Використання українських традицій в родинній педагогіці

Педагогіка і освіта » Національні традиції і культура » Використання українських традицій в родинній педагогіці

Сторінка 2

Мудрість народу підносить роль батька, матері, як творців життя. Духовний світ батьків, їхній авторитет, особистий приклад є життєдайним джерелом, з якого діти починають сприймати моральні цінності, неперехідні багатства свого народу, людства («Не ті батьки, що на світ привели, а ті, що в люди вивели», «У добрих батьків - добрі діти»).

Неодмінною умовою кожної сім'ї має стати глибока любов, повага до жінки. Виявляється вона по-різному: рівноправність у розв'язанні родинних справ, у догляді й вихованні дітей, веденні хатнього господарства («Жінка чоловікові подруга, а не прислуга», «Жінка для совіту, теща для привіту, а матінка рідна лучче всякого цвіту»). Спільна господарська діяльність членів сім'ї розкріпачує жінку, надає їй можливість нарівні з чоловіком брати участь у виробничій і громадській діяльності, підвищувати свій інтелект, всебічно розвивати свою моральну і фізичну красу.

Слушними є висновки народної педагогіки стосовно дотримання батьками і старшими членами сім'ї єдиних вимог для дітей. Ця важлива умова виховання діє тоді, коли дорослі одностайні у ставленні до дітей, розвитку їхніх інтересів і потреб у заохоченнях і покараннях. («Коли батько каже «так», а мати «сяк», росте дитина, як будяк», «Біда тому дворові, де курка кричить, а півень мовчить», «Де багато няньок, там дитя каліка»).

Ефективність сімейного виховання значною мірою зумовлюється своєчасним і цілеспрямованим залученням дітей до засвоєння моральної культури свого народу. Народна мудрість твердить, що пускати справу на самоплив, сподіваючись, що діти підростуть і все зрозуміють - показник невігласності («Коли дитину не навчиш у пелюшках, то не навчиш у подушках», «Вчи дитину не тоді, коли вона лежить упродовж лави, а тоді, коли впоперек», «Нагинай дерево, поки молоде, учи дітей, поки малі»).

Сім'я - головний осередок виховання дитини, і цю орієнтацію конче потрібно відроджувати у свідомості кожного батька та матері. Успіх сімейного виховання залежить від того, наскільки щирі й чесні у своїй любові до дітей самі батьки.

Дуже важливою народною традицією є відзначення дат родинного календаря, який включає найзначніші віхи життя родини, кожного її члена. Привертає увагу те, що саме сімейно-родинному вихованню народна мудрість надає пріоритетного значення. Наслідуючи традиції родоводу, в сім'ях відзначають у щиросердій атмосфері дні народження, ювілеї та інші знаменні події як всієї родини, так і окремих її членів - матері та батька, бабусі та дідуся, синів та дочок, онуків.

Український народ протягом своєї багатовікової історії створив чимало чудових обрядових пісень, прислів'їв, приповідок, казок, інших фольклорних жанрів, які успішно використовувалися для підготовки молоді до життя. Підвищенню ефективності виховного впливу народної педагогіки сприяють: демократична суть традиційних народних обрядів, свят, їх гуманізм, життєрадісність, висока поетичність; узагальнення здобутків культури минулого .

Робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної методики виховання – використання національних традицій і культури у вихованні школярів. Вивчення та аналіз низки літературних джерел, спостереження за практикою в школі дали змогу зробити такі висновки і узагальнення:

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Еколого-виховний компонент в роботі шкільних лісництв
Слід зазначити, що теорія шкільної та позашкільної екологічної освіти завдяки працям цих авторів у 80-х роках вийшла на якісно новий рівень. Були сформульовані і науково обґрунтовані основні принципи ...

Поняття лексичної компетенції
Лексична компетенція входить до складу лінгвістичної, яка в свою чергу передбачає знання засобів, за допомогою яких можна перетворити лексичні одиниці в осмислені висловлювання. Лексична компетенція ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com