7, 20+7+6, (20+6)–7). Окремі учні отримують завдання самим підібрати вираз і поставити до нього питання;

формулювання підсумку уроку.

9

Загальний випадок усного віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток.

Розв’язування задач

(№№ 545-554).

робота з картками (приклади на усне віднімання виду 53-8);

самостійне розв’язування задач (вивчених видів №№ 548-551). Учні розв’язують вирази виду 84-29 (методом віднімання частинами). На закріплення дається задача, яку діти самостійно розв’язують за допомогою малюнка.

10

Закріплення прийому загального випадку віднімання двоцифрових чисел.

Творча робота над задачею

(№№ 555-559).

робота з картками (приклади на закріплення прийому загального випадку віднімання двоцифрових чисел);

контроль навчальних досягнень (самостійна робота на застосування знань із вивченого матеріалу №№ 555-558). Учні розв’язують задачі та вирази з вивченої теми (виду: 28+59, 38+4, 76+4, 38+52, 53-8, 84-29).

11

Віднімання виду 50-34.

Розв’язування складених задач (№№ 560-567).

взаємоперевірка домашнього завдання;

розв’язування прикладів виду 50-34 та прикладів на вивчені види (№ 561 та приклади, написані на дошці);

Розглянь записи і поясни розв’язання.

творча робота над задачею за зразком (№ 565).

На одній ділянці посіяли кукурудзу, а на двох інших – жито і ячмінь. Восени зібрали 50 кг кукурудзи, а жита – на 22 кг менше. Ячменю зібрали стільки, скільки й жита. Скільки всього кілограмів жита і ячменю зібрали?

Учні добирають свої питання до задачі. Сильніші учні змінюють умову задачі;

формулювання підсумку уроку.

12

Усне і письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел.

Складання і розв’язування задач за скороченими записами і за малюнком (№№ 568-575).

робота з картками (завдання на віднімання виду 50-34);

робота над скороченим записом до задачі (№ 571);

Склади і розв’яжи задачу за коротким записом.

розв’язання задачі за малюнком (№ 572).

13

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.

Усні обчислення за таблицею (№№ 576-582).

самоперевірка домашнього завдання;

контроль навчальних досягнень (приклади та задачі на закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел);

робота з таблицею (№ 578).

Після розгляду таблиці чисел учні додають до чисел другого стовпчика числа третього стовпчика, потім від чисел четвертого рядка віднімають числа першого рядка;

формулювання підсумку за темою.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Історіографія проблеми оптимізації навчальної діяльності
Ідеї оптимізації процесу навчання часто висвітлюються у тісній взаємодії проблемами наукової організації педагогічної праці, до того ж одні автори вважають, що принцип оптимізації є поодиноким випадк ...

Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми Microsoft Excel
Microsoft Excel являє собою потужний інструмент, призначений для опрацювання, аналізу і відображення даних за допомогою електронних таблиць. Дидактичні матеріали, розробленні за допомогою табличного ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com